عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما : حسین علی عباسپور
مکان اجرای طرح :استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
توان اسمی نیروگاه : 100 کیلو وات
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7,327,271 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی