طرح ترانس تقویت

محصول اين طرح جهت تقويت ولتاژ استفاده ميشود. اين خصيصه مستقيما از خصيصه تقويت جريان ايـن وسـيله ناشي ميشود. بدين ترتيب ولتاژ كم ورودي به ولتاژ تقويت شده خروجي تبديل ميشود.جريان ورودي كه يك ترانس ميتواند آن را تقويت كند بايد حداقل داشته باشد. چنانچه جريان كمتر از حداقل باشـد ترانس در خروجي خود هيچ جرياني را نشان نميدهد اما به محض آنكه جريان ورودي يك ترانس به بيش از حـداقل مذكور برسد در خروجي جريان تقويت شده مشاهده ميگردد.

بررسي کالاهاي جايگزين

محصول طرح از ملزومات الكترونيكي ميباشد با توجه به نياز صـنعت الكترونيـك و كاربردهـاي مـورد انتظـار از آن طراحي و توليد ميشود. ب هر يك از اين ترانسها داراي كاربرد مخصوص به خود هستند.بـا توجـه بـه مطالـب ذكـر شـده ميتوان اذعان نمود محصول طرح حاضر داراي كالاي جايگزين نميباشد.

انواع ترانس تقویت

ترانسها داراي انواع مختلفي ميباشند از جمله آنها ميتوان به:
ترانسهاي افزاينده،
ترانسهاي كاهنده،
ترانس اسباب بازي … اشاره نمود.

موارد استفاده ترانس تقویت

البته مورد مصرف این محصول تا چند سال پیش در شهر و روستا بوده ولی به علت پیشرفت تکنولوژی برق و تثبیت برق شهر در شهرها مورد استفاده کمتری نسبت به مکان های دیگر دارد .

 

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت توليد ترانس تقویت

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ – با توان کمتر از 1000 وات 3110512332
ترانسفورماتور ولتاژ 850431202

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت توليد ترانس تقویت

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ – با توان کمتر از 1000 وات 85043120

فرآيند توليد ترانس تقويت

برای رسیدن به یک فرآیند روان و مؤثر مواد و قطعات لازم است اطلاعات با دقت کافی بکار گرفته شوند از این رو با توجه به مشخصات فنی هر قطعه و ماده اولیه بکار گرفته شده و مورد مصرف هر قطعه نسبت به تعیین فرآیند تولید قطعات به شرح صفحات بعد مبادرت شده است .
در ضمن پس از تعیین فرآیند تولید نسبت به تعیین نحوه و ترتیب مونتاژ قطعات محصول اقدام شده است که در ادامه مفصلا توضیح داده شده است.
مسیـر عملیـات مونتـاژ
سیستم کنترل کیفیت
در هر فرآیند تولید و یا خدماتی به نحوی مصرف کننده کالا با خدمات در ارتباط می باشد که از مهمترین عوامل تعیین کننده حجم تقاضا برای محصول کیفیت آنهاست .
در مورد محصول مورد نظر این طرح کیفیت نهایی آن بستگی به عوامل زیر دارد.
الف _ کیفیت طراحی محصول
ب _ کیفیت مواد اولیه و قطعات مصرف شده
ج _ کیفیت پروسه تولید
که ذیلا به شرح مختصر هر یک از عوامل فوق و نحوه برخورد با آنها در این طرح می پردازیم :
الف _ کیفیت طراحی محصول :
مدلهای محصولات منتخب این طرح پس از مقایسه انواع مدلها از نظر کیفیت کارکرد محصول _ تعداد قطعات مصرف شده _ عمر قطعات و مدارهای انتخاب شده _ در دسترس بودن مواد و قطعات و … که نهایتا بتواند پاسخگوی نیازهای کیفی مصرف کننده در عین مطلوب اقتصادی محصول باشد .
ب_ کیفیت مواد و قطعات خریداری شده :
کلیه مواد اولیه و قطعات خریداری شده از بیرون کارخانه در هنگام ورود به کارخانه قبل از آنکه تحویل انبار شوند باید توسط مسئولین مربوطه با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه و در صورت مطابقت تحویل انبار شوند که این مهم می تواند توسط قسمت کنترل کیفی کارخانه یا مسئولین کارخانه صورت پذیرد .
ج _ کنترل کیفیت مواد نیم ساخته :
کنترل کیفیت مواد نیمه ساخته شامل کنترل های زیر می شود
۱_ کنترل کلیه ورق های سیلیس دار پرس شده از نظر مطابقت با اندازه های لازم توسط کولیس و نداشتن زدگی _ بریدگی _ خم شدگی و … ازطریق رؤیت چشمی .
۲ _ کنترل کیفیت کلیسیم پیچ های آماده شده از نظر دارا بودن مقاومت الکتریکی لازم .
۳ _ کنترل کیفیت قطعات بدنه
۴_ کنترل کیفیت و تست لازم مدار الکتریکی

وضعیت واحد های فعال تولید ترانس تقویت

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای توليد ترانس تقویت در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

 

وضعیت واردات و صادرات ترانس تقویت

نمودار واردات و صادرات ترانس تقویت در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

 

اهميت استراتژيکي ترانس تقویت

ترانزيستور هم در مدارات الکترونیک آنالوگ هم در مدارات الکترونیک دیجیتال کاربردهای بسیار وسیعی دارد. در آنالوگ میتوان از آن به عنوان تقو یت کننده تنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور) … استفاده کرد. کاربرد ترانز یستور در الکترونیک دیجیتال شامل مواردی مانند پیاده سازی مدار منطقی، حافظه، سوئیچ کردن … شود. محصول طرح حاضر نيز به دليل استفاده از ترانزيستور در ساخت آن و كاربردهاي فراوان آن در صنعت الكترونيك داراي اهميت ميباشد.

پيشنهاد محل اجراي طرح

با توجه به بازارهاي فروش اين محصولات، بازارهاي مواد اوليه مصرفي همچنين استانهاي نيازمنـد بـه تاسـيس ايـن واحدها پيشنهاد ميگردد اين واحد توليـدي در اسـتانهاي كرمـان، قـم، قـزوين زنجـان، فـارس، خراسـان شـمالي چهار محال بختياري احداث گردد.

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده اين محصول كشورهاي صنعتي شامل آمريكا، چين، ژاپن، آلمان فرانسه
انگلستان ميباشند.
كشورهاي آلمان ايتاليا چين تايلند كره از كشورهايي ميباشند كه بخش عمد اين كالا را به كشورمان صادر ميكنند.

مطالعات بازار ترانس تقویت

به سـرمايه گـذاران محتـرم توصيه ميشود در ابتداي راه اندازي اين واحد صنعتي با ايجاد تعامل عقد قرارداد با شركتهاي معتبر در زمينه توليد ترانس تقويت نسبت به مونتاژ داخلي آن با نشان تجـاري آن شـركت اقـدام نمـوده در آينـده پـس از دسـتيابي بـه تكنولوژي لازم درصدد توليد آن برآيند.
از ديگر نكات قابل توجه اين است كه هر واحد توليدي جهت رقابـت بقـا در بازار مصرف ميبايستي در طرحهاي توسعه به توليد طيف سيعي از محصولات هم خانواده توجه ويژه اي داشته باشـد.در طرح حاضر نيز لازم است سرمايه گذاران محترم نسبت به توليد محصولات متنوع هم خانواده با ترانس تقويت نظير ترانسفورماتورهاي قدرت توزيع، ترانس فشار ضعيف ترانس اندازه گيري در طرحهاي توسعه اقدام نمايند.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح توليد ترانس تقویت

ظرفیت تولید سالیانه : 15 هزار عدد در سال
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 915 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 30 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت :2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 205 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 39 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.