طرح توليد اسانس های طبیعی

یکی از گروه های مواد موثره گیاهان،اسانس ها یا روغن های اسانسی(Essential Oil) ترکیبات روغنی فرار هستند که جنبه گیاهی دارند و شامل ترکیبات شیمیایی سنگین،فرار و چرب
می باشند.تفاوت اسانس ها یا روغنهای معطر با روغنهای معمولی در این است که اسانس ها یا روغنهای معطر فاقد ترکیبات اسیدهای چرب هستند و دارای ترکیبات معطری هستند که در اندامهای مختلف گیاهان یافت می شوند.در واقع اسانس ها مخلوطی از مواد مختلف با ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و دارای بوی بسیار قوی می باشند.در دمای محیط اسانس ها در مجاورت هوا تبخیر می شوند و ه همین دلیل به آنها روغنهای فرار،روغنهای معطر،روغنهای استری و یا اسانس های روغنی می گویند و از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند .ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن ها هستند و یا منشا ترپنی دارند.این ترکیبلت معمولا از بو و مزه تندی برخوردارند و وزن مخصوص آنها اغلب از آب کمتر است.اسانس ها در سلول ها و کرک های ترشحی منفرد و یا مجتمع،غده های ترشحی،مجاری ترشحی در قسمت های سطحی و درونی اندام های مختلف برگ ها ،میوه ها،جوانه ها و شاخه های گیاهان وجود دارند.سلول ها و بافت های ترشحی مذکور ممکن است تنها در یک اندام گیاه وجود داشته باشند(مثلا تنها در گل یا میوه) و یا ممکن است در اندام های مختلف گیاه پراکنده باشند.در این صورت اسانس های حاصله از نظر کمیت،کیفیت و همچنین عناصر و اجزاء تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارند.از اینرو یکی از مهمترین مسائل گیاهان مطالعه و تحقیق در مورد اسانس موجود در اندام های مختلف یک گیاه و مقایسه آنها از نظر میزان کیفیت و کمیت با یکدیگر می باشد.وجود اسانس تنها در حدود2000 گونه از 250000 گونه گیاه گذاری که تاکنون شناخته شده،گزارش گردیده است.مهمترین گیاهان دارویی حاوی اسانس متعلق به خانواده های نعناع،سداب،مورد،گشنیز،کاسنی،سرو و تعداد کمی از گیاهان دیگر می باشد.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع غذایی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید اسانس های طبیعی

ظرفيت پيشنهادي طرح:5تن در سال
اشتغال زايي (نفر) :18نفر
متراژ زمین:5000متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت :20000 میلیون ریال
میزان سرمایه در گردش :2000 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه :2.8 سال
نرخ بازده داخلی :35درصد