ریل

طرح تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن

تحقیقا محصول به قطعاتی که امکان تولید آنها در داخل کشور با توجه به تکنولوژی روز دنیا از لحاظ اقتصـادی وجـود نـدارد و بـرای تامین آنها نیازمند تدارک از کشور غیر از داخل باشد و مانع تحقق اهداف تدوین شده راه آهن میگردد. باتوجه به اینکه ساخت واگن نیز در کشور وجود دارد بسیاری از قطعات مـورد مصـرف در واگـن و لکوموتیـو نیـز در زمـره قطعـات و اتصالات قرار میگیرند به عنوان مثال تامپون و بسیاری ازموارد دیگر و حتی قطعاتی که در خطوط مترو مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد بنابرین ما مجموعا انها را قطعات و اتصالات ریل راه اهن معرفی مینماییم.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت اتصالات و قطعات ریل راه آهن

طرح توجیهی تولید قطعات و اتصالات ریل راه اهن: ۲۸۹۹۱۳۹۰

موارد مصرف و کاربرد اتصالات و قطعات ریل راه آهن

در بخش معرفی محصول به طور اجمال در خصوص موارد مصرف بیان گردید به منظور یادآوری مصرف عمده این قطعات بطور عمده خطوط ریلی راه اهن و در بخش راه آهن شهری شرکت قطار شهری ( مترو ) در کشور بوده و در شرایط فعلی تامین برخی از این قطعات خارج از کشور می باشد.

اهمیت تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن

به منظور تامین نیاز جامعه کنونی کشور و تغیر الگوی مصرف زدگی و همچنین هزینه های بالای حمل ونقل و روی آوردن مردم به حمل ونقل عمومی و ترجی ها ریلی به نظر میرسد جابجایی بار و مسافر در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل مقرون به صرفه بود ه و از این طریق جابجایی ها با خطوط ریلی بین پنجاه تا هفتاد درصد به انرژی کمتری نیازمند خواهد بود بنابر این بر اساس اطلاعات دریافتی جابجایی بار و مسافر از طریق یک خط ریلی دوطرفه معادل ایجاد یک اتوبان دوطرفه چهار خطه مدنظر قرار میگیرد و لذا با عنایت به گذر در دنیای مدرن کنونی و رشد تکنولوژی اهمیت استراتژیک این قطعات تولیدی مورد استفاده این محصولات در بخش مصرف کاملا مشخص میباشد .

طرح تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن

قیمت خط تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن ، برابر با ۱۶۷۴۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت اتصالات و قطعات ریل راه آهن

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۲۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۷۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۶۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۱۳۷۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)