طرح راه اندازی خانه بازی

طرح راه اندازی خانه بازی

انجام بازی نه تنها باعث شادابی و سلامت روحی کودکان می گردد بلکه نقش بسیار مهمی در رشد و پرورش همه جانبه آنها دارد بنابراین باید محیط های مناسب برای بازی کودکان در فضای معماری فراهم آورده شود این تفکر که ضرورت به کارگیری اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی خانه کودک با توجه به رنگ فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود رفتار کودک اجتناب ناپذیر است ایده های معمارانه ای برای طراحی فضای خانه کودک ها در جهت ارتقاء انگیزش خلاقیت کودکان می باشد

که به تغییر پذیری فضا و اجزای آن تداخل فضاهای باز و بسته تغییر پذیری و تنوع پذیری و بازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور آب و گیاهان می توان اشاره نمود این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه طراحی فضاهای خانه کودک به گونه ای که انگیزش کودک ارتقاء یافته قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و به پرورش خلاقیت و نشاط روحی و جسمی کودک منجر شود.

معرفی طرح خانه بازی

خانه بازی یک مکانی کوچکتر از شهر بازی با اسباب بازی های متفاوت و تفریحی است تا بچه ها ساعاتی را در آنجا بازی کنند. البته ضمن بازی مربی نکات آموزشی را هم به کودک می آموزد . خانه های بازی این فرصت را به خانواده ها میدهد زمانی که مجبورند ساعاتی کودکان خود را تنها بگذارند و فردی را هم برای نگهداریش ندارند ، با یک تیر دو نشان بزنند .
وجود خانه بازی برای کودکان از این جهت امری ضروری است که آپارتمان نشینی و فضای کم بازی انرژی کودکان را انباشته کرده است و آنها مکانی برای دویدن و بازی کردن یا به قول خودمان شلوغ بازی ندارند. خانواده های این کودکان باید آنها را به مکانی ببرند که کودکانشان بازی و فعالیت کنند. در گذشته معمولاً برای بازی کودکانشان را به پارک می بردند اما با گذشت زمان و افزایش جمعیت ظرفیت پارکها کفاف نداد. این کمبود ظرفیت، سبب تشکیل و گشایش خانه های بازی سرپوشیده شد. در شهر ما تعادل دما چندان وجود ندارد و سرگرمی و سردی هوا باعث شده است تا در روزهای سرد یا خیلی گرم کودکان نتوانند همراه خانواده هایشان برای بازی به پارک بیایند. خانه بازی سرپوشیده با القابی چون مینی پارک و شهربازی سرپوشیده شناخته می شوند و این مکان ها در شرایط هوایی نامطلوب در تمام زمانهای سال بیشتر از پیش مورد توجه کودکان و خانواده هایشان قرار می گیرند.
خانه بازی مفهومی متفاوت از مهدکودک دارد و این دو را نباید اصلاً یکسان دید. این مراکز که با نام خانه کودک شناخته می شوند برای نگهداری از کودکان شما به صورت ساعتی و موقت هستند. مهدکودک از کودکان نگه داری دائمی می کنند درحالی که خانه کودک نگه داری موقت و ساعتی را در دستور کار خود قرار می دهد. خانه بازی برای خانواده هایی که کودکان خود را ثبت نام ماهانه و منظم می کنند، کلاس های آموزشی مهیا می کند و ترتیب می دهد.

امکانات مجموعه

این مجموعه با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و دارای امکانات ذیل میباشد و پیش بینی میگردد درروز ۱۵۰ نفر/ساعت خدمات ارائه نماید.
– استخر شن
– استخر توپ
– استخر اسفنج
– ترامبولین
– بازی های گروهی
– همراه با مربیان آموزش دیده
-جدیدترین اسباب بازی های روز دنیا و برندهای معتبر
-کارگاه سفالگری
-کارگاه آشپزی

اهداف و ضرورتهای تشکیل خانه بازی

اهداف و ضرورتهای تشکیل خانه بازی عبارتند از:
• ایجاد محیطی مناسب جهت آموزش و تعامل کودکان با گروههای همسال خود؛
• ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش ابعاد مختلف رشد کودک از لحاظ عاطفی، حسی- حرکتی و شناختی،
خلاقیت و مشارکت از طریق بازی و وسایل بازی؛
• ارائه خدمات آموزشی از طریق بازی و بازیهای مناسب به کودکان؛
• ارتقای سطح سالمت کودکان از طریق بازی و به‌کارگیری بازیهای خالق، استاندارد و مناسب؛
• آموزش و تقویت مهارتهای زندگی و سبک زندگی سالم به کودکان از طریق بازی و بهرهبرداری از
بازی مناسب؛
• افزایش خالقیت مادران در جهت به‌کارگیری مناسب بازی و شیوههای بازی برای کودکان و تعامل
هدفمند مادر و کودک.
ایجاد محیطی امن برای والدین که با خیال آسوده کودکان خود را به آنجا بسپارند؛

رویکردها و جهت گیریهای اصلی خانه بازی

رویکردها و جهت گیریهای اصلی خانه بازی به قرار زیر است:
• ترویج و توسعه آموزشهای مهارتهای زندگی و سبک زندگی سالم به کودکان؛
• توجه به روح خالق در بین کودکان؛
• ایجاد فضای مناسب جهت برقراری روابط و مشارکت بین کودکان با گروههای همسال خود؛
• هم راستایی در جهت تحقق تبدیل شهرداری تهران از »سازمان خدماتی« به »نهاد اجتماعی«؛
• هم افزایی با سایر بخشهای سرای محله به منظور ارتقا و توسعه خدمات همه جانبه.

کارکردها و خروجیهای مورد انتظار

از کارکردها و خروجیهای مورد انتظار خانه بازی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• پرورش استعدادهای خالق از کودکی؛
• توجه به محیط پیرامون و محیط زیست شهری در جهت تقویت قدرت تشخیص در کودکان؛
• برقراری ارتباط مؤثر با کودکان؛
•کمک به خانواده ها و مادران در نگهداری و آموزش کودکان با برگزاری فعالیتهای تفریحی، آموزشی، فرهنگی و هنری و ورزشی و اجتماعی؛
• تشکیل بانک اطالعاتی در جهت برنامه ریزی محلی و کالن؛
• افزایش آگاهی خانواده ها در فعالیتهای مرتبط با تربیت کودکان.

شیوه راه اندازی و تشکیل خانه بازی

خانه اسباب بازی، با توجه به سیاستهای ابلاغی و ماهیتهای محلی، طی سه مرحله و هر مرحله شامل اقداماتی اساسی به شرح زیر تشکیل و راه اندازی میشود:

مرحله نخست: تجهیز و راه اندازی
این مرحله شامل موارد زیر میشود
– بررسی و انتخاب فضای مورد نیاز برای شکل گیری خانه
– تأمین تجهیزات مناسب برای بازی و آموزش کودکان؛
-راه اندازی خانه

مرحله دوم: نهادینه سازی
این مرحله شامل موارد زیر است:
– آموزش به اعضاء و توانمندسازی آنها؛
– ایجاد و بهروزرسانی بانک اطالعاتی کودکان در تعامل با سایر خانه ها؛
– مطالعات، سنجش و رصد وضعیت کودکان محله؛
– تهیه برنامه های متنوع آموزشی، تربیتی و تفریحی مرتبط با کودک و محله.

مرحله سوم: توسعه و بهبود
مرحله سوم شامل این موارد میباشد:
– اجرای برنامه ها؛
– بررسی بازخوردها؛
– اصالح و بهبود مستمر برنامه ها و روشها.
طرح راه اندازی خانه بازی

شرایط استاندارد مکانی برای خانه بازی کودک

خانه بازی کودک باید در ملکی قرار گیرد که سر پوشیده باشد. ملک باید شرایط فیزیکی مشخص و استاندارد هایی را داشته باشد در نتیجه اگر قصد خرید فضایی را دارید قبل از اقدام به خرید از این مطمئن شوید که این فضا استانداردهای مورد نظر سازمان صادر کننده مجوز را دارا می باشد. فضای خانه بازی کودک باید حداقل ۱۵۰ متر مربع باشد و فضایی خوب برای ثبت نام و امور اداری داشته باشند، همچنین پله های موجود در خانه بازی کودک باید دارای حفاظ مناسب باشند و روشنایی کافی را داشته باشند و لغزنده نباشند! بخش های تیز و خطرناک باید با ضربه گیرهای مناسب پوشانده شوند.کلاس آموزش خانه کودک باید دارای تهویه مطبوع و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن و مناسب باشند.
شما برای احداث خانه کودکتان به ۵ نفر کارمند اداری با سمت های زیر نیاز دارید
۱- مدیر کل ۲- مدیر امور داخلی ۳-کارمند مخصوص ثبت نام ۴ – خدمتکارانی با کارت بهداشت ۵- مربیانی با ۲ سال سابقه وکارت مربیگری از ملزومات است.

مدیر کل خانه بازی کودک: باید کاملاً ایرانی و تابع کشور خودمان باشد. این فرد باید به لحاظ سنی حداقل ۲۵ و حداکثر ۶۵ سال سن داشته باشد، سوء پیشینه کیفری نداشته باشد و همچنین اعتیاد به هیچ نوع مواد مخدر نداشته باشد. مدیر کل حداقل ۵ سال سابقه کار فرهنگی و هنری را در پرونده کاری خود باید داشته باشد و در مصاحبه مرکز مشارکت های فرهنگی هنری پذیرفته شود.

مربی آموزشی: برای مربیان از نظر سنی نیز محدودیت وجود دارد چرا که این مربیان برای آموزش کودکان باید حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۵ سال سن داشته باشد. مربیان باید در دوره هایی که از سمت مرکز مشارکت های فرهنگی ابلاغ می شود،شرکت کنند

اثرات روحی و روانی مراکز تفریحی و گردشی بر کودکان

درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح آنها ، پژوهش های زیادی انجام شده است و کارشناسان و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد ،فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد.
هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیـری شخصیتی سالم و مفید. در نتیجه برای این که کودک در آینــده، زندگی خوب و بالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است.

شرایط تاسیس خانه بازی کودک

اگر بخواهید از امکانات دولتی بهره مند شوید می توانید به شهرداری مراجعه و با ارائه مدارک تحصیلی مرتبط اجازه فعالیت در خانه های محله شهرداری را دریافت کنید و در صورتیکه به صورت خصوصی قصد راه اندازی چنین کاریرا دارید بایستی برای گرفتن مجوز آن به اداره بهزیستی مراجعه کنید که احتمالا” علاوه بر مدارک تحصیلی و تجربه مرتبط از شما یک طرح توجیهی یا بیزنس پلن خواهند خواست تا توجیه طرح شما به اثبات برسد.

تا جایی که اطلاع دارم برخی مناطق بدلیل پر بودن ظرفیت ، با وجود دارا بودن شرایط لازم این امکان به شما داده نمی شود
لذا توصیه می شود برنامه خود را بر اساس خلا موجود منطقه ای بنا نهید تا هم در گرفتن مجوز مشکلی نداشته و هم از نظر سودآوری بتوانید مزیت رقابتی داشته باشید.
شرایط تاسیس خانه بازی کودک به شرح زیر است
برای تاسیس خانه بازی نیاز به مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی حداقل لیسانس و سابقه کاری مرتبط دارید و اگر آقا هستید باید کارت پایان خدمت داشته یا از سربازی معاف باشید.
نکته: مربی های آموزشی باید بین سن ۲۰ الی ۴۵ سال و ۲ سال حسن سابقه کار داشته باشند، کارت بهداشت داشته باشند و در دوره های ابلاغی از سوی مرکز مشارکت های فرهنگی شرکت کنند.

شرایط و مدارک مدیر مسئول خانه بازی کودک

این شخص باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد حداقل ۲۵ و حداکثر ۶۵ سال سن داشته باشد، سوء پیشینه کیفری نداشته باشد و همچنین معتاد به مواد مخدر نباشد!
حداقل ۵ سال سابقه کار فرهنگی و هنری باید داشته باشد و در مصاحبه مرکز مشارکت های فرهنگی هنری باید پذیرفته شده باشد.

اصول ایمنی در شهر های بازی، پارک‏ها و مهدهای کودک
از مهمترین فاکتورهای ارزیابی ایمنی در شهرهای بازی، پارک‏ها و مهدکودک‏ها، سطح فضای بازی، طراحی وسایل، مراقبت و نگهداری از وسایل هستند.

سطح زمین بازی خانه بازی کودک
سطح زمین بازی یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده میزان جراحت هنگام افتادن از وسایل بازی است.
سطح زیر وسایل بازی باید به اندازه کافی نرم و حجیم باشد تا هنگام سقوط بچه‏ ها مانع آسیب‏دیدگی شود.
سیمان، آسفالت، بتن و سنگ فرش به هیچ عنوان برای سطح زیر وسایل بازی مناسب نیستند و غیرایمن و غیرقابل قبول هستند، چمن، خاک و خاک فشرده نیز نامناسب هستند، چرا که آب و هوا و نوع پوشش بچه‏ ها باعث کم شدن قابلیت این مواد در محافظت از بچه ‏ها می‏شوند.
سطح بازی باید عاری از آب و نخاله‏های مختلف نظیر صخره، شاخه، ریشه درخت و … باشد تا باعث زمین خوردن بچه‏ ها نشود، همچنین این سطح باید فاقد موادی نظیر چوب شکسته و آهن زنگ‏زده یا تکه‏های سیمان و سنگ شکسته باشد.
سطح محوطه بازی باید از مواد نرمی مانند خاک اره، شن، ماسه نرم، کانوچوی نرم شده پر شده باشد. سنگفرش ساخته شده از مواد کائوچوئی که از نظر ایمنی تست شده باشد نیز مناسب است.
سطح زیر وسایلی که کمتر از ۲.۵ متر ارتفاع دارند، باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر از مواد نرم ذکر شده پر شده باشد، در ضمن مواد نباید به صورت بسته‏بندی مورد استفاده قرار گیرند چون خاصیت نرم بودن و انعطاف‏پذیری آنها کم می‏شود.
اگر ارتفاع بچه‏ ها و سطح (مثلا پریدن از سکو) بالاتر از ۳.۷ باشد، این سطح مناسب و ایمن نیست و باید از هرگونه پریدن خوداری شود.
در مجموع استفاده از تجهیزات با ارتفاع بلند در مهدهای کودک جایز نیست، فضای پشت وسایل بازی نیز تا دو متر باید از مواد نرم پر شده باشد، با توجه به بلندی سرسره و تاب استفاده از مواد نرم در اطراف این وسایل بیش از سایر وسایل، ضروری می‏کند.
در ضمن به خاطر داشته باشید استفاده از مواد نرم از بروز حوادث نمی‏کاهند، بلکه باعث رساندن جراحت به حداقل می‏شوند و رعایت ایمنی در هر حال ضروری و طبیعی است.
همچنین هر قدر که ارتفاع تجهیزات بیشتر باشد خطر جراحت و سقوط از آن بیشتر است و مراقت بیشتر از کودکان در این مکان‏ها ضروری است.
طرح راه اندازی خانه بازی

طراحی و فضا خانه بازی کودک
ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که تجهیزات بازی باید برای دو گروه سنی متفاوت طراحی شوند.
گروه سنی دو الی پنج سال (پیش دبستانی) و پنج الی ۱۲ سال (کودکان مدرسه‏ای). در مکان‏های استاندارد و ایمن، فضای محیط بازی این در گروه سنی کاملا متمایز از یکدیگر هستند.
به منظور جلوگیری از ازدحام و آسیب‏دیدگی، بچه‏ های کوچک نباید از تجهیزات گروه سنی بزرگ‏تر استفاده کنند. به علاوه بچه‏ های بزرگ‏تر نیز نباید از وسایل گروه کوچک‏تر استفاده کنند چرا که وسایل کوچک و فضای اختصاص یافته به آنها ممکن است برای بزرگترها دردسر ایجاد کند.
چند نکته که باید در چیدمان تجهیزات و وسایل بازی به آنها توجه کرد.
برای وسایلی که در ارتفاع قرار دارند، حتما باید نرده‏های ایمنی و حفاظ نصب شود.
وسایل با ارتفاع بالاتر از ۶۷ سانتیمتر باید حداقل ۲.۷۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.
تاب، الاکلنگ و دیگر تجهیزات دارای حرکت، باید در فضایی جدا از محل بازی سایر بچه‏ ها قرار داده شوند.
تاب باید حداقل دو حفاظ داشته باشد هر تاب باید حفاظ مخصوص به خود را داشته باشد.
هر تاب باید حداقل ۶۰ سانتیمتر از دیگری فاصله داشته باشد و حداقل ۶۷ سانتیمتر از فضای سایر وسایل و نرده ایمنی فاصله داشته باشد.
این وسایل نباید دارای قسمتی باشند که سر، دست، پا، عضو دیگر آنها داخل وسیله گیر کند.
تمام منافذ و جاهای باز (مثلاپله های نردبان سرسره) نباید کمتر از ۹ سانتیمتر یا بیشتر از ۳۲ سانتیمتر باشند.
وسایلی با قسمت‏های متحرک نظیر تاب، الاکلنگ نباید دارای قسمتی باشند که دست یا سایر قسمت‏های بدن بچه ‏ها در آن گیر کند، سطح این وسایل نباید دارای خوردگی یا زنگ‏زدگی باشد و باعث به وجود آمدن جراحت در اندام بچه‏ ها شوند.

نگهداری و مراقبت خانه بازی کودک
فرقی نمی‏کند که بچه در خانه بازی کند یا در یک مهدکودک یا پارک یا شهر بازی؛ تمیز و ایمن بودن وسایل از نکات ضروری هستند.
هیچ وسیله‏ای نباید شکسته یا خراب باشد، وسایل فلزی نباید زنگار داشته باشند، وسایل چوبی نباید ترک داشته باشند، یا تراشه ریز داشته باشند، حصار اطراف محوطه وسایل بازی باید کامل و به اندازه باشد تا مبادا بچه‌ها به طور ناگهانی از آن خارج یا وارد آن شوند، (با حالت دو) مواد پوشاننده سطح محیط بازی علی‏الخصوص اطراف تاب، سرسره، چرخ و فلک، باید به طور مرتب کنترل شوند تا حالت نرمی خود را حفظ کنند.
تجهیزات بازی باید از مواد بادوام و استاندارد ساخته شده باشند که از هم جدا نشوند و در اثر تغییرات آب و هوا خراب نشوند.
بخش‏هایی نظیر قسمت‏های سفت، قسمت‏های قلاب مانند، پیچ‏ها و یا لبه‏های تیز و انتهایی را باید به طور مرتب بازدید کرد.
در صورت استفاده از جعبه ماسه بادی یا استخر توپ باید دائما جعبه را از نظر وجود اشیاء خارجی نظیر وسایل تیز، شیشه شکسته، سنگ ریزه و کنترل کرد و در صورت مسقف نبودن فضا، هنگام شب روی آنها با یک لایه محافظ پوشیده شود تا مانع نفوذ حیوانات و حشرات به داخل آن شود.

نتیجه گیری

در جامعه کنونی که بازی‏های رایانه‏ای و مجازی، تحرک و جنب و جوش را در کودکان و نوجوانان به حداقل رسانده‏اند و از سویی دشمن به قصد تهاجم فرهنگی با همین ابزار بازی و سرگرمی‏های مجازی، قدرت اندیشیدن و تفکر را در نسل جوان نشانه رفته است و با تولید انواع بازی‏های رایانه‏ای و کامپیوتری سعی در تغییر نگرش و تفکر نسل جوان در حال رشد را دارد، انجام بازی در فضاهای شاد و متنوع و به صورت دسته‏جمعی می‏تواند به عنوان راهکاری در کاهش اثرات مخرب این نوع بازی های رایانه ای باشد.

به علاوه تحرک و جنب و جوش در سنین کودکی باعث تقویت قوای جسمی و ذهنی کودک در بزرگسالی خواهد شد، فلذا توجه به استانداردهای لازم و ایجاد فضاهای ایمن در سطح شهرها برای پر کردن اوقات فراغت نسل جوان‏تر بیش از گذشته ضروری به می‏رسد.

امید است متولیان امر و مسئولان شهرداری‏ها و فضای سبز در ایجاد، توسعه و نگهداری و بازدید علمی از فضاها و مکان‏ها بازی کودکان، راه را توسعه همه جانبه کودکان امروز و آینده‏سازان فردا هموار سازند تا خانواده‏ها در انتخاب گزینه پارک یا شهربازی برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان شان به خود تردید راه ندهند و نگران خطرآفرین بودن وسایل شهرهای بازی و پارک‏ها نباشند.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع گردشگری، تفرحی و خدماتی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

میزان سرمایه مورد نیاز جهت احداث خانه بازی

بودجه: کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان – با لحاظ رهن مکان اجرای
ظرفیت طرح: ۱۵۰ نفر ساعت در روز
تعداد اشتغال طرح خانه بازی: ۴ نفر
مساحت زیربنای : ۲۵۰ متر مربع
نرخ برابری دلار: ۱۲۰۰۰۰ ریال
تعداد سال ساخت: ۶ ماه
سرمایه ثابت: ۱۸۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۲۵۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۰۵۰ میلیون ریال

۳.۹/۵ - (۲۶ امتیاز)