کود

طرح تولید کود از پساب کارخانجات الکل

برای کمک به تولید مواد غذایی کلان ، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی ، از جمله کودهای گوناگون ، انواع داروی بیماری های حیوانی و گیاهی ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آنها را به طریق صنعتی تهیه کنیم .بدیهی است که تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال انفجار روی زمین ، فقط با درک مناسبی از کاشت ،داشت و برداشت و بکار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایی میسر میشود . گیاهان ، منبع اصلی مواد غذایی ما هستند .ما گیاهان یا گوشت جانوران گیاه خوار را می خوریم. رشد گیاهان مستلزم دمای مناسب ، مواد مغذی ، هوا ، آب ، و گرفتار نشدن به انواع بیماری ناشی از آفات مضر علف های هرز است. برای گیاهان ، مواد مغذی مناسب و موادی برای رهانیدن آنها از ابتلا به بیماریهای گوناگون فراهم می آورد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت کود از پساب کارخانجات الکل

طرح توجیهی تولید انواع کود کامل: ۲۴۱۲۱۳۱۰

موارد مصرف و کاربرد کود از پساب کارخانجات الکل

با توجه به این که پیوند بین الکل ها مانند آب، پیوند هیدروژنی است به هر اندازهای در آب حل میشود .همچنین با توجه به این که الکل ها از یک سو بخشی آلی داشته و از سوی دیگر گروه هیدروکسید دارند بسیاری از مواد آلی را نیز حل میکنند. محلول ید در محلول آب و الکل را تنتورید میگویند و برای گندزدایی به کار میروند.

اهمیت تولید کود از پساب کارخانجات الکل در کشور

اهمیت کود همانطور که در قسمت های قبل اشاره گردید برکسی پوشیده نمی باشد .دهه های آتی جهان با کمبود منابع غذایی همراه خواهد بود و سطح زیر کشت ها به جهت رشد جمعیت و رشد صنعت روز به روز کاهش خواهد یافت. توجه به روش های بالا بردن بهروری تولید در کشاورزی میتواند تنها راه حل جبران این کاهش باشد . کود از انواع مختلف ازموادی است که این قابلیت را دارد و میتواند این ارتقا را انجام دهد .البته قیمت کودهای شیمیایی بسیار بالا بوده و اثرات آلوده کنندگی بسیار زیادی دارد .

طرح تولید کود از پساب کارخانجات الکل

قیمت خط تولید کود از پساب کارخانجات الکل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کود از پساب کارخانجات الکل ، برابر با ۵۱۴۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کود از پساب کارخانجات الکل

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۳۷۵۴ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز