عنوان پروژه : تاسیس دفتر کاریابی بین المللی
کارفرما : موسسه بین المللی رایا نیوساد فارسیان
مکان اجرای طرح :استان تهران – شهر تهران
ظرفیت خدمات سالیانه : 50 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 2,049,712 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی