واحد تولید خوراک آماده دام

عنوان پروژه : احداث واحد تولید خوراک آماده دام، طیور و آبزیان
کارفرما : abduqodir orzusi co LLC
مکان اجرای طرح : جمهوری ازبکستان
ظرفیت تولید سالیانه : ۲۴۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۳.۷۵۰.۱۱۸ دلار
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۴۴۰.۹۸۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۴/۵ - (۲ امتیاز)