عکس شاخص موتورهای-دیزلی

طرح تولید موتورهای دیزلی مخصوص خودروی سواری

طرح تولید موتورهای دیزلی مخصوص خودروی سواری

موتور دیزلی گونه ای موتور درون سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده میشود. فرق اصلی آن با دیگر موتورها استفاده از احتراق در اثر تراکم است.
در این گونه پیشرانه ها عمل انفجار صورت نمی گیرد، بلکه مخلوط سوخت و هوا در اثر تراکم بسیار بالا بدون جرقه زدن متراکم میشوند. در این موتورها برای شعله ور ساختن سوخت از حرارت های بالا استفاده می شود. به این شکل که ابتدا دمای اتاقک حرارت را بسیار بالا می برند و پس از اینکه دما به اندازه کافی بالا رفت ماده سوختنی را با هوا مخلوط می کنند. برای سوزاندن یک ماده سوختی به دو عامل حرارت و اکسیژن نیاز است. اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور وارد محفظه سیلندر می شود و سپس به وسیله پیستون فشرده میگردد. این فشردگی آن چنان زیاد است که باعث ایجاد حرارت بسیار بالا میگردد. سپس عامل سوم یعنی ماده سوختنی به گرما و اکسیژن افزوده می شودکه در نتیجه آن سوخت شعله ور می شود.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید موتورهای دیزلی مخصوص خودروی سواری

ظرفیت تولید : ۱۰۰۰۰۰ تن
مساحت زمین: ۶۰۰۰۰ متر مربع
ابعاد اقتصادی طرح تولید موتورهای دیزلی مخصوص خودروی سواری
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید موتورهای دیزلی مخصوص خودروی سواری: ۴۳۵۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال
تعداد اشتغال: ۴۰۰ نفر

۵/۵ - (۱ امتیاز)