پرورش ساردین و موتو ماهیان

ساردین و موتو ماهیان از گروه ماهیان سطح زی ریز می باشند. این ماهیان رفتار گله ای دارند و درلایه های سطحی اب زندگی می کنند. رفتار گله ای ساردین- ماهیان نوعی از حفاظت در مقابل شكارچیان میباشد. قبل از سپیده دم، تشكیل گله ها شروع شده ، اواسط روز حجم گله ها به حداکثر میرسند و در شب، گله ها به منظور تغذیه پراکنده می شوند.در آب های خلیج فارس و دریای عمان 42 گونه از خانواده ساردین ماهیان و 71 گونه از خانواده موتوماهیان تاکنون شناسایی شده اند. گونه ساردین سند(sindensis Sardinella )و موتو معمولی ( Encrasicholina punctifer) بین 80 تا90 درصد از ترکیب صید ماهیان سطح زی ریز در هرمزگان را تشكیل می دهند.

بوم شناسی ساردین و موتو ماهیان

ساردین و موتو ماهیان وابسته به شرایط زیست محیطی لایه های سطحی آب دریا بوده و عمدتا در نزدیكی سواحل پرتولید زیست می کنند. دمای سطحی آب و کلروفیل سطح آب از عوامل مهم در پراکندگی و تجمع این ماهیان می باشند. این ماهیان جایگاه ویژه اکولوژیک در اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان دارند. به طوری که تون ماهیان، شیر ماهی، کوتر ماهیان، یال اسبی، کوسه ها، دلفین ها و سایر آبزیان بزرگتر در خلیج فارس و دریای عمان از نظر غذایی به شدت به ساردین و موتو ماهیان وابسته اند.

اهمیت اقتصادی ساردین و موتو ماهیان

بیش از 95 درصد از ساردین و موتو ماهیان در هرمزگان صید می شوند. صید این ماهیان در هرمزگان روند افزایشی داشته و در سال 1396به86 هزار تن رسیده و 30 درصد از کل صید هرمزگان را تشكیل داده ، که ارزش صید این ماهیان 600 میلیارد ریال برآورد می شود که نزدیک به 4000 شغل را حمایت می کند. اما فقط 3 درصد از سود ناخالص در کل صید هرمزگان راتشكیل می دهند.

زیست شناسی ساردین و موتو ماهیان

ساردین و موتو ماهیان کوتاه عمر و سریع الرشد هستند. ساردین 2.5 سال و موتو نیز 1.5 سال عمر می کند. این ماهیان از پلانکتون ها تغذیه می کنند. ساردین ماهیان عمدتا از کوپه پودا و موتو ماهیان از لارو دوکفه ای ها تغذیه می کنند. فصل تخم ریزی ساردین در بهار و موتو ماهی در تابستان است. بطور متوسط هر ماهی ساردین قادر است 15000 تخم و موتو ماهی هم 1500 تخم تولید کند. این ماهیان در برابر شرایط نامساعد محیطی، پایداری جمعیت های خود در را حفظ می کنند و قدرت احیاء و باز سازی بالایی دارند.

روش های صید ساردین و موتو ماهیان در هرمزگان

صیدگاه های ماهیان سطح زی ریز در هرمزگان از پارسیان در غرب تا سورگلم در شرق هرمزگان پراکنده اند. 78 درصد صید ماهیان سطح زی ریز در جزیره قشم ، 16 درصد در بندرلنگه، 4 درصد در جاسک و 2 درصد نیز در پارسیان صید می شوند عمده صید این ماهیان با روش پرساین دوقایقی انجام می شود، اما از روش های جل ساحلی ساردین و لنج پرساین هم استفاده می شود. ترکیب صید ماهیان سطح زی در هرمزگان،70 درصد ماهی موتو و 30 درصد نیز ساردین
است. ساردین ماهیان و موتو ماهیان در اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان دارای اهمیت اکولوژیک هستند و از طرفی جایگاه مهمی در اقتصاد شیالتی جوامع بومی ایفا می کنند. بهره برداری پایدار و مسئوالنه از این ذخایر ، ضامن معیشت پایدار و حفظ اکوسیستم خواهد بود.

میزان ذخایر

با توجه به تاثیر پذیری ذخایر ماهیان سطح زی ریز از شرایط محیطی، ظرفیت های متفاوتی از میزان برداشت ذخایر این ماهیان ارایه شده است. اما اخرین پژوهش های انجام شده حداکثر میزان قابل برداشت مجاز برای این ماهیان 1۵ هزار تن برآورد شده است. به نظر می رسد بهره برداری از ذخایر ساردین و موتو ماهیان به بیشینه ظرفیت خود نزدیک شده است و الزم است اقدامات مدیریتی برای کنترل صید و بهره برداری پایدار از این ذخایر انجام گردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید ساردین و موتو ماهیان

کد آیسیک انواع ماهی۰۵۰۰۳۱۲۳۰۱
کد آیسیک ماهی آب شور۰۵۰۰۴۱۲۳۰۶

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید ساردین و موتو ماهیان

تعرفه یا به عبارت دیگری (TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی ماهی ساردین 03024300

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید ساردین و موتو ماهیان

ظرفیت تولید سالیانه : 100 تن
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 4 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 300 میلیون تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 100 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 34 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.