طرح تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ ﺧﻨـﮏ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزي اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼـﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻓﺰودن ﻣﻮادي ﭼﻮن ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫـ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑـﻪ آب، ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ، اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ، آوﯾﺸﻦ ، اﻧﺠﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﺮﻗﯿﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻌﻨـﺎع ، آﻟﻮ، زرﺷﮏ، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و… را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. رﯾﺸﻪ ﻧﻮشاﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ و روﻣﯽ ﻫﺎ ارزش داروﯾﯽ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي آراﻣﺶ دوش ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نوشابه های گیاهی فاقد رنگ مصنوعی بوده و عاری از مواد تثبیت کننده مانند اسید سیتریک یا اسید استیک است این نوع نوشابه ها عصاره طبیعت است و هیچ ماده مصنوعی و غیرطبیعی ندارد.

مزایا و فواید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

– کاملا طبیعی و بدون هر گونه مواد نگهدارنده هستند
– هیچ ماده مصنوعی و غیرطبیعی ندارد
– مواد گیاهی باعث می شود که بدن پاکسازی شود
– این نوشابه ها رنگ و اسانس وجود ندارد بر همین اساس برای کودکان اصلا ضرری نخواهد داشت
– دارای ویتامین و خواص دارویی هستند

گیاهان متداول برای تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

– زنجبیل : دفع برخی سموم ،لاغرکننده ،ضدعفونی‌کننده قوی
– نعنا : تقویت کننده معده وبدن ، مسکن ،‌آرام بخش
– بیدمشک : ملین و تقویت کننده قلب ،اعصاب و اشتها اور
– چای سبز : جلوگیری از سرطان ،لاغر کننده ،شفاف کننده پوست دارای ویتامین های Cو E
– دارچین : دارای آنتی‌اکسیدان ،خطر ابتلا به سرطان و حمله‌ی قلبی را کاهش می‌دهند
– بهار نارنج : درمان اختلالات دستگاه گوارش ،درمان اختلالات دستگاه گوارش،رفع سنگ کلیه

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد های آیسیک مربوط به تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی به شرح زیر است :

 

نام محصول  کد آیسیک
نوشابه چای سرد 1554612369
انواع نوشابه بر پایه ترکیبات طبیعی گیاهی 1554412364
انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی (عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا گیاهی) 1554512365
انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی (عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا گیاهی) گازدار 1554612366
انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی (عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا گیاهی) بدون گاز 1554612367
سایر انواع نوشابه های گیاهی 1554512368

 

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات گمرکی کد تعرفه گمرکی اختصاصی متعلق به تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی یافت نشد لذا میزان واردات و صادرات ان نامشخص می باشد.

وضعیت واحد های فعال تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات گمرکی کد تعرفه گمرکی اختصاصی متعلق به تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی یافت نشد لذا میزان واردات و صادرات ان نامشخص می باشد.

 فرآیند تولید اسانس گیاهان دارویی برای تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

جهت کشت و تکثیر گیاهان دارویی عالی و پست هر کدام روشهایی بکار می رود. کشت گیاهان عالی توسط دانه، پیاز، توبرکول، ریزوم، قلمه زدن و پیوند زدن؛ کشت گیاهان پست بوسیله دستگاه زاینده و اسپروکوئیدی انجام می پذیرد پس از جمع آوری، عملیات خشک کردن روی گیاه انجام می گیرد. خشک کردن در هوای آزاد، جهت خشکانیدن گیاهانی که حاوی اسانس می باشند، استفاده می شود، خشک کردن با حرارت مصنوعی در مورد گیاهانی که نیاز به شرایط کنترل شده بیشتری دارند بکار می رود. از مزایای این روش سرعت توقف فعالیت آنزیمها می باشد. خشک کردن در درجه حرارتهای پایین، با انجماد مولکولهای آب و خشک کردن در خلاء انجام می گیرد در مرحله بعد جدا کردن ناخالصی ها، به منظور عاری بودن گیاه از بیماریهای گیاهی و عدم اختلاط با گیاهان دیگر انجام می پذیرد. پس از اتمام مراحل فوق آسیاب کردن گیاه صورت می گیرد. از گیاه پودر شده عصاره و یا عرق تهیه می شود بررسی های انجام شده توسط محققین نشان داد که برخی گیاهان از نظر عطر، طعم و خواص بیولوژیکی جهت تهیه نوشابه گیاهی مناسب می باشند، گیاهانی نظیر بادرنجبوبه، مرزه، پونه، اسطوخودوس، مرزنگوش کاکوتی، آویشن از تیره نعناع، زیره سیر، زیره سیاه، شوید و گشنیز از تیره جعفری، شیرین بیان از تیره پروانه داران، از میان گلیهای داروئی، بهار نارنج و میخک مناسب می باشند در ایران از گیاهان دارویی، جهت مصارف درمانی به صورت عرقیات با عصاره استفاده بعمل می آید مراکز تولید اسانس و عرقیات گیاهان دارویی در ایران، شیراز، میمند فارس، تبریز، کرمان، کاشان و قمصر کاشان می باشد جهت نگهداری عرقیات باید آنها را در شیشه های کاملا پر و به دور از نور و حرارت نگهدرای نمود. سترون کردن دستگاه تقطير قبل از عمل با بخار آب کمک شایانی به حفظ عرقیات می کند. عرقیات را از 3 لحاظ می توان طبقه بندی نمود:
1- تقسیم بندی از نظر طرز تهیه
2- تقسیم بندی از نظر بو
3- تقسیم بندی از نظر تعداد گیاهان بکار رفته
جهت تعیین بازدهی عرقیات، درصد اسانس آنها محاسبه می گردد، در این میان مرزه با 1/ 0 درصد اسانس و زیره سیاه با 25 /2 درصد اسانس به ترتیب کمترین و بیشترین بازدهی عرقیات را در میان گیاهان مورد بررسی دارند. جهت تهیه اسانس از چهار روش استفاده می شود:
1- آب
2- آب و بخار
3- بخار مستقیم
4- استخراج توسط حلال یکی از روشهای تعیین ترکیبات موجود د در اسانس، روش تین لاير کروماتوگرافی می باشد. در کروماتوگرام حاصله لکه هایی با Rf مختلف ترکیبات شناسایی می گرددحاصل می گردد، که با مقایسه با نمونه های استاندارد،ترکیبات شناسایی میگردد.

فرمولاسیون نوشابه گیاهی جهت تولید نوشابه گازدار بر پایه اسانس های گیاهی :

نسبتهای متفاوتی از آب گازدار شده و اسانس های گیاهی با مقادیر متفاوت شکر و اسید سیتریک ( هر کدام دو سطح ) مخلوط میشود. اسید سیتریک در در سطح 0.05 و 0.025 درصد، استفاده میشود. نمونه ها پس از آماده سازی به روش پاست میکس در داخل بطریهای شیشه ای پر میشود و پس از دربندی، توسط آب داغ در دمای ۷۰°C به مدت ۱۵ دقیقه پاستوریزه شده و پس از آن سریعا تا دمای 30°C سرد میشود . جهت تولید آب گازدار از دستگاه نوشابه ساز استفاده میشود . فشار تزریق گاز کربنیک بداخل آب، اعمال میشود. جهت تصفیه و کاهش سختی آب مصرفی در تهیه نوشابه، یک دستگاه تصفیه رزینی نیز استفاده میشود.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار تولید نوشابه و نوشیدنی های گیاهی

ظرفیت تولید سالیانه : 2200 تن
نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 3500 مترمربع
زیربنای کل : 1200 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 30 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت :9.5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 6.5 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 39 درصد

 

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.