واحد تولید شانه تخم مرغ مقوایی

عنوان پروژه :
واحد تولید شانه تخم مرغ مقوایی
کارفرما :
شرکت تعاونی تولید سپید شانه شرق سرایان
محل اجرا:
اخراسان جنوبی- سریاان- شهرک صنعتی
محصولات تولیدی:
تولید شانه تخم مرغ مقوایی
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۰۴۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز