طرح تولید دوشاخه و سرپیچ

دو شاخه و سرپيچ بر اساس مشخصات مختلفی كه دارا می باشند طبقه بندی می شوند. در ادامه به ترتيب ابتدا طبقه بندي سرپيچ و سپس دو شاخه ارائه می گردد.

الف – سرپيچ ها

سرپيچ ها داراي انواع و اقسام متعدد می باشند كه با توجه به مسائل مختلفی می توان آنها را طبقه بندی نمود، انواع طبقه بندی سرپيچ ها به قرار زير می باشد:

١- برحسب جنس بدنه سرپيچ

شامل انواع سرپيچ های عايقی و سرپيچ های فلزی

٢- بر حسب ميزان جريان اسمی
تقسیم بندی سرپیچ ها

بر اين اساس سرپيچ ها به انواع زير تقسيم مي گردند:

 

 

٣- بر حسب ولتاژ اسمي

بر اين اساس سرپيچ ها در سه گروه ولتاژ مورد بررسي قرار مي گيرند:
١٢٥ ولت
٢٥٠ ولت
٥٠٠ و ٧٠٠ ولت

٤- بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت

شامل انواع سرپيچ هاي معمولي و سرپيچ هاي ضد قطره مي باشد. اين سرپيچ ها در برابر نفوذ آب
عايق بندي شده اند.

٥- برحسب طريقه نصب

– سرپيچ هايي با مجراي اتصال
– سرپيچ هاي آويز
– سرپيچ هاي ديواري
– سرپيچ هايي بدون مجراي اتصال ديگر

ب – دوشاخه
دوشاخه نيز به روش هاي مختلفي قابل تقسيم بندي مي باشد
١- بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت

– معمولي
– حفاظت شده در برابر آب
– حفاظت شده در برابر پاشيده شدن آب با فشار (جت آب)

٢- بر حسب اتصال زمين

– بدون اتصال زمين
– با اتصال زمين

٣- بر حسب روش اتصال به هادی

– قابل تعويض
– غير قابل تعويض

موارد كاربرد دوشاخه و سرپیچ

انواع دوشاخه و سرپيچ كالايی “نهايي” قلمداد می شوند كه مستقيما” توسط مصرف كنندگان بدون هيچگونه تغييری در شكل و يا ماهيت آنها مورد استفاده قرار گيرند. كاربرد عمده اين قطعات در ساختمان سازی می باشد.

 

 

كالاي جايگزين دوشاخه و سرپیچ

در بيشتر مواقع عملكرد اين قطعات مهم بوده و بسيار حائز اهميت می باشد. بنابراين كالايی كه بتواند اين عملكرد را به خوبی انجام دهد و جانشين اين قطعات گردد وجود ندارد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید دوشاخه و سرپیچ

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع پریز و دو شاخه خانگی : 3120412317

سرپیچ مهتابی : 3120512333

سرپیچ استارتر مهتابی :  3120512334

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید دوشاخه و سرپیچ

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع پریز و دو شاخه خانگی : 8536

سرپیچ مهتابی : 85366100

سرپیچ استارتر مهتابی :  85366990

روشهای مختلف توليد و انتخاب روش بهينه

قالب زني اين تركيبات معمولا بر اساس سه روش متداول به شرح زير انجام مي شود.

قالب زني ساده

در اين روش ترموست به درون قالب ريخته می شود. با بسته شدن قالب و تحت فشار قرار گرفتن و نيز گرم شدن آن، مواد ترموست نرم شده و فضای داخل قالب را پر می كنند. در همين حين واكنش های شيميايی صورت گرفته و زنجيرهای مولكولی اتصال شبكه ای برقرار می كنند. بعد از اين كه واكنش ها كامل گرديد و قطعه به اندازه كافی سخت شد، پرس باز شده و قطعه توسط اپراتور بيرون آورده می شود.

قالب زني فشاري انتقالي

اين روش ماند قالب گيری فشاری ساده بوده با اين تفاوت كه به جای گرم شدن مواد در خود محفظه شكل دهی، در يك محفظه جداگانه فشرده و گرم می شوند. يك استوانه كه بصورت سنباده عمل می كند وظيفه فشردن مواد را بر عهده دارد. اين سنباده به صفحات پرس متصل می شود. با پايين آمدن صفحات پرس قالب بسته شده و سپس با فشار، موادی را كه نرم شده به محفظه های اصلی قالب وارد مي كند. هنگاميكه ترموست ها به سرعت از درون راه گاههای قالب عبور نموده و محلهای ورودی قالب را كه بسيار كوچكند پشت سر می گذارند، انرژي مكانيكی آنها به گرما تبديل می شود. اين حوادث پخت را سريع نموده و چرخه عمل را كوتاه می نمايد. گاهي اوقات به علت طراحی غلط راهگاهها مواد بيش از حد گرم می شوند و در نتيجه هنگام بسته شدن قالب و حرارت دهی كامل، قطعه دچار سوختگی خواهد شد. سرعت توليد قطعه در اين روش متوسط است و در موارديكه تيراژ توليد خيلی بالا نباشد مورد استفاده قرار می گيرد.

قالب زني تزريقي

عمده ترين فرآيند براي توليد قطعات پلاستيكی در شكلهای پيچيده “قالب زني تزريقی” است كه يك فرآيند مداوم می باشد. اين روش فرآيند ساده اي است كه در آن گرانولهاي سرد پلاستيك در داخل محفظه ای ريخته شده و حرارت داده می شوند تا نرم يا ذوب شوند. سپس اين مذاب توسط پيستون و يا مارپيچ به داخل قالب تزريق گرديده و داخل حفره قالب سرد می شود. فشار اعمال شده به پليمر مذاب براي تزريق در قالب زمانی كه قالب كاملا پر شده و سرمايش كافي نيز انجام نشده باشد اعمال می گردد، تا از تشكيل حباب (در اثر خلاء) و يا چروك خوردگی و در هم پيچيدن غير طبيعی قطعه قالب زده شده جلوگيری شود.هر چند قالب گيری تزريقی اصولی ساده دارد اما قالب گيری ترموست ها از حساسيت بالايی برخوردار است به نحوی كه با كوچكترين اشتباه در بكار انداختن دستگاه ها، ضررهاي جبران ناپذيري به دستگاه وارد میشود. اين حساسيت ناشی از ماهيت ترموست بودن اين نوع پلاستيك است. لذا جهت جلوگيري از شبكه ای شدن پليمريزاسيون در محفظه تزريق لازم است كه دمای اين قسمت كاملا تحت كنترل باشد تا بدين ترتيب وقفه ای در امر توليد حاصل نشود. لزوم كنترل دقيق دما و فشار در اين دستگاه ها باعث شده است كه در مقايسه با دستگاه های تزريقی مواد ترموپلاست هزينه بالاتری داشته باشند.در قالب گيري تزريقي ترموست ها می توان قطعات پيچيده (از نظر شكل ظاهري) را با بكار گيری قالب های
مناسب توليد نمود. همچنين به دليل ذوب كامل مواد ترموست در داخل محفظه، محصول توليدی يكنواخت تر بوده و داراي استحكام بيشتری می باشد. در اين روش سرعت توليد قطعات بالا می باشد و در موارديكه ظرفيت توليد بالا مورد نظر است لزوم بكارگيری آنها افزايش می يابد.

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژی

با توجه به اينكه روش “قالب زنی فشاری ساده” از قديمي ترين روش های توليد پلاستيكهای ترموست است. اين روش به سهولت و توسط دستگاه های ارزان قيمت انجام می گيرد ولي سرعت توليد قطعه در آن كم است و در مواردی كه شكل قطعه پيچيده نبوده و نياز به سرعت توليد زياد نيست، استفاده مي گردد.

وضعیت واحد های فعال تولید دوشاخه و سرپیچ

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید دوشاخه و سرپیچ در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

 

وضعیت واردات و صادرات دوشاخه و سرپیچ

نمودار واردات و صادرات دوشاخه و سرپیچ در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

 

اهميت استراتژيك كالا

صنعت توليد دو شاخه و سرپيچ (ادوات توزيع جريان) از صنايع نسبتا جوان كشور می باشد كه در اوايل سالهاي دهه ١٣٣٠ در كشورمان ايجاد شده است. اين صنعت از نظر تكنولوژي و فنی دارای پيچيدگی خاصی نمی باشد. اين گروه ادوات شامل كليد، پريز، جعبه تقسيم، ترمينال، دوشاخه، سرپيچ و … است كه تعداد آنها متجاوز از يكصد عدد می باشد. اين ادوات در اشكال مختلف و جهت مصارف گوناگون طراحی،ساخت و بكار برده می شوند كه دو گروه عمده اين وسايل ادوات خانگی و ديگری ادوات صنعتی می باشد.

كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول

دوشاخه و سرپيچ در ساختمان سازی بكار رفته و در ضمن فرآيند توليد اين قطعات پيچيده نبوده و بسيار آسان می باشد. به همين دليل تجار تمايلي به واردات اين محصول نداشته و كلا تبادلات جهاني آن از رونق چنداني برخوردار نيست. به عبارت ديگر اكثر كشورها نياز خود را از طريق توليدكنندگان داخلی تامين می كنند.

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجرای طرح تولید دوشاخه و سرپیچ

با توجه به اهميت دسترسي اين واحد به بازار های داخلی مصرف كنندة “دوشاخه و سرپيچ” مكان اجرای طرح می تواند يكی از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبريز، شيراز يا مشهد باشد.

تجزيه و تحليل

با توجه به اينكه مصرف دوشاخه و سرپيچ به ميزان رشد ساختمان سازی، افزايش انشعاب برق و ساير مكانهاي مصرف اين محصول بستگی دارد. با ايجاد و حفظ شرايط مناسب توليد می توان به موفقيت در انحصار بازار مصرف داخلی و ورود به بازارهای خارجی (صادراتی) در آينده نه چندان دور اميدوار بود.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید دوشاخه و سرپیچ

ظرفیت تولید سالیانه : 600 هزار عدد
نرخ برابری دلار : 17000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 1550 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 22 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 32 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.