احداث واحد هسته گیری و بسته بندی خرما و تولید شیرینی خرما

عنوان پروژه :
هسته گیری و بسته بندی خرما و تولید شیرینی خرما
کارفرما :
 خانم طیبه رزمی
محل اجرا:
استان کرمان- شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت
محصولات تولیدی:
خرمای هسته گیری و بسته بندی شده
ظرفیت طرح :  ۲۷۵ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۵۵۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۲۲ متر مربع
میزان اشتغال :  ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز