طرح تولید بیوچار

بیوچار از ادغام دو واژه‌ ی “بیومس” (به انگلیسی: biomass) به معنای زیست توده و “چارکول” (به انگلیسی: charcoal) به معنای زغال، تشکیل شده‌است. این کلمه از قرن بیستم وارد ادبیات علمی جهان شده‌است، هرچند استفاده از این ترکیب به سال های قبل از کشف قاره ی امریکا (تا پانصد سال قبل) برمی‌گردد.
بیوچار (به انگلیسی: Biochar) که از آن به زغال زیستی نیز یاد می‌شود عبارت است از زغال تهیه شده از زیست‌توده‌های گیاهی و ضایعات کشاورزی که به عنوان کود استفاده می‌شود. این ماده به صورت جامد بوده و سرشار از کربن است که می‌تواند آن را به مدت هزاران سال در خود نگاه دارد. بیوچار شامل کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و خاکستر در مقادیر متنوع است. تولید بیوچار یک راه مؤثر جهت مدیریت ضایعات می‌باشد.
سوختن و تجزیه بقایای زیستی و ترکیبات آلی میزان زیادی گاز دی اکسیدکربن وارد جو زمین می‌کند. بیوچار کربن تثبیت شده و با ثباتی است که می‌تواند میزان زیادی گاز‌های گلخانه‌ای را برای مدت زیاد (قرن ها) درون خود انبار سازد و در نتیجه سطوح گازهای گلخانه‌ای را کنترل کند. توسط تحقیقات علمی این نتیجه به دست آمده است که کاربرد میزان متوسط بیوچار می‌تواند انتشار اکسیدنیتروژن (N2O) را تا ۸۰ درصد و متان را تا ۱۰۰ درصد کاهش دهد. هر دو گاز از آلاینده‌های جوی و گاز‌های ایجاد‌کننده پدیده گلخانه‌ای هستند.
بیوچار می‌تواند سبب ترسیب کربن (carbon sequestration) در خاک برای هزاران سال شود (ترسیب کربن به معنای رسوب دادن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر است و به عبارت دیگر، به جذب دی‌اکسیدکربن اضافی جو توسط اندام‌های هوایی و زیرزمینی گیاهان، بقایای گیاهی و جلبک‌ها برای کاهش آثار سوءپدیده گرم شدن زمین اطلاق می‌شود)

تاریخچه بیوچار

اهمیت بیوچار در کشاورزی به تازگی کشف مجدد شده است، مدت‌ها قبل از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب، قبایل بومی مناطق آمازون و مشخصا منطقه ی “ترا پرتا” از تکنیکی برای افزایش حاصلخیزی زمین‌هایشان استفاده می‌کردند. مسلم است که آنها از علوم شیمی و زیست‌شناسی اطلاعاتی نداشتند و این روش را با کمک آزمون و خطا یافته بودند. تکنیک آنها شامل سوزاندن ضایعات کشاورزی بود، در حالی ‌که روی آنها را با خاک پوشانده بودند و در واقع بقایای گیاهی را در شرایط غیرهوازی می‌سوزاندند.
آزمایش روی این خاک ها به این نتیجه منجر شد که این خاک ها به شدت حاصلخیز بوده و این ترکیب توانسته است کیفیت و کمیت محصول را به شکل چشمگیری افزایش دهد همچنین سبب شده است که ساختار ترکیبی خاک و نگهدارندگی آب بهبود زیادی پیدا کند. نکته ی مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که خاک های منطقه ترا پرتا پس از گذشت قرن ها هنوز غنی بوده و کیفیت حاصلخیزی خودش را حفظ کرده است.
مطالعه و تحقیق روی این خاک ها با توجه به ویژگی ها و منافعی که در کوتاه مدت و دراز مدت در پی دارد، در قرن اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است؛ بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیش از هزار مقاله علمی با کاربرد کلمه بیوچار در پایگاه ISI ثبت شده است. همچنین پژوهش‌ها روی این ترکیب ادامه دارد.

 

چرا بیوچار

بیوچار می­‌تواند باعث افزایش کارایی کودها شود همچنین هزینه‌­های تولید و آلودگی‌­های زیستی را نیز کاهش می­‌دهد. بیوچار سبب اصلاح خاک شده و حاصلخیزی آن را افزایش می‌دهد. این نوع کود محصولات کشاورزی را افزایش داده و می‌تواند در برابر برخی بیماری‌های گیاهی، از گیاهان محافظت کند. طول عمر مفید این ماده‌ی غنی در تاثیرگذاری و همچنین پایداری کیفیت ساختاری خاک در درازمدت، از ویژگی‌های مهم بیوچار می‌باشد.
بیوچار دارای پتانسیل بازیافت موادغذایی، تهویه خاک، صرفه اقتصادی، مدیریت سیستم‌­های پسماند و عامل بلند مدتی برای ترسیب اقتصادی و مطمئن کربن است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاربرد بیوچار در گیاهانی که نیاز بیشتری به کود‌های پتاسیم‌دار و پی اچ‌های بالاتر دارند می‌تواند عملکرد را افزایش دهد.
از دیگر اثرات سودمند کاربرد بیوچار در خاک­‌های کشاورزی می­توان به افزایش مواد آلی، بهبود نگهداری آب در خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و تعامل با چرخه مواد غذایی خاک از طریق تعدیل پی اچ خاک و کاهش شستشویی عناصر غذایی و همچنین کاهش نیاز به آبیاری و نیاز کودی اشاره کرد. سطح ویژه بالا و ساختار گروه های عاملی سبب می شود بیوچار بتواند عناصر سنگین خاک را جذب و غیرفعال کند.
از دیدگاه کشت و کار یکی از مزایای بیوچار، مدیریت ضایعات کشاورزی است. گسترش کشاورزی ارگانیک از یک سو و آلودگی‌های جوی از سوی دیگر باعث شده تا استفاده از این ترکیب در دنیا روزبه‌روز افزایش پیدا کند. خاک‌های حاصلخیز ترا پرتا در برزیل نتیجه کاربرد بیوچار طی سالیان دراز بیش از هزار سال است. در ژاپن هم از این تکنیک (استفاده از نیم سوخته ضایعات کشاورزی) استفاده می‌شده است و در سال‌های گذشته احیا شده است. کشور‌های دیگر هم کم‌کم به کاربرد این روش سنتی و مؤثر علاقه‌مند می‌شوند و استفاده از بیوچار به روشی احیا شده از دوران قدیم برای کشاورزی در آینده تبدیل می‌شود.

مزایای بیوچار

مزایای اظافه نمودن بیوچار به خاک را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد:

بهبود کیفیت خاک

اصلاح و افزایش حاصلخیزی و مواد آلی خاک
افزایش کارایی کودها (کاهش نیاز کودی)
بهبود نگهداری آب در خاک (کاهش نیاز به آبیاری)
جذب بقایای سموم و علف‌کش‌
کاهش اسیدیته خاک
کاهش آب‌شویی عناصر غذایی
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و تعامل با چرخه مواد غذایی خاک از طریق تعدیل پی‌اچ خاک

بهبود رشد گیاه

بهبود در شکل گیری ریشه سالم
نگه داری مواد مغذی برای گیاه در درازمدت
القای پاسخ سیستمیک گیاه به بیماری‌های قارچی برگی و بهبود پاسخ‌ها به عوامل بیماری زای خاک‌زی
طول عمر مفید این ماده‌ی غنی در تاثیرگذاری و همچنین پایداری کیفیت ساختاری خاک در درازمدت، از ویژگی‌های مهم بیوچار می‌باشد. بیوچار سکونت‌گاه تعداد زیادی از میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌باشد و در نتیجه سبب بهبود وضعیت خاک و سلامتی گیاهان می‌شود.
بیوچار سطح ویژه بالایی داشته و سبب افزایش نگهداری آب در خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، فعالیت میکروبی و کاهش آبشویی عناصر غذایی می شود. سطح ویژه بالا و ساختار گروه های عاملی سبب می شود بیوچار بتواند عناصر سنگین خاک را جذب و غیرفعال کند. همچنین این محصول می‌تواند سبب بهبودی کیفیت آب و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاربرد بیوچار در گیاهانی که نیاز بیشتری به کود‌های پتاسیم‌دار و پی اچ‌های بالاتر دارند می‌تواند عملکرد را افزایش دهد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید بیوچار

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک بیوچار 2412612400

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید بیوچار

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید بیوچار

امروزه بیوچار توسط فرایند مدرنیزه شده “پیرولیز” تولید می‌شود. پیرولیز یک واژه یونانی می‌باشد که خود از ترکیت دو واژه “pyro” به معنای آتش و “lysis” به معنای جداسازی تشکیل شده است.
شیوه عملکرد این فرایند بدین شکل است که چوب و یا ضایعات کشاورزی درون کوره‌ای با حرارت بالا (حداقل ۳۵۰ درجه) در شرایطی که اکسیژن ناموجود بوده یا به مقدار فوق العاده کمی یافت میشود، حرارت داده میشود. کیفیت بیوچار تولیدی وابستگی مستقیمی به مقدار حرارت موجود در کوره و همچنین مدت زمان حرارت‌دهی دارد.
آنچه در اثر این فرآیند (پیرولیز) ایجاد می‌شود، نوعی زغال یا کربن فعال به نام بیوچار می‌باشد. این ماده به علت سرعت تجزیه پایین نسبت به سایر مواد آلی، ظرفیت زیادی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای از قبیل دی اکسید کربن و متان که از ضایعات کشاورزی آزاد می‌شود، دارد و می‌‌تواند کربن را برای دوره‌های طولانی ذخیره کند.

بیوچار در ایران

از مزایای بیوچار، مدیریت ضایعات کشاورزی می‌باشد. بیوچار به توسعه پایدار کشاورزی، حفظ جنگل‌های کهن و منابع آب کمک می‌کند. گسترش کشاورزی ارگانیک و نیز آلودگی‌های جوی از سوی دیگر باعث شده‌است تا استفاده از این نوع کود در دنیا روز به روز افزایش پیدا کند. اما در ایران، این ماده آلی تا حدودی ناشناخته باقی مانده‌است، اما به نظر می‌رسد آینده کشاورزی در کشور نیازمند تغییرات ساختاری است که خود می‌تواند سبب توجه به روش‌های جدید شود. تولید و کاربرد بیوچار با توجه به ویژگی‌های مثبت آن می‌تواند به‌عنوان یک ایده جدید در برنامه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشاورزی قرار بگیرد و استفاده از آن ترویج یابد.

وضعیت واحد های فعال تولید بیوچار

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید بیوچار در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات بیوچار

با جستجو در اطلاعات گمرک تا امروز تعرفه گمرکی اختصاصی به این محصول اختصاص نیافته لذا میزان واردات و صادرات آن نا مشخص میباشد.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح تولید بیوچار

ظرفیت تولید سالیانه : 270 تن
نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2500 مترمربع
زیربنای کل : 1100 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 16 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 5.5 میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1.5 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : 38 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: