طرح توجیهی برای پروژه‌های ساختمانی

طرح توجیهی برای پروژه‌های ساختمانی

طرح توجیهی برای پروژه‌های ساختمانی

طرح توجیهی مطالعات اولیه در مراحل ابتدایی پروژه است. زمانیکه تمایل به انجام یک پروژه بزرگ یا پیچیده داریم و یا جایی که برخی شبهات و تردیدها در مورد طرح پیشنهادی وجود دارد. اگر یک ارزیابی تاثیرات زیست محیطی (EIA) لازم باشد، ممکن است شامل ارزیابی‌هایی باشد که به عنوان بخشی از طرح توجیهی انجام می‌شود.

هدف از طرح توجیهی این است که:
تعیین کنیم آیا پروژه قابل اجرا است
راهنمای گزینه‌های عملی برای اجرای طرح را شناسایی کنید.
کمک در توسعه سایر اسناد پروژه مانند طرح کسب و کار، طرح اجرای پروژه و خلاصه استراتژیک.

در پروژه‌های بزرگ و پیچیده ممکن است تعدادی از طرح‌های توجیهی مختلف انجام شود، گاهی اوقات نیاز به مهارت‌های مختلف و با توجه به مسائل و موارد مدنظر مانند:
مجوز برنامه ریزی
احتمال این که ارزیابی اثرات زیست محیطی مورد نیاز باشد.
سایر مصوبات قانونی / قانونی
تجزیه و تحلیل بودجه مربوط به نیاز مشتری.
ارزیابی توانایی استفاده مجدد از امکانات موجود و یا انجام کارها به جای ایجاد امکانات جدید.
ارزیابی هر گونه اطلاعات سایت توسط مشتری.
ارزیابی سایت، از جمله مطالعات ژئوتکنیک، ارزیابی هر گونه آلودگی، دسترسی به خدمات، استفاده از زمین‌های مجاور، خدمات و معاهدات محدود، تاثیرات محیط زیست و غیره.
با توجه به راه حل‌های مختلف برای دسترسی به سایت‌های بالقوه.
تجزیه و تحلیل محل اقامت که ممکن است شامل یا رد شود.
ارزیابی همبستگی احتمالی مسکن و تهیه نمودارهای انباشته اولیه.
ارزیابی مسائل عملیاتی و نگهداری
ارزیابی استراتژی‌های خدمت رسانی.
ملاحظات برنامه

گزینه‌های تدارکات
ممکن است لازم باشد که متقاضیان مختلف، مقامات قانونی و سایر اشخاص ثالث در تهیه مطالعات احتمالی مشورت کنند.
ارزیابی‌های انجام شده باید به شیوه‌ای ساختاری ارائه شوند تا مشتری بتواند تصمیم بگیرد که آیا مرحله بعدی را ادامه دهد یا نه. هرچند ممکن است هر گونه اطلاعاتی که تهیه شده یا به دست آمده باید در یک فرمت باشد که می‌تواند به آسانی به اشتراک گذاشته و مورد استفاده قرار گیرد و باید به نحوی سازگار با پروژه‌های بلندمدت و نیازهای عملیاتی ذخیره و نامگذاری شود.

۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)