طرح تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریزاندامگان‌هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه گیاه برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی مواد نگه‌دارندهٔ میکروارگانیزم‌های سودمند خاک می‌باشند.
جمعیت زیادی از یک میکروارگانیسم خاص یا گروهی از میکروارگانیسم‌های مفید برای افزایش بهره‌وری خاک هستند که باعث تثبیت نیتروژن جو یا محلول‌سازی فسفر خاک یا تحریک رشد گیاه از طریق سنتز مواد تقویت‌کننده رشد می‌شوند.
کودهای زیستی مبتنی بر منبع انرژی تجدیدپذیر، مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست هستند که می‌توانند به صرفه‌جویی در هزینه‌های بالای موردنیاز برای خرید کودهای شیمیایی کمک کنند.
کود زیستی (بیولوژیک) حاوی میکروارگانیسم‌های زنده‌ای است که وقتی روی بذرها، سطح گیاهان یا خاک اعمال می‌شود، ریزوسفر گیاه را اشغال می‌کند و با افزایش تأمین یا در دسترس بودن مواد اولیه و مواد مغذی برای گیاه میزبان، رشد گیاهان و درختان را تقویت می‌کند و حاصلخیزی خاک را افزایش می‌دهد.
کودهای زیستی (مواد تلقیحی میکروبی) باعث بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش جذب مواد مغذی و جذب آب در خاک‌های دارای کمبود می‌شوند، در نتیجه به استقرار بهتر گیاهان کمک می‌کنند.
کودهای زیستی همچنین مواد رشددهنده و مواد شیمیایی ضد قارچ را ترشح می‌کنند و همچنین جوانه‌زنی بذر و رشد ریشه را بهبود می‌بخشند.
بنابراین، استفاده از کودهای زیستی باعث غنی‌سازی خاک خواهد شد و هزینه کمتری نسبت به کودهای شیمیایی که به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند و منابع انرژی تجدیدناپذیر را تخلیه می‌کنند دارد.
میکروارگانیسم‌های موجود در کودهای زیستی چرخه مواد مغذی طبیعی خاک را بازیابی می‌کنند و مواد آلی خاک را می‌سازند. از طریق استفاده از کودهای زیستی، می‌توان گیاهان سالم را پرورش داد، درحالی‌که پایداری و سلامت خاک را نیز افزایش می‌دهد.
با کاربرد کود بیولوژیک می‌توان انتظار کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها را داشت اما کودهای بیولوژیک هنوز قادر به جایگزین شدن با آن‌ها نیستند. ازآنجاکه کود بیولوژیک چندین نقش مهم را ایفا می‌کنند، اصطلاح علمی ترجیحی برای چنین باکتری‌های مفیدی، ریزوباکترهای محرک رشد گیاه است.
کودهای بیولوژیک ورودی‌های آلی سازگار با محیط‌زیست را فراهم می‌کنند. کودهای زیستی مانند ریزوبیوم Rhizobium، ازوتوباکتر Azotobacter، آزوسپیریلوم Azospirilium و جلبک‌های سبز آبی (BGA) مدت طولانی است که مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ریزوبیوم برای محصولات حبوبات استفاده می‌شود.
ازوتوباکتر را می‌توان در محصولاتی مانند گندم، ذرت، خردل، پنبه، سیب‌زمینی و سایر محصولات گیاهی استفاده کرد.
تلقیح آزوسپیریلوم عمدتاً برای سورگوم، ارزن، ذرت، نیشکر و گندم توصیه می‌شود.
جلبک‌های سبز آبی متعلق به یک تیره سیانوباکتریوم عمومی، نیتروژن جو را تثبیت می‌کنند و برای تلقیح محصولات شالیزاری، هم در شرایط رطوبت و هم در خشکی استفاده می‌شود.

مهم‌ترین کودهای بیولوژیک عبارتند از:

۱- تثبیت کننده ازت هوا؛
۲ -قارچ‌های میکوریزی، که با ریشه بعضی از گیاهان ایجاد همزیستی کرده و اثرات مفیدی ایجاد می‌کند؛
۳- میکرو ارگانیزم‌های حل کننده فسفات، که فسفات نا محلول خاک را به فسفر محلول و قابل جذب گیاه تبدیل می‌کنند؛
۴- اکسید کننده گوگرد (تیو باسیلوس)، کودی که دارای باکتری تیو باسیلوس بوده و باعث اکسایش بیولوژیکی گوگرد می‌شود؛
۵- کرم‌های خاکی، در تولید هوموس مورد استفاده قرار می‌گیرند و نوعی کود کمپوست به نام ورمی کمپوست (Wermy compost) تولید می‌کنند.

مزایای ناشی از کاربرد کودهای بیولوژیک

علاوه بر صرفه‌جوییدر هزینه ها، تولید و مصرف کودهای بیولوژیک می‌تواند مزایای زیر را برای کشور به‌دنبال داشته باشد:
– حفظ و توسعه باروری خاک (Soil Productivity) به‌موازات افزایش حاصلخیزی خاک (Soil Fertility).
– جلوگیری از ایجاد آلودگی خاک و منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از ترکیبات باقیمانده کودهای شیمیایی.
– جلوگیری از توسعه بیماری‌های ناشی از مصرف آب و محصولات آلوده به ترکیبات ازته‌ای که در اثر کاربرد کودهای شیمیایی به‌ویژه کودهای ازته ایجاد می‌شوند. سرطان‌های دستگاه گوارش و متهموگلوبینیا از این دسته بیماری‌ها به‌شمار می‌روند.

گروه‌های کود بیولوژیک
آزولا-آنابنا همزیست

آزولا یک سرخس کوچک، یوکاریوتی و آبزی است که دارای توزیع جهانی است که جلبک‌های سبز آبی پروکاریوتی Anabena در برگ‌های آن به عنوان همزیست ساکن هستند. این گروه همزیست به دلیل استفاده بالقوه آن به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی، موردتوجه گسترده قرار گرفته است.
گیاه Liverworts، ریشه سیکاد، سرخس و گلسنگ‌ها حاوی برخی از سیانوباکتری های تثبیت کننده ازت (Anabaena) هستند. آنابنا که در حفره‌های برگ سرخس یافت می‌شود مسئول تثبیت نیتروژن است.

ریزوبیوم

باکتری‌های همزیست تثبیت‌کننده نیتروژن: ریزوبیوم یکی از باکتری‌های همزیست حیاتی تثبیت‌کننده نیتروژن است. در اینجا باکتری‌ها به دنبال پناهگاه می‌گردند و از گیاهان غذا می‌گیرند. در عوض با تأمین نیتروژن تثبیت‌شده برای گیاهان به رشد آن‌ها کمک می‌کنند.
تثبیت نیتروژن توسط Rhizobium همزیست با حبوبات به طور قابل‌توجهی به تثبیت کل نیتروژن کمک می‌کند.
تلقیح ریزوبیوم یک روش زراعی شناخته‌شده برای اطمینان از نیتروژن کافی است. ریزوبیوم با ایجاد گره‌های تثبیت‌کننده ازت روی ریشه حبوبات مانند نخودفرنگی و یونجه نقش بسیار مهمی در کشاورزی دارد.

آزوسپیریلوم

آزوسپیریلوم باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن است که در اطراف ریشه گیاهان عالی زندگی می‌کند اما رابطه همزیستی با گیاهان ایجاد نمی‌کند. این به‌عنوان ارتباط ریزوسفری نامیده می‌شود زیرا این باکتری‌ها ترشحات گیاهان را جمع می‌کنند و از آن‌ها به‌عنوان ماده غذایی استفاده می‌کنند. این فرآیند مشارکت دوجانبه نامیده می‌شود.

ازتوباکتر: باکتری‌های آزاد تثبیت‌کننده نیتروژن

آن‌ها باکتری‌های آزاد در خاک هستند که نیتروژن جو را در خاک تثبیت کرده و در دسترس گیاهان قرار می‌دهند. آن‌ها بی‌هوازی و ساپروتروف (ارگانیسمی که از مواد آلی پوسیده تغذیه می‌کند) هستند مانند Clostridium beijerinckii، Azotobacter و غیره. ازتوباکتر همچنین از ریشه‌ها در برابر سایر عوامل بیماری‌زای موجود در خاک محافظت می‌کند.

فسفوتیکا

فسفر نامحلول در خاک را آزاد می‌کند و این فسفر را در مواد معدنی رسی تثبیت می‌کند که از اهمیت زیادی در کشاورزی برخوردار است.

تریکودرما Trichoderma

محصولی غیر بیماری‌زا و سازگار با محیط‌زیست است. این محصولی بیش‌ازحد انگلی در برابر عوامل بیماری‌زای مختلف است و در کنترل بیولوژیک ثبت‌شده است.

Streptomyces grisoflavus

یک گونه باکتری از تیره Streptomyces است که از خاک باغ جدا شده است.

UniGrow

کود زیستی تجاری است که در حال حاضر استفاده می‌شود. این محصول که با فرآورده‌های جانبی روغن نخل ساخته می‌شود، حاوی یک عنصر میکروبی است که نشان داده شده است نتایج امیدوارکننده‌ای در مطالعات دارد.

اهمیت کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک به دلایل زیر مهم هستند:
کودهای بیولوژیک باعث بهبود بافت خاک و عملکرد گیاهان می‌شوند.
کودهای بیولوژیک اجازه نمی‌دهند عوامل بیماری‌زا شکوفا شوند.
کودهای بیولوژیک سازگار با محیط‌زیست و مقرون به صرفه هستند.
کودهای بیولوژیک از محیط‌زیست در برابر آلاینده‌ها محافظت می‌کنند زیرا کودهای طبیعی هستند.
کودهای بیولوژیک بسیاری از مواد مضر موجود در خاک را که می‌توانند باعث بیماری‌های گیاهی شوند از بین می‌برند.
ثابت شده است که کودهای بیولوژیک حتی در شرایط نیمه‌خشک نیز مؤثر هستند.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک کودهای بیولوژیک و زیستی ۲۴۱۲۳۱۲۳۰۱

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی کودهای بیولوژیک و زیستی ۳۱۰۵۹۰ میباشد.

وضعیت واحد های فعال تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کود بیولوژیک (کود زیستی) در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واحد های فعال تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کود بیولوژیک (کود زیستی) در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات کود بیولوژیک (کود زیستی)

نمودار واردات و صادرات کود بیولوژیک (کود زیستی) در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح تولید کود بیولوژیک (کود زیستی)

ظرفیت تولید سالیانه : ۲۷۰۰۰ تن
نرخ برابری دلار : ۲۲۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۶۵۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۲۴۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۳۲ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۱۴.۵ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۶ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : ۳۶ درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید. کارشناسان گروه ایطرح آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهیه طرح توجیهی

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)