احداث سیلوی ذخیره سازی کارخانه آرد

پروژه : احداث سیلوی ذخیره سازی کارخانه آرد
کارفرما : شرکت آرد میلاد
محل اجرا: استان اذربایجان شرقی-۲۰ کیلومتری جاده مرند-بازرگان
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۲۸۱۸ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز