کیوی

طرح تولید کمپوت و مربای کیوی

کیوی نیز میوه ای است ترش و شیرین. از اینرو کمپوت و مربای آن از کیفیـت غـذایی بـسیار خـوبی برخوردار میگردد. میوه کیوی یک میوه جوان در کشور ما می باشد به طوری که ورود آن به کـشاورزی و بازار کشورمان دارای عمر کمتر از ۲۰ سال را دارا است و لذا بر خلاف سایر میوه ها و سبزی ها، هنـوز فعالیت قابل توجهی در تولید کمپوت و مربای آن به عمل نیامده است، لیکن با توجه بر شرایط و آنـالیز غذایی آن، انتظار میرود که محصول بازارپسندی در این باب تولید و عرضه گردد.

موارد مصرف و کاربرد کمپوت و مربای کیوی

محصولات مورد مطالعه ، در فهرست مواد غذائی منتج از محـصولات کـشاورزی قـرار دارنـد. ایـن محصولات بصورت مستقیم دارای مصارف غذائی برای انسان ها را دارند که در ادامه جزئیات آن ارائـه شده است .

اهمیت تولید کمپوت و مربای کیوی در کشور

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در کلیه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده غذائی مصرفی دارای کاربرد است ، ولی از نگـاه کـلان مـی تـوان گفـت کـه ایـن محـصولات اهمیـت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک محصول مصرفی می تـوان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید کمپوت و مربای کیوی

کانوایر سورت اولیه کیوی
تانک های شستشوی میوه
ماشین پوست گیری کیوی
ماشین برش و آماده سازی کیوی
تانک تهیه شربت کمپوت
تانک تهیه شربت مربا

طرح تولید کمپوت و مربای کیوی

قیمت خط تولید کمپوت و مربای کیوی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کمپوت و مربای کیوی، برابر با ۵،۶۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کمپوت و مربای کیوی

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت پیشنهادی طرح:۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید:۶۰۰ متر مربع
میزان اشتغال طرح: ۳۰ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۱،۶۶۶ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)