کاشت و پرورش آناناس

آناناس یکی از مهمترین میوههای تجاری در دنیاست و میزان تقاضا برای مصرف غنی از ویتامین ث و منبع آن در بازارهای بینالمللی زیاد است. میوه آناناس نسبتا خوبی از ویتامینهای آ و ب است. همچنین حاوی مقادیر فراوانی مواد معدنی نظیر کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاس و آهن است که میتواند در تغذیه مردم کشور مورد استفاده قرار گیرد. در سالهای اخیر بهدلیل فراهمشدن امکانات حمل میوه، واردات این میوه با استقبال خوبی در کشور مواجه شده است. میوه آناناس همچون سایر میوههای گرمسیری (شامل موز، انبه و نارگیل) به گستردگی و به صورت رسمی و در تمامی شهرهای ایران به فروش میرسد. از طرفی قاچاق وارد میشود و تقریبا باتوجهبه زودباردهی این گیاه، امکان کاشت آن در طول سال، استفاده از مواد تکثیری مختلف، اعمال مدیریت بهینه برای تغذیه، تحریک گلدهی و تولید میوه در طول سال، سازگاری با کشتهای متراکم، کشت در گلخانه و فضای آزاد، میتواند در صورت موفقیت، زمینه تولید و اشتغال را برای برخی از مناطق کشور ایجاد کند.

گیاه شناسی آناناس

آناناس گیاهی بسیار زیبا و ملقب به ملکه طلایی است. منشاء اين گياه مناطق گرم آمريكاي جنوبي و مركزي است. این گیاه که در سراسر قاره آمریکا میروید، در ادامه به قاره اروپا منتقل شد و در سال 1548 به هند انتقال یافته است. آناناس با نام علمی آناناس کوموسوس (Merr comosus Ananas )متعلق به خانواده برومیالسه (Bromeliaceae )است. آناناس گیاهی علفی، چندساله و تك‌لپه ای است. ارقام آناناس تغییرات زیادی از نظر رشد و اندازه میوه در شرایط مختلف محیطی از خود نشان میدهند.

طول ساقه گیاه آناناس

ساقه گیاه بالغ بین 25 تا 50 سانتیمتر است كه در زمان گلدهی انتهای آن متورم و بزرگ میشود و به گلی به رنگهای مختلط قرمز، زرد و سبز تبدیل میشود. فاصله میان گرهها فاصله میان گرهها كوتاه و بین 1 تا 10 ‌‌میلیمتر است. این فاصله در محل وسط ساقه كمی بیشتر است. در كنار هر گره یك جوانه كناری وجود دارد. این جوانههای كناری قادر به تولید گیاهچههای زیر میوه و پاجوش هستند كه از هر دو آنها در ازدیاد آناناس استفاده میشود.

آب وهوا در کاشت و پرورش آناناس

گیاه مناطق گرم و مرطوب است. این گیاه به خوبی در نواحی ساحلی دریا رشد میکند، چون دامنه تغییرات دما در این مناطق محدود است. آناناس تحمل دماهای خیلی بالا در تابستان یا خیلی پایین در زمستان را ندارد و در آب وهوای گرمسیری ملایم با کمی سایه، محصول خوبی میدهد. سایه کامل یا تابش نور شدید آفتاب برای رشد آناناس مطلوب نیست. آناناس در بسیاری از مناطق به عنوان میانکشت در بین درختان نارگیل و موز کشت میشود. آناناس میتواند مدت زیادی شرایط خشكی و كم آبی را تحمل كند. برگهای این گیاه سلولهای پارانشیمی ذخیره آب دارند كه میتوانند رطوبت را در طول دوره خشكی نگه دارند. برگها با لایه ضخیم مومی شكل پوشیده شده اند. روزنه ها كوچك‌اند و در داخل شیار و در سطح زیرین برگها متمركزند. مناطق پربارش بهترین مناطق برای رشد آناناس هستند. میزان بارندگی بهینه 500،1 ‌‌میلیمتر در سال است؛ اگرچه در مناطقی با بارندگی 500 تا 550،5 میلیمتر نیز میتوان آناناس را کشت کرد. در مناطق با بارندگی کمتر از 500،1میلیمتر باید عمل آبیاری بهویژه در فصل گرم و خشک سال انجام شود. با آنكه آناناس مقاوم به خشكی است، ولی از خشكی طولانی به شدت آسیب میبیند و به منظور برداشت میوه در حجم تجاری، این گیاه به 1.000 تا 1.50میلیمتر بارندگی (یا آبیاری) سالیانه و رطوبت نسبی 70 تا 80  درصد نیاز دارد. آناناس به دلیل سطحی بودن ریشه هایش نیازمند آبیاری سطحی اما پرتکرار است. آناناس در شرایط طبیعی تحمل تنشهای آبی بلندمدت را دارد، اما در این حالت اندازه میوه كوچك و فاقد بازارپسندی لازم است. برنامه منظم آبیاری بدون تنش باعث میشود گیاه در مدت مشخصی به مرحله ای از رشد رویشی برسد که با هورمون پاشی گل انگیزی در گیاه انجام شود. آناناس به شوری آب حساس است و میزان محصول آن در صورت آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی (EC ) بیشتر از 1.28 دسی زیمنس بر متر کاهش مییابد.

دما در کاشت و پرورش آناناس

دما یكی از مهمترین عوامل در كاشت آناناس است. بهترین دما برای رشد آناناس 32درجه سانتیگراد در روز و 20درجه سانتیگراد در شب گزارش شده است. برای هر یک درجه افزایش یا کاهش دما از دمای بهینه، میزان رشد گیاه حدود 6 درصد کاهش مییابد. در نور شدید آفتاب و دمای بیشتر از 35 درجه سانتیگراد میوه دچار آفتاب سوختگی میشود. در فصل خنك رشد گیاه به تأخیر میافتد، برگها كوچك و دندانه دارتر میشوند، تعداد گیاهچه های زیر میوه افزایش پیدا می‏كند، میوه كوچك‌تر میشود، گوشت میوه كدر میشود، میزان اسیدیته میوه افزایش مییابد و قند میوه کمتر میشود. آناناس نمیتواند دمای پایین یا حتی شبهای سرد با دمای 7 تا 10درجه سانتیگراد را برای مدت چند ساعت در طول چند هفته تحمل كند. اگر گیاه به اندازه معینی از نظر رشد رویشی رسیده باشد، شبهای خنك باعث گل انگیزی گیاه میشوند. دمای بالا ( بالاتر از 28درجه سانتیگراد) باعث اختالل در ساخت تركیبات لازم برای گل انگیزی میشود و قدرت گل دهی گیاه با افزایش دما به شدت كاهش پیدا می‏كند. به طور کلی دمای پایین، تابش مستقیم نور خورشید و سایه کامل برای رشد گیاه مضر هستند.

نور در کاشت و پرورش آناناس

وزن میوه رابطه مستقیمی با میزان نوردهی از زمان كاشت تا برداشت دارد. با افزایش میزان نور مقدار اسیدیته میوه كاهش پیدا می‏كند، ولی روی كل مواد جامد محلول اثری ندارد. روزهای ابری باعث كاهش رشد گیاه و كاهش اندازه میوه میشوند. در بعضی از ارقام (مانند ارقام گروه كوئین) شدت زیاد نور خورشید در زمان میوه دهی باعث آفتاب سوختگی میوه ها میشود. ارقامی مانند اسموتکاینه نسبت به طول روز بی تفاوت اند و در هر زمان از سال قادر به گل دهی هستند. به طور كلی میتوان گفت آناناس تا حدی یك گیاه روزكوتاه است، ولی روز كوتاه اجباری نیست. شكستن دوره های تاریكی با نوردهی، گل دهی را متوقف میکند.

خاک و pH مناسب در کاشت و پرورش آناناس

آناناس میتواند در دامنه وسیعی از خاك‏ها (به استثنای خاکهای خیلی رسی) رشد كند، به شرطی‌كه خاك زهكش مناسب داشته باشد. بهترین خاک هم خاکهای شنی با بافت سبک تالومی هستند. خاک محل کاشت باید 45 تا 60 سانتیمتر عمق داشته باشد و فاقد لایه سخت باشد. خاکهای اسیدی مناسب کشت آناناس هستند. میزان اسیدیته ( pH ) مطلوب برای کشت آناناس 4.5 تا 5.6 است. از کشت آناناس در خاک با pH بالاتر از 7 باید پرهیز کرد. آناناس به خشکی متحمل است و سازگاری خوبی با خاکهای شنی اسیدی گرمسیری با pH بین 4.5 تا 6.5 دارد.

تکثیر آناناس

آناناس به راحتی توسط اندامهای رویشی تکثیر میشود. معمولا از مواد گیاهی متفاوتی شامل تاج بالای میوه، گیاهچه های زیر میوه، تنه جوش یا پاجوش در تکثیر آناناس استفاده میشود .گیاهچه های زیر میوه بهترین مواد تکثیری هستند و بعد از آنها پاجوشهای جانبی و تاج قرار دارند. تکثیر آناناس به روشهای ریزازدیادی نیز امکانپذیر است.

گل انگیزی آناناس

از كاشت تا برداشت محصول، بسته به مواد گیاهی كه جهت كاشت استفاده میشود، بین 18 تا 24ماه طول میکشد. گیاه حاصل از رشد گیاهچه های زیر میوه بین 15 تا روزهای 20 ماه و پاجوشها بین 14 تا 17 ماه برای تولید میوه زمان نیاز دارند. معمولا روزهای كوتاه همراه با دمای پایین در طول زمستان باعث گل انگیزی گیاه آناناس میشوند. عمل القاء گل انگیزی گیاه با هورمون پاشی و جلو انداختن گل دهی باعث برداشت همزمان محصول و كنترل زمان محصول دهی بر اساس نیاز بازار و كارخانه های كنسروسازی میشود. امروزه از اتفن (2 -كلرو اتیل فسفونیك اسید) به گستردگی در مزارع آناناس برای گل انگیزی استفاده میشود. میزان استفاده از اتفن 100 میلیگرم در لیتر یک ماه قبل از گلدهی است.

برداشت آناناس

به طور کلی گلدهی آناناس 12 تا 15ماه پس از کاشت آغاز میشود و 135 تا 165روز طول میکشد تا میوه به مرحله بلوغ و رسیدگی کامل برسد. با مشاهده تغییر رنگ جزئی در قاعده میوه های در حال رشد میتوان آنها را برای تولید کنسرو
برداشت کرد. اما برای مصرف تازه خوری باید میوه را تا زمان رسیدن به رنگ زرد طلایی نگه داشت . میوه را همراه با تاج به مدت 10 تا 15روز میتوان نگهداری کرد. میزان برداشت محصول در کشت با تراکم 43.500 بوته درهکتار حدود 65 تن و در تراکم کاشت 53.000 تا 63.500 بوته در هکتار بین 80 تا 105 تن است. پس از برداشت میوه، ساقه اصلی را حذف میکنند و یک تا دو پاجوش را برای رویش مجدد نگه میدارند. عمر مزرعه آناناس در صورت حاصلخیزی خاک میتواند تا 30سال باشد، اما در مزارع تجاری عمر اقتصادی مزرعه آناناس حدود 4 سال است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت کاشت و پرورش آناناس

کد آیسیک آناناس (کشاورزی) ۰۱۱۳۵۱۲۳۳۴

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت کاشت و پرورش آناناس

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی : ۰۸۰۴۳۰۰۰

وضعیت واردات و صادرات آناناس

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات آناناس در کشور به تفکیک سال آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح کاشت و پرورش آناناس

ظرفیت تولید سالیانه : 1000 کیلو گرم
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 200 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 10 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 3 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 900 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 34 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.