احداث واحد کارخانه جوجه کشی

عنوان پروژه :
احداث کارخانه جوجه کشی
کارفرما :
شرکت تعاونی بابرکت
محل اجرا:
 خراسان جنوبی-بیرجند
محصولات تولیدی:
جوجه یکروزه گوشتی
ظرفیت طرح :  ۱۱۰۰۰۰۰۰ قطعه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۸۲۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۸۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۳  نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد ۱۳۹۳

۲.۵/۵ - (۲ امتیاز)