عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع پارچه های بی بافت بروش ملت بلون
کارفرما : محمود مسروری بازکیائی
مکان اجرای طرح : استان گیلان – شهرک صنعتی سیاهکل
ظرفیت تولید سالیانه : 2000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 303.882.489 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 24.753.895 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی