کتاب فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

سیاست استان در استقرار واحدهای صنعتی بر عدم استقرار پراکنده واحدهای صنعتی و هدایت آنها به سمت شهرکها و نواحی صنعتی قرار گرفته است. استان قزوین دارای ۹ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است که مساحت هر یک به ترتیب ۴۱۱۵ و ۲۵۳ هکتار و مجموعاً ۴۳۶۸ هکتار می باشد؛ تعداد ۶۳۴ واحد فعال و ۴۹۰ طرح در آنها مستقر می باشند و در مجموع ۱۱۲۴ قرارداد تخصیص زمین منعقد گردیده است.

تعداد صفحه: ۲۰۰
حجم فایل: ۵.۸ مگابایت
دانلود فایل مرتبط : از اینجا دانلود نمائید.

 

 

۴.۶/۵ - (۵ امتیاز)