هزینه طرح توجیهی

نحوه تهیه برنامه زمان بندی اجرای طرح در طرح توجیهی

نحوه تهیه برنامه زمان بندی اجرای طرح در طرح توجیهی

عملیات مطالعاتی و اجرایی پروژه مانند مطالعات اولیه، خرید زمین، انتخاب و سفارش ماشین آلات، انتخاب مهندسین مشاور در تهیه نقشه ها، انتخاب پیمان کاران ساختمان و تاسیسات، اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی، انتخاب و سفارش مواد اولیه، نصب و راه اندازی ماشین آلات، آموزش پرسنل، بهره برداری آزمایشی و غیره باید به نحوی انجام پذیرد که علاوه بر تداوم و نظم و هم آهنگی عملیات در حداقل زمان ممکن طرح توجیهی به اجرا درآید.
در تهیه و تنظیم برنامه اجرای طرح توجیهی موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

 • زمان لازم جهت اجرای هر یک از عملیات اجرایی
 • تقدم و تاخر هر یک از عملیات نسبت به یکدیگر
 • نیروی انسانی لازم جهت اجرای پروژه
 • اقدامات تدارکاتی لازم برای تامین مواد و مصالح و تاسیسات و ماشین آلات

عواملی را که احتمالاً در اجرای پروژه تاخیر به وجود می آورند و اقدامات لازم جهت پیش گیری از آن با توجه به موارد فوق برای تهیه و تعیین برنامه زمان بندی، می توان از ساده ترین روش (چارت یا نمودار) استفاده کرد. به نحوی که عملیات اجرایی پروژه با توجه به تقدم و تاخر و زمان اجرای هر یک را با در نظر داشتن طول زمان اجرا روی یک نمودار نشان داده و از آن به عنوان راهنمای اجرایی استفاده کرد.

موارد مورد بررسی در برنامه زمان بندی اجرای طرح توجیهی

 • شرح عملیات در تهیه برنامه زمانبندی طرح توجیهی
 • مطالعه طرح توجیهی، اخذ جواز تاسیس
 • انعقاد قراردادهای مشاوره و کمک های فنی
 • انتخاب و خرید زمین
 • انتخاب فن آوری و ماشین آلات
 • بررسی و تصویب طرح توجیهی در بانک
 • انتخاب و عقد قرارداد با مهندسین مشاور ساختمانی
 • انتخاب و عقد قرارداد با پیمان کار ساختمانی
 • اجرای عملیات ساختمان (خط تولید)
 • اجرای عملیات ساختمان(بخش غیر تولیدی)
 • انتخاب و عقد قرارداد با مهندسین مشاور تاسیساتی
 • انتخاب پیمان کاران تاسیساتی
 • اجرای عملیات تاسیساتی
 • گشایش اعتبار اسنادی ماشین آلات
 • حمل و ترخیص ماشین آلات خارجی و خرید ماشین آلات داخلی
 • نصب ماشین آلات
 • انشعاب برق اصلی و اتصال به شبکه
 • خرید تجهیزات تاسیساتی
 • انتخاب فروشندگان مواد اولیه خارجی
 • گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه
 • حمل و ترخیص مواد اولیه خارجی و خرید مواد اولیه داخلی
 • استخدام و آموزش پرسنل
 • تاخیر احتمالی
 • بهره برداری آزمایشی
۴/۵ - (۱ امتیاز)