طرح تولید الکترود دریایی

در کارهای تولیدی که در زیر آب انجام می پذیرد، جوشکاری زیر آبی یک ابزار مهم و کلیدی به شمار می آید. سازه های فراساحلی از قبیل دکل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند، در سال های اخیر به طرز چشمگیری درحال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نواقصی را در عناصر تشکیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند کرد. در این میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاری زیر آبی است. بر این اساس باید عنوان نمود که تکنولوژی در زیر دریا در مرز تکنولوژی های مدرن عصر ما بوده، و با وجود آن که حدود بیست سال از رشد و توسعه این تکنولوژی می گذرد، هنوز هم در انحصار برخی از شرکت های بزرگ چندملیتی است. فقط کشورهای محدودی در سطح جهان به این تکنولوژی دسترسی و تسلط کامل دارند. از سوی دیگر ضرورت کشف و بهره برداری از منابع نفت و گاز زیر دریایی با توجه به اهمیت اقتصادی عظیمی که این منابع می توانند برای یک کشور داشته باشند، مسئله ای بسیار مهم است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید الکترود دریایی

طرح توجیهی تولید الکترود دریایی: ۲۸۹۳۱۲۸۵

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید الکترود دریایی

همان طور که توضیح داده شد محصول مورد نظر، الکترود جوشکاری زیر آب می باشد. لذا این الکترود به منظور جوشکاری در دریاها و کلیه مکان های زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد. این مکان ها شامل موارد زیر می باشد:
جوشکاری کشتی ها و شناورها
جوشکاری اسکله ها
جوشکاری سازه های زیر آبی و سازه های فرا ساحلی از قبیل دکل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند.
سایر جوشکاری های زیر آبی

اهمیت طرح تولید الکترود دریایی

در رابطه با ضرورت اجرای این پروژه می توان به فواید و تاثیرات متعدد الکترود دریایی که در فصول گذشته به تفصیل بیان گردید، اشاره نمود. بنابراین، صنعت مرتبط دارای مشخصه های ویژه ای است که توسعه آن سبب توسعه صنعت کشور شده و به عنوان یکی از ابزارهای ساخت و نگهداری صنعت دریا محسوب می گردند. لذا هرچند الکترودها در ردیف کالاهای استراتژیک طبقه بندی نمی گردند، ولی می توان از آن ها به عنوان کالاهای مهم یاد کرد.

طرح تولید الکترود دریایی

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید الکترود دریایی

سیستم کشش میله با کلیه تجهیزات لازم
تجهیزات توزین دقیق
غربال الکتریکی
میکسر
کوره پخت
میز خنک کننده
و …

قیمت خط تولید الکترود دریایی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید الکترود دریایی برابر با ۲۸۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت الکترود دریایی

بودجه: بین ۴ تا ۸ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۴۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۵۶۷۵۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش : ۲۳۲۳۹.۲۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۷۹۹۸۹.۲۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)