احداث گلخانه کشت هیدروپونیک صیفیجات

عنوان پروژه :
 احداث گلخانه کشت هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما :
 آقای هومن کلبادی
محل اجرا:
ااصفهان -مبارکه
محصولات تولیدی:
پصیفی گلخانه ای
ظرفیت طرح :  ۷۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۲۶۴۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : شهریور ۱۳۹۳

امتیاز