عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید کارتن پلاست
کارفرما : شرکت ارس تارلا امین
مکان اجرای طرح :استان آذربایجان شرقی – شهرستان جلفا – شهرک صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 3000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 111,494,699 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی