یاقوت1

طرح تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

یاقوت مصنوعی برای اولین بار توسط آگوست ورنیوال شیمیدان فرانسوی که فرآیند ذوب – شعله را برای تولید یاقوتهای ارزان قیمت در سال ۱۸۸۶ اختراع کرد، ساخته شد. این یک یاقوت بود اما زیاد شبیه یاقوت نبود در سال ۱۹۱۸ ، جی. زوکرالسکی روش کشیدن را برای رشد یاقوتهای ارزان قیمت اختراع کرد. یاقوتهای مصنوعی کارول چاتهام خیلی گران از لحاظ تولید اما شبیه به یاقوت طبیعی در سال ۱۹۵۹ معرفی شدند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

طرح توجیهی تولید ‘انواع سنگهای نیمه قیمتی کارشده و کارنشده: ۳۶۹۱۱۱۳۰

موارد مصرف و کاربرد یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

کاربرد یاقوت مصنوعی در اینجا تنها در ساخت لیزر مورد بررسی قرار داده می شود، علی رغم اینکه یاقوت مصنوعی به عنوان جواهر نیز کاربرد دارد.

اهمیت تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر در کشور

یاقوت مصنوعی در لیزر کاربرد دارد و لیزر برای جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم می تواند به کار برده شود. از آنجایی که جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم (غنی سازی اورانیوم) مهمترین مرحله در استفاده از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز می باشد، کاربرد استراتژیک یاقوت مصنوعی برای کاهش وابستگی کشور با کشورهای توسعه یافته در خصوص استفاده از انرژی هسته ای به صورت کامل روشن می شود.

طرح تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

دستگاه ورنوویل
چکش الکتریکی
الکتروموتور
دستگاه پولیشکاری
شعله گاز معمولی
بوته آهنگری
هیتر برقی ۲۰۰۰ درجه

قیمت خط تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزرهای قابل کاربرد در جداسازی ایزوتوپ، برابر با ۱۹۵۶ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزر

بودجه: زیر ۱ میلیارد تومان
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۱ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۴۸۹۸ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)