عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد بازیافت پسماند صنایع فولاد
کارفرما : شرکت آرمان حدید کیش
مکان اجرای طرح :استان کرمان – شهرستان زرند
ظرفیت اسمی سالیانه : 1.140.000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 2,113,372 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی