طرح احداث واحد بسته بندی تخم مرغ

تولید شانه‌های سلولزی از ضایعات کاغذ

تحولات قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مرحله تازه‌ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پی دارد. به عبارتی دیگر بشر از زمانیکه چادرنشینی و کوچروی را کنار گذاشت و اسکان در روستا و سپس شهر را برگزید، به سازماندهی و مدیریت زباله و پسماندهای ناشی از فعالیتهای خود توجه کرد. انقلاب صنعتی که در واقع برای بهتر کردن زندگی انسانها رخ داد، متأسفانه با تولید و مصرف بیشتر ناگواریهای بسیاری برای محیطزیست و زندگی انسانها به وجود آورده است. درواقع بعد از انقلاب صنعتی و رشد سریع مصنوعات بشر و تولید مواد شیمیایی، کیفیت مواد زائد تغییر کرد و مواد زائد پایدارتر و غیر قابل تجدید بیولوژیکی به زائدات شهری افزوده شد، در این حالت برخورد با زائدات به توجه بیشتری نیاز داشت و باید در مدیریت زائدات تحولی ایجاد می‌شد. در صد سال اخیر که آوازه پیشرفت بشر و به اصطلاح متمدن شدن او مطرح شد، کره زمین خسارات فراوانی دیده است که بازتاب نخست آن متوجه خود انسان است. وجود میلیونها تن زباله شهری و دهها هزار نوع مواد خطرناک و سمی در آنها که حاصل فعالیتهای روزمره انسان است، سبب آلودگیهای گسترده ای در محیط شده است. عدم وجود مدیریت صحیح و مقررات لازم برای جمعآوری، دفع و بازیافت هزاران تن زباله که بخش قابل توجهی از آن قابلیت تبدیل به کود آلی را دارد و یا قابل بازیافت و برگشت به چرخه تولید می‌باشد، مشکلات عمدهای را خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته به وجود آورده است.
فرآورده‌های کاغذی از جمله نیازهای جوامع بشری به ویژه جوامع پیشرفته و صنعتی است. مصرف بسیار زیاد کاغذ و فرآورده‌های کاغذی، تقاضای روز افزون برای آن و کمبود شدید ماده اولیه چوبی از یک طف و مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن زائدات کاغذی از طرف دیگر لزوم بازیافت و استفاده مجدد از کاغذهای مصرف شده را دوچندان کرده است. کاغذ به عنوان یک کالای استراتژیک که در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد آن از درختان جنگلهای طبیعی و دست کاشت بدست می‌آید سهم زیادی از زباله‌های خانگی و اداری و تجاری را به خودش اختصاص داده است که به عنوان سلطان زائدات لقب گرفته است. تولید روز افزون زباله از جمله کاغذ و مقوا و دفع غیر اصولی آن به محیط زیست، علاوه بر هدر دادن سرمایه ملی، باعث از بین رفتن منابع طبیعی می‌شود. با توجه به مشکلات مربوط به کمبود مواد اولیه چوبی برای صنایع خمیرکاغذ کشور یکی از بهترین راه حلهای ممکن در دنیا، بازیافت کاغذ می‌باشد. مزایای بازیافت کاغذ به عنوان کالای استراتژیک و ارزشمند در کشور ما به دلایل سودآوری آن، کاهش وابستگی به واردات این محصول، کاهش هزینه تبدیل و تولید آن از الیاف گیاهی به کاغذ، و اشتغال از اهمیت خاصی بر خوردار می‌باشد. علیرغم اینکه در حال حاضر این روش در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی و پیشرفته از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد ولی با انجام اقدامات مفید و مؤثر و همچنین با اعمال روشهای مناسب مدیریت، مشارکت‌های مردمی و گسترش فرهنگ بازیافت در سطح جهان می‌توان از این روش به خوبی و در سطح مطلوب برای پاسخگویی به مشکلات صنعت خمیر و کاغذ کشور استفاده کرد. همچنین میزان بازیافت کاغذ و مقوای کشور مقدار ناچیز ۲ درصد بوده، این در صورتی است که در کشورهای توسعه یافته همچون سوئیس، متوسط جهانی و اروپا به ترتیب در حدود ۶/۸۷، ۶/۵۰ و ۶۶ درصد کاغذ و مقوا مصرفی مورد بازیافت قرار می‌گیرد.
بازیافت راه حلی است که نسبت به دفن یا سوزاندن مواد زائد و حتی در مورد کاغذ از تبدیل آن به کمپوست هزینه کمتری را به شهرداریها تحمیل می‌کند و صرفه جویی در انرژی و محیط زیست تمیزتر اساس آن را تشکیل می‌دهد.

تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی

به طورکلی جنگل‌ها و مراتع از حیث تأمین مواد غذایی، محصولات چوبی و کاغذی، تأمین مایحتاج عمومی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ آب نقش مهمی را در اکوسیستم طبیعی ایفا می‌کنند. بنابراین تلاش برای جلوگیری از نابودی این منابع طبیعی از اهمیت حیاتی برخوردار است. ایران کشوری است که تنها حدود ۵/۷ درصد آن توسط جنگل پوشیده شده و بدین خاطر در زمره کشورهای با پوشش جنگلی کم قرار می‌گیرد. با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی سازمان جنگلها و مراتع در زمینه حفظ و صیانت از جنگلهای شمالی کشور، میزان نشانه گذاری و برداشت چوب در سالهای گذشته مسیر نزولی داشته است.
در جوامع امروزی الگوی مصرف به گونهای است که همواره مقدار زیادی زباله تولید می‌گردد. یکی از راههای حفاظت از منابع، بازیافت مواد می‌باشد. زباله‌های شهری از اجزای مختلفی از جمله کاغذ و مقوا تشکیل می‌شود که کاغذ و مقوا درصد قابل توجهی از آن را شامل می‌شود بهطوریکه بر اساس نتایج آنالیز فیزیکی زباله های شهری در ایران بهطور متوسط حدود ۹/۱۰% از این زبالهها را کاغذ و مقوا تشکیل می‌دهد. در کشور ایران سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن کاغذ مصرف می‌شود که معادل قطع سالانه شش میلیون و ششصد هزار اصله درخت می‌باشد. برای تولید هر تن کاغذ تعداد ۱۷ – ۱۵ اصله درخت باید قطع شود یا به بیان دیگر حدود ۳ تن یا ۶ مترمکعب چوب جنگلی نیاز است، این در حالیست که در صورت بازیافت ۲۵% از کاغذهای موجود در زباله‌های شهری می‌توان سالانه از قطع یک میلیون و هفتصد هزار اصله درخت جلوگیری کرد. مزایای دیگر بازیافت کاغذ شامل کاهش مصرف ۵/۶۸۲ گالن نفت، ۷۰۰۰ گالن آب و ۳۱۳ یارد مکعب از فضای گورستان زباله به ازای بازیافت یک تن کاغذ، کاهش میزان مصرف گاز متان که ۲۵ برابر سمی‌تر از دی اکسید کربن است، کاهش ۶۰% انرزی مصرفی نسبت به وقتی که از درخت برای ساخت کاغذ استفاده می‌شود و کاهش ۲۵% آلودگی آب می‌باشد. بنابراین عدم توجه به کاغذ و مقوا، و بازیافت آن باعث هدر رفتن سرمایه ملی (منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ) و همچنین باعث ضرر و زیان به محیط زیست (کاهش تولید زباله و کاهش آلودگی) و از بین رفتن جنگل‌ها می‌شود که خود اثرات دیگری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت.
کاغذ یک کالای استراتژیک بوده و نقش حیاتی در توسعه فرهنگی به عهده دارد. این فرآورده هنوز نیز در فرآیند ارتباطات نقش کلیدی داشته و در آینده نیز همچنان از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود. فرآورده‌های کاغذی به صورتهای بسیار گوناگونی ساخته می‌شوند و این تنوع به کاغذ امکان می‌دهد رقابتپذیری خود را در مقایسه با سایر فرآوردههای مشابه حفظ نموده و از این طریق بتواند به تقاضاهای روزافزون در رابطه با کاربرد وسیع خود پاسخ بدهد.
مصارف متنوع فرآورده‌های کاغذی در امور چاپ و تحریر، بسته بندی، بهداشتی، تزئینات و دکوراسیون به نحوی روزافزون نیاز به محصولات سلولزی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در آورده است. در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع طبیعی و جلوگیری از اثرات تخریب محیط زیست، بازیافت کاغذ از کاغذهای باطله، مورد توجه قرار گرفته است. کاغذ پس از مواد زائد جامد فساد پذیر و قابل کمپوست، دومین جز با ارزش و قابل بازیافت زباله می‌باشد. از کل کاغذ و مقوای مصرفی تقریباً ۸۰ درصد آن قابل بازیافت و استفاده مجدد است. کاغذ و مقوای قابل بازیافت موجود در زباله شهری عموماً شامل روزنامه، کتاب، مجله، کاغذهای چاپی، تبلیغاتی و تجاری، مکاتبات اداری، کاغذهای پرینت، مقوا و کاغذ بسته بندی می‌باشد. منازل، ادارات و مدارس مهمترین منابع تأمین کاغذهای باطله هستند. بهترین روش جمع-آوری آن از درب منازل، اداره‌ها و مدارس قبل از مخلوط شدن با بقیه پسماندها است. تفکیک از مبدأ، نخستین بار در سال ۱۹۸۵ در کشور آلمان غربی سابق و آن هم در مورد دورریزهای مراکز مسکونی صورت پذیرفت. برای استفاده بهینه از کاغذهای باطله بعنوان الیاف دست دوم، ضروری است انواع کاغذها از نظر کیفیت دسته بندی شوند. بیشتر کاغذهای باطله جمع آوری شده، به انواع کاغذهای بسته بندی تبدیل می‌شوند.

معرفی محصولات طرح تولید شانه‌های سلولزی از ضایعات کاغذ

شانه مقوایی تخم مرغ و انواع کفی‌های مورد استفاده در صنایع بسته بندی (کفی لبنیات، کفی میوه، بسته بندی‌های صنعتی و …)
از جمله محصولات طرح میتوان به انواع شانه های تخم مرغ معمولی و فانتزی با پوند های مختلف ، درب شانه ، انواع کفی (سینی) زیر شیرینگ مقوایی برای انواع محصولات لبنی ، ترشیجات ، شوریجات ، کنسرو ، مربا ، ظروف شیشه ای و چینی ، دارو ، پودر و مکمل و سایر محصولات ، شانه میوه و ظروف مقوایی بسته بندی و سلولزی و … اشاره نمود.
تخم مرغ یک ماده غذایی بسیارمفید و سرشار از مواد مغذی طبیعی می‌باشد و در عین حال بسیار آسیب پذیر دربرابر آلودگی و فشارهای مکانیکی نیز می‌باشد!
تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی
همانگونه که مستحضرید داخل پوسته تخم مرغ یک محیط کاملاً استریل بوده ولی بخش خارجی آن هنگام خروج از بدن مرغ و پس از انجام عمل تخم گذاری در محیطی آلوده، دچار آلودگی می‌گردد و این آلودگی می‌تواند در حین جابجای در محیطی آلوده افزایش یافته و با ایجاد کوچکترین آسیب به بافت خارجی تخم مرغ که حتی شاید قابل رویت نیز نباشد، به داخل تخم مرغ نفوذ کرده و به سرعت باعث فساد این ماده غذایی باارزش گردد.
امروزه طبق آمار هفتصد هزار تن تخم مرغ در سال در کشور تولید می‌گردد که اگر حداقل ۱% از این مقداردر اثربسته بندی نا منسب دچار شکستگی، ترک خوردگی و نهایتاً فساد گشته و غیر قابل مصرف می‌گردد، به عبارتی می‌توان گفت حداقل ۷۰۰۰ تن تخم مرغ در سال به این ترتیب هدر می‌رود که با حساب میانگین قیمت تخم مرغ در سال ۹۷ که حدود ۸۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می‌باشد، مبلغی حدود حداقل ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۵۶ میلیارد تومان) سالیانه از سرمایه ملی به علت بسته بندی نامناسب، کاسته می‌شود.
سینی‌های مخصوص قرارگیری تخم مرغ از خمیر چوب (خمیر ضایعات کاغذو مقوا) شکل گرفته شده برای جاسازی تخم مرغ‌ها ساخته می‌شوند. آن‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که می‌توانند روی یکدیگر انباشته شوند و سپس درون جعبه‌هایی برای حمل و نقل قرار بگیرند. علاوه بر این سینی‌های پر کننده یک روش بسیار مناسب و راحت را برای شمارش تخم مرغ‌های درون هر جعبه بدون اینکه مجبور باشیم تک تک آنها را بشماریم فراهم می‌کنند.
بطور معمول یک سینی تخم مرغ استاندارد در حدود ۳۶ عدد تخم مرغ را جاسازی می‌کند. بنابراین اگر جعبه شامل ۵ عدد سینی باشد کل جعبه شامل ۱۸۰ عدد تخم مرغ می‌شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید شانه های و سینی های مقوایی بسته بندی

طرح تولید شانه تخم مرغ مقوایی (۲۱۰۹۵۱۲۳۶۸)
طرح تولید شانه میوه جات مقوایی (۲۱۰۹۵۱۲۳۶۹)
بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی (۳۷۲۰۴۱۲۳۱۴)

وضعیت تولید انواع شانه های سلولزی در ایران

با بررسی انجام شده میزان ظرفیت اسمی تولید شانه های مقوایی بسته بندی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ بمیزان ۴۹۸۰۰۰ تن در سال میباشد. نمودار زیر پراکنش واحدهای فعال تولید شانه های بسته بندی در کشور را نشان میدهد.

تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی

فرآیند تولید انواع شانه تخم مرغ، شانه‌های میوه، سینی‌های سلولزی زیر شیرینگ و ….

به منظور تهیه خمیر اولیه محصولات متنوع کاغذی از جمله مقوا، کارتن، کاغذهای بهداشتی، کاغذهای چاپ و تحریر، کاغذهای لاینر، کتاب، دفتر و… از کاغذهای باطله طی فرآیند بازیافت وجود دارد.

 

ضایعات کاغذ و مقوا ← هیدراپالپینگ ← مخلوط کردن پالپ ( میکسینگ) ← تغذیه خمیر ← قالب گیری ← انتقال ← خشک کن پیوسته ← جمع آوری خودکار، شمارش و دسته بندی ← انبار

 

از خمیرسازی اولیه در دستگاه پالپر، تمیزکردن یک مرحله‌ای خمیر کاغذ, پالایش‌کرده خمیر و دسته‌بندی ذرات خمیر. در این روند مراحل شستشوی خمیر و جوهرزدایی در نظر گرفته نشده است چون بندرت در صنعت کشور دیده می‌شود. خرده کاغذها به همراه آب بدرون دستگاه پالپر (Pulper) به نسبت ریخته می‌شوند مخلوط به مدت مشخص (بسته به نوع و درصد ترکیب کاغذها) هم‌زده می‌شود.
فرآیندهای تولیدی دیده شده در صنعت کشور عموماً مشابه صنعت خارجی می‌باشد که شامل یک قاب مکشی (suction) و یک قالب پرسی می‌باشد. قالب مکشی از چند قسمت فریم اصلی, قسمت لمل برنجی یا آلومینیومی منفذدار, و قسمت توری فلزی (استیل) که بروی لمل‌ها می‌نشیند قالب پرسی یک تکه بوده و قالب قرینه قالب مکشی می‌باشد این قالب یک تکه, برنجی و منفذدار می‌باشد. (تعداد قالب دستگاه بسته به میزان ظرفیت درخواستی تعیین می‌شوند) قالب‌های پرسی به صورت ردیف‌ها بروی سینی برنجی نصب می‌شوند. پس از ورود قالب‌های مکشی بطور اتوماتیک بلافاصله مکش صورت گرفته و یک لایه خمیر بروی توری می‌چسبد سپس قالب مکشی از حوضچه بیرون آمده و در هنگامی که قالب مکشی در بالای چرخ محور مکشی قرار گرفت قالب پرسی بروی آن قرار می‌گیرد تا ضمن آب‌گیری بیشتر خمیر آنرا فشرده نماید تا از استحکام بیشتری برخودار شود در همین لحظه بطور اتوماتیک دو عمل صورت می‌گیرد اول مکش خمیر توسط قالب پرسی و دوم فشار باد در پشت خمیر در قالب مکشی که منجر به انتقال خمیر از قالب مکشی به قالب پرسی می‌شود. سپس قالب مکشی که اینک خالی از خمیرشده, در اثر حرکت دورانی یا خطی محور مکشی به حرکت خود ادامه داده و دوباره به درون حوضچه خمیر فرستاده می‌شود.

قالب پرسی به همراه خمیر بروی محور پرسی حرکت‌کرده و سپس در نقطه‌ای خاص خمیر را به شکل قالب می‌باشد در اثر فشار باد بروی سینی‌های فلزی مخصوص رها می‌کند. این سینی‌ها به همراه خمیر قالبی مرطوب بروی زنجیر حرکت کرده و وارد تونل هوای گرم با دمای ۱۲۰ الی ۱۵۰ می‌شود. این سینی‌ها بروی زنجیر نقاله چندین بار (بار بسته به نوع طراحی) در طول تونل هوای گرم حرکت رفت و برگشتی انجام می‌دهد این امر باعث می‌شود هر خمیر قالبی به طور تقریب ۱۵ دقیقه در معرض هوای گرم تونل خشک‌کن قرار می‌گیرد (زمان فوق بسته به سرعت ماشین می‌باشد) سپس قالب سلولزی خشک‌شده (شانه تخم مرغ, شانه سیب، کفی لبنیات و یا هر نوع قالب دیگر) از تونل خارج گشته و در مقدار معینی بسته‌بندی می‌شود. عمل مکش به وسیله یک وکیوم پمپ فشار مکش لازم را جهت قالبهای مکش تأمین می‌کند و فشار باد لازم توسط کمپرسور تأمین می‌شود. حرارت تونل خشک‌کن توسط مشعل‌های گازی و فن‌ها و بلوئر های الکتریکی تأمین می‌شود.
سیستم‌های کنترل این دستگاه‌ها کاملاً به صورت اتوماتیک می‌باشد و فقط مراحل ریختن مواد اولیه و همچنین جمع آوری محصول به صورت دستی می‌باشد.
تعداد نفرات مورد استفاده در این خطوط برای هر شیفت (۱۲ ساعته) ۲ نفر برای خطوط معمول و ۳ نفر برای خطوط با ظرفیت بالا می‌باشد.
قسمت‌های خشک کن این ماشین آلات به دو صورت خطی و یا طبقاتی (مطابق با نیاز مشتری، ظرفیت و همچنین موقعیت آب و هوایی و محدودیت مکان نصب) تعیین می‌شود.

ظرفیت خطوط تولید شانه سلولزی از ساعتی از ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ عدد در ساعت برای خطوط اتوماتیک و ساعتی از ۵۰۰ الی ۸۰۰ عدد برای خطوط نیمه اتوماتیک شانه تخم مرغ، شانه میوه، سینی‌های سلولزی زیر شیرینگ لبنیات یا سایر ظروف مقوایی می‌باشد.
تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی

میزان سرمایه مورد نیاز طرح تولید شانه‌های سلولزی از ضایعات کاغذ

بودجه: کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان
نام محصول: انواع شانه‌های سلولزی بسته بندی
ظرفیت طرح: ۵۰۰۰ عدد در ساعت
تعداد اشتغال طرح توجیهی تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی: ۸ نفر
مساحت زمین مورد نیاز جهت تولید شانه‌های سلولزی بسته بندی: ۱۵۰۰ متر مربع
مقدار فضای اجرای این خطوط اتوماتیک، یک سوله سر بسته حداقل حدوداً ۳۵۰ متر و برای خطوط نیمه اتوماتیک حدود ۲۰۰ متر (مقدار فضای دپوی مواد نیز درنظر گرفته شده) و یا بالاتر می‌باشد. طول فضای موجود برای خطوط طبقاتی حداقل ۲۵ متر و برای خطی ۳۷ متر و عرض سالن از ۸ متر کمتر نباید باشد.
برق سه فاز تقریباً ۱۰۰ آمپر و همچنین خط گاز ۲ و یا یک چهارم پوند و انشعاب معمولی آب یا آب چاه نیز مورد نیاز می‌باشد.
برگشت سرمایه خطوط تولیدی شانه سلولزی طی برآوردهای انجام شده میانگین کمتر از ۱۸ ماه می‌باشد.
نرخ برابری دلار: ۱۲۰۰۰۰ ریال
تعداد سال ساخت: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۴۲۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۸۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۵۰۰۰ میلیون ریال

۵/۵ - (۲ امتیاز)