طرح تولید آبگرمكن خورشيدي

طرح تولید آبگرمكن خورشيدي

آبگرمكن خورشيدي به منظور تهيه آبگرم مورد نياز در بخش هاي مصرفي و صنعتي با استفاده از جذب تابش انرژي خورشيدي به كار مي رود.متداولترين و ساده ترين نوع كلكتور عبارت از كلكتور صفحه اي صاف است
كه از يك جعبه مستطيل شكل تشكيل شده كه داخل آن يك صفحه جاذب مسي يا آلومينيومي پوشش داده شده قرار گرفته است.
در زير اين صفحه جاذب انرژي، لوله هائي باريك قرار گرفته كه در درون آن مايع جاذب در جريان است. روي جعبه با شيشه پوشانده شده و اطراف آن عايق بندي گرديده است.
رايج ترين نوع مصرف در حال حاضر مصرف آبگرمکن در تأمين آبگرم بهداشتي و خوراکي است و عمدتًا در موارد زير به کار مي رود.
منازل شهري و روشنائي
هتل ها، بيمارستان ها و ادارات دولتي
ورزشگاهها، تفريحگاههاي عمومي و بين راهي، تفريحگاههاي ساحلي
دانشگاهها، مدارسو ساير مراکز آموزشي و پژوهشي
پارکها و کمپهاي تابستاني
کارخانجات و مراکز صنعتي
مزارع و مراکز کشاورزي و دامپروري
در مناطقي که هزينه هاي انرژي و حامل هاي انرژي بيشتر است و همچنين در مناطقي که دسترسي به شبکه گاز و برق مشکل است و يا اساسًا دسترسي وجود ندارد کاربرد اين محصول از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.

عمده مواد اوليه مصرفي : صفحه جاذب خورشيدي – لوله مسي، پروفيل آلومينيم، ورق آلومينيمي، ورق گالوانيزه، پروفيل فولادي
اشتغال زايي (نفر) : 18 نفر
متراژ زمین : 2500 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت : 6000 میلیون ریال
قیمت ماشین آلات : 3500 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه : 4 سال