جدول-اشتغال-مورد-نیاز-برای-فعالیت-های-کشاورزی1

جدول اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی

عنوان طرح واحد محاسبه برای اشتغال تعداد اشتغال ( نفر)
گلخانه سبزی و صیفی هر ۱۰۰۰ متر مربع ۱
گلخانه گل شاخه بریده هر ۱۰۰۰ متر مربع ۱
واحد پرورش قارچ خوراکی هر ۲۰۰ تن ۱۰
تولید گیاهان دارویی هر ۱ هکتار ۱
صنایع تبدیلی و تکمیلی هر تن محصول با توجه به نوع محصول و تکنولوژی متفاوت است.
واحد تولید شیلات و آبزیان  هر ۸ تن ۱
واحد تولید شیلات و آبزیان ( ماهیان زینتی) هر ۳۰۰۰۰ قطعه ۱
نوسازی اماکن دام سنگین ( شیری) تا ۱۹ راس دام مولد ۱
نوسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) تا ۴۹ راس دام ۱
نوسازی اماکن دام سبک داشتی  تا ۹۹ راس دام ۱
نوسازی اماکن دام سبک ( پرواری) تا ۱۹۹ راس دام ۱
بهسازی اماکن دام سنگین ( شیری) تا ۱۹ راس دام ۱
بهسازی اماکن دام سنگین ( پرواری)  تا ۴۹ راس دام ۱
بهسازی اماکن دام سبک داشتی  تا ۹۹ راس دام ۱
بهسازی اماکن دام سبک ( پرواری) تا ۱۹۹ راس دام ۱
واحد صنعتی گاوداری شیری هر ۲۰ راس دام ۱
واحد صنعتی دام سنگین پرواری هر ۵۰ راس دام ۱
واحد صنعتی دام سبک داشتی هر ۱۰۰ راس دام ۱
واحد صنعتی دام سبک پرواری هر ۱۰۰ راس دام ۱
واحد مرغداری گوشتی هر ۱۰۰۰۰ قطعه ۱
واحد مرغ تخمگذار هر ۱۵۰۰۰ قطعه ۱
واحد پرورش شترمرغ  پرورار هر ۱۵۰ قطعه ۱
واحد پرورش شتر مرغ مولد هر ۳۰ قطعه ۱درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۳ امتیاز)