طرح تولید تلفن رومیزی

محصول مورد نظر دستگاه تلفن رومیزی است. وظیفه تلفن انتقال صدا از نقطه‌ای به نقطه دیگر به کمک ارتباط سیم کشی شده می‌باشد. تلفن می‌تواند در منازل، اماکن اداری، تجاری، اماکن عمومی یا هر مکان دیگری مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نوع مرکز تلفن که ارتباط بین دو دستگاه را برقرار می‌کند تلفن می‌تواند در داخل سازمانهای بزرگ یا برای ارتباطات شهری، بین شهری و بین الملل به کار رود. با استفاده از تلفن اماکن ارتباط زنده و مستقیم بین دو نفر برقرار شده و اشخاص می‌توانند از هر نقطه‌ای با یکدیگر مکالمه کنند.

کاربردهای تلفن رومیزی

در عصر ارتباطي امروز تلفن وسيلهاي اجتنابناپذير در زندگي مردم ميباشد. در حال حاضر شبكه وسيعي از خطـوط تلفن در نقاط مختلف جهان مشغول فعاليـت اسـت در خـدمت انسـان بـراي پيگيـري اهـداف اقتصـادي، سياسـي، اجتماعي فرهنگي قرار گرفته اس . تلفنهـاي روميـزي را در هـر مكـاني از جملـه روي ميـز اداره، منـازل، خيابـان، آسانسور، هواپيما هر جايي احساس ميشود كه نيازمند وجود ارتباط با ديگران است ميتوان ديد.

کالاهاي جايگزين و اثرات آن بر مصرف

به طور كلي وسايل ارتباطاتي با وجه به نياز بشر روز به روز در حـال تكامـل پيشـرفت مـيباشـند. ايـن پيشـرفتها ميتواند شامل افزايش كارايي با توجه به نياز مصرف كننده، افزايش كيفيت زيبايي … باشد. تلفن روميـزي نيـز از اين قاعده مستثني نيست هر روزه تلفنهاي جديد با كيفيت قيمت مناسبتر در حال ساخت ميباشد. از ديگر كالاهايي كه جهت كاربردهاي ارتباطاتي مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوان به تلفن همراه، اينترنت، دستگاه فكس غيره اشاره نمود اما به دليل كاربرد وسيع راحت تر محصول اين طرح قيمت مناسبتر آن نسبت بـه سـاير وسايل ارتباطي ميتوان اذعان نمود تلفن روميزي به لحاظ سهولت برقراري ارتباط هزينه كمتر در اولويت نسبت بـه بكارگيري وسايل ارتباطي ديگر قرار دارد.

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده تلفن رومیزی

از اينرو مي توان گفت که توليد مصرف آن در بسیاري از کشورهاي جهان عموميت دارد. اما كشورهايي كه به دليل كيفيت بالاي محصولات خود يا به دليل قيمت مناسب آن داراي توليد بيشتري مي باشند عبارتند از آلمان، ژاپن آمريكا چين. با توجه به عموميت مصرف اين محصولات در سطح دنيا كشورهاي با جمعيت بيشتر داراي ستفاده بيشتري از اين محصولات ميباشند.كشورهاي عمده مصرف كننده اين محصول چين، اپن، آمريكا، هند روسيه مي باشند. لازم به ذكر است كشورهاي كره چين آلمان از كشورهايي ميباشند كه بخش عمده اين كالا را به كشور ما صادر ميكنند.

کد آیسیک مرتبط با صنعت توليد تلفن رومیزی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
مطابق طبقه بندي وزارت صنايع معادن کد آيسيک آن به شـرح جـدول ادامه ارائه شده است. لازم به ذکر است کد آیسیک مربوطه کل اتوها بخار را که در بازار با نام اتـو برقـی شناخته شود را شامل شود.
تلفن ثابت                           3220412345
تلفن بی سیم                     3220512346

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید تلفن رومیزی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفن ثابت                           85171810 – 85171100
تلفن بی سیم                     85171100

فرآيند توليد تلفن روميزي

مراحل مختلف توليد به شرح زير است.
برش : جهت تول مونتاژ برد الکترونیکی ابتدا ورقهای فیببر پشت مس دار توسط برش دستی به ابعاد مطلوب برش می خورد.
چاپ اول مدار : مدار مربوط به برد الکترونیکی توسط شابلون دستی با رنگ روغن روی فیبر چاپ میگردد.
غوط وری در اسید : در مرحله با غوطه وری فیبر در اسید تمامی قسمتهای مسی بغیر از قسمتهایی که رنگ خورده در اسید حل می گردد.
شستشو در تینر : برای حذف کامل اسید قسمتهای مسی فیبر توسط تینر مورد شستشو قرار می گیرد.
سوراخکاری : سوراخهای لازم برای سوار نمودن قطعات برد الکترونیکی توسط در ستونی نا یلون محصول انجام می گیرد.
رنگ کاری و چاپ سبز : پس از انجام سوراخکاری نصب لتراست در محل سوراخها پشت فیبر توسط ستوله رنگ به رنگ سبز در می آید .
شستشو با تینر : پس از خشک شدن رنگ عمل شستشو با تینر جهت پاکسازی لتراست انجام می گیرد.
آغشته سازی با فلاکس : در مرحله قطعات الکترونیکی در سوراخ های ایجاد شده قرار گرفته آنها را
جهت سهولت در محل لحیم کاری در وان قلع به فلاکس آغشته می كنند.
مونتاژ و لحیم کاری : با قرار گرفتن ادامه پا یه های قطعات الکترو نیکی در وان قلع مذاب عمل لحیم کاری مونتاژ برد الکترونیکی به پایه های ان می رسد. پس از انجام عمل لحیم کاری اضافات پایه ها برداشته می شود.
مونتاژ مدار با سایر قطعات : در مرحله تمامی قطعات خر یداری و ساخته شده تلفن رومیزی بصورت کامل روی یکد یگر مونتاژ می گردد.
بسته بندی : بسته بندی محصول برای جعبه های مقوا کارتن های سه لایه انجام خواهد پذیرفت.

وضعیت واحد های فعال تولید تلفن رومیزی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای توليد تلفن رومیزی در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات تلفن رومیزی

نمودار واردات و صادرات تلفن رومیزی در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

بررسي بازار تلفن رومیزی

با توجه به اشباع اين محصول در بازار داخل سـختي رقابـت در آن لازم اسـت بـا شـركتهاي معتبـر توليـد تلفـن دستيابي به دانش فني لازم است تا در سالهاي آتي سهم بيشتري از واردات از طريق توليـد داخـل تـامين شـود بـه تدريج كشورمان از واردات اين محصول بي نياز گردد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تلفن رومیزی

ظرفیت تولید سالیانه : 20 هزار عدد درسال
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 815 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 20 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 125 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 34 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.