عنوان پروژه : احداث واحد پرورش ماهی تیلاپیا
کارفرما : ولی اله خزاعی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان سربیشه – مزرعه دولت آباد بیمرز
ظرفیت تولید سالیانه : 75 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 6.422.954 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.938.613 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی