طرح های اولویت دار استان بوشهر

دانلود کتابچه طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان بوشهر ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان بوشهر

بوشهر

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

بوشهر

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

بوشهر


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)