طرح تولید غذای کودک از شیر سویا و پودر میوه

غذای کودک در بازار جهانی به طور کلی به صورت زیر طبقه بندی می شود:
•انواع شیر (شیر خشک، شیر سویا و …)
•وعده های غذایی (کنسروی، سرد و …)
•غذاهایی که کودک با دست خودش می خورد (بیسکویت بچه، نان برنج و …)
•نوشیدنی ها (عصاره ها، آماده برای سرو و …)
از بین چهار گروه ذکر شده دو گروه اول هر کدام حدود ۴۵ درصد بازار فروش را به خود اختصاص میدهند و دو گروه آخر هر کدام حدود ۵ درصد را شامل می شوند. در ایران مرسوم ترین نوع غذای کودک مورد استفاده خانواده ها انواع شیر است یکی از انواع جدید شیر مورد استفاده کودک به نام شیر سویا و پودر می باشد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید غذای کودک از شیر سویا و پودر میوه

پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۲۰۰۰ تن در سال
مساحت زمین: ۵۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید غذای کودک از شیر سویا و پودر میوه: ۵۰ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید غذای کودک از شیر سویا و پودر میوه
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید غذای کودک از شیر سویا و پودر میوه: ۲۸۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۳۸۰۰۰ میلیون ریال

۵/۵ - (۱ امتیاز)