اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان مازندران

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان مازندران

۱- قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲- فراوری و بسته بندی تخم مرغ
۳ – فرآوری و درجه بندی و بسته بندی مرکبات
۴- درجه بندی و بسته بندی فرآوری انواع سبزیجات ، میوه جات ، صیفی و محصولات گلخانه ای
۵- فرآوری سبزیجات از جمله پیاز ، سیب زمینی …
۶- سیلو و خشک کردن شلتوک
۷- تولید محصولات جدید از برنج – پاربویلینگ ارقام پرمحصول
۸- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۹-انبار سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۰- درجه بندی و بسته بندی قارچ خوراکی
۱۱-بسته بندی گلاب و عرقیات و اسانس گیاهی
۱۲- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۳- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۴-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۵- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۶- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز