طرح تولید پنیر UF

اساس تولید پنیر به کمک تکنولوژی اولترافیلتراسیون با استفاده از صافی هایی است که بتواند آب و ملکول های کوچک را از خود عبور داده و مانع عبور ملکول های بزرگتر گردد . در این روش شیر تحت فشار و حررات مشخص از صافی عبور داده میشود . آب و لاکتوز و املاح که از ملکول های کوچک تشکیل شده اند از صافی عبور کرده ولی چربی و پروتئین که عموماً از ملکولهای بزرگتر تشکیل یافته اند نمی توانند از آن عبور نمایند . به عبارت دیگر شیر پس از عبور از صافی ها به دو فاز نفوذپذیر شامل آب و لاکتوز و املاح و فاز تغلیظ شده شامل آب ، چربی ، پروتئین ، لاکتوز و املاح ) تقسیم میشود . با به کارگیری این سیستم در تولید پنیر ، به دلیل باقی ماندن همه پروتئینها و چربی شیر در پنیر ، بازدهی و ارزش غذایی پنیر افزایش می یابد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت پنیر UF

طرح توجیهی تولید پنیر UF : 15201260

اهمیت تولید پنیر UF در کشور

پنیرهای سنتی در کارگاه های سنتی پنیر به روش انعقادی تولید می شوند. در این فرآیند به شیر، مایه پنیر اضافه میشود و این مایه کازیین محلول در شیر را به صورت نامحلول درمی آورد و باعث رسوب آن میشود. رسوب کازیین را پنیر می نامیم که درنهایت، هم به آن نمک می زنند و هم آن را آبگیری میکنند. کارخانه های پنیرUF اولترا فیلتراسیون، پنیرهای فراپالایش شده تهیه میکنند. در سیستمUF ، ابتدا شیر را از صافی های مخصوصی به نام صافی های غشایی عبور می دهند. پروتئین های محلول در آب شیر و پروتئین های نامحلول آن (کازیین) پشت این صافی ها می مانند و به این ترتیب شیر کمکم غلیظ می شود. تولیدکنندگان به این شیر تغلیظ شده آنزیم می افزایند و لخته پنیر ایجاد میشود بدون اینکه پروتئین های محلول در آب شیر از آن جدا شود. با افزودن آنزیم به شیر با قوام معمولی، فقط کازیین لخته میشود و پروتئین های محلول در آب با آب پنیر از محصول جدا می شوند. بنابراین ارزش غذایی پنیرهای یواف از پنیرهای آب نمکی به مراتب بیشتر است.

طرح تولید پنیر UF

قیمت خط تولید پنیر UF

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید پنیر UF ، برابر با ۲ میلیارد تومان بر آورد شده است.

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید پنیر UF

ظرفیت تولید سالیانه :۲۰۰۰ تن
نرخ برابری دلار : ۱۴۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۶۰۰۰ مترمربع
زیربنای ساختمان ها :۲۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز :۱۶ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۳٫۵ میلیارد تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۲ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۴۱ درصد

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.