طرح تولید سيستم آبياري قطره اي (2)

طرح تولید سيستم آبياري قطره اي

از روشهاي جديد آبياري كه به سرعت در كشورهاي مختلف رو به گسترش است، روش آبياري قطره اي است. آبياري قطره اي به كليه روشهايي گفته مي شود كه در آنها آب به مقدار كم و حدود ١ تا ١٠ ليتر در ساعت به آرامي در نزديك گياه ريخته مي شود، به همين دليل اين روشها را آبياري با حجم كم ناميده اند. در آبياري قطره اي آب در يك سيستم لوله اي در مزرعه توزيع مي شود كه فشار آب در هنگام خروج از قطره چكانها نزديك به صفر مي باشد. بنابراين روش آبياري قطرهاي نيز يكي از روشهاي آبياري تحت فشار به حساب مي آيد كه در آن فشار آب بسيار كم است.

اجزاي اصلي سيستم آبياري قطره اي

– لوله هاي اصلي
– لوله هاي جانبي
– قطره چکان ها (گسيلنده، درپير)
– تأسيسات آبگير
– دستگاه هاي تنظيم کننده فشار
– دستگاه هاي تصفيه آب

اجزاي فرعي شبکه آبياري قطره اي

– فشار سنج
– دما سنج
– دستگاه هاي اندازه گيري دبي
– تانک کود
– ادوات خودکار و کنترل از راه دور
قطره چكان آخرين جزء سيستم آبياري قطره اي مي باشد كه آب را مستقيما به گياه مي رساند. عملكرد قطره چكان بر اساس ساختار آن، قطره اي، جت يا فوران كوچك پيوسته و فوران پيوسته مي تواند باشد.

طرح تولید سيستم آبياري قطره اي (3)

انواع سيستم هاي آبياري

١- سيستم آبياري سطحي
٢- سيستم آبياري تحت فشار
٣- سيستم آبياري زير زميني
روش هاي سطحي شامل انواع آبياري هايي است كه در آنها براي پخش آب، از نيروي طبيعي ثقل استفاده مي شود مانند روش هاي آبياري جوي پشته اي، نواري، كرتي، سيلابي و غيره. حال آنكه در سيستم هاي آبياري تحت فشار عامل توزيع آب در مزرعه نيروي خارجي است كه به آب وارد مي شود. از اين روش ها مي توان انواع آبياري باراني و قطره اي را نام برد. روش هاي آبياري زير زميني شامل عملياتي است كه در آنها سطح ايستايي (سطح آب زير زميني) در عمق معيني از سطح زمين كنترل مي شود تا صعود مويينه اي آب بتواند نياز آبي گياه را تامين نمايد. اين روشها در مناطقي كاربرد دارند كه لايه هاي غير قابل نفوذ در مجاورت سطح زمين وجود داشته و يا اصولا سطح ايستايي در منطقه بالا باشد. آبياري زير زميني را نبايد با آبياري زير سطحي كه براي جلوگيري از تبخير، آب مستقيما وارد منطقه توسعه ريشه ها مي شود اشتباه كرد.

كاربرد سيستم آبياري قطره اي

امروزه فرآورده هاي كشاورزي نقش اساسي در تامين مواد غذايي برعهده دارند و اين موضوع نشان دهنده اهميت بخش كشاورزي مي باشد و در سايه توجه به بخش كشاورزي و خدمات كشاورزي رشد و شكوفايي اقتصادي حاصل شده و زمينه هاي فراواني گسترش مي يابند از اين رهگذر، آبياري و روشهاي مختلف آن نيز بي بهره نمانده و نيازمند توجه و سرمايه گذاري مي باشند. در سال هاي اخير روش هاي متعدد و جديدي در زمينه آبياري ابداع گرديده و در اكثر كشورها به سرعت گسترش يافته است. اين روش ها با وجود تفاوت در سيستم و تجهيزات يا شرايط كاربردي منجر به پخش اندك آب در سطح زمين، نياز به نيروي انساني كم و استفاده مناسب از آب موجود، مي شود. توسعه اين روش ها به همراه رشد و توسعه صنايع پلاستيك صورت گرفته است، به همين دليل كشورهاي پيشرفته صنعتي سهم بيشتري از اين توسعه را به خود اختصاص داده اند. اما با اين وجود نياز به آب و كمبود آن در اقليم هاي خشك و نيمه مرطوب عامل توسعه روش هاي مدرن آبياري در كشورهاي در حال توسعه شده است. آبياري قطره اي يكي از اين روش ها مي باشد كه آب مورد نياز از طريق لوله به مجاورت گياه يا درخت منتقل مي شود. جهت شناخت نتايج كاربردي اين سيستم در ادامه به مزايا و معايب آن اشاره خواهد شد. بطور كلي آبياري قطره اي اين امكان را براي كشاورز فراهم مي آورد تا با صرف هزينه كمتر محصول بيشتري برداشت كند و نيز بر حسب نيازهاي هر نوع گياه شرايط و امكانات خاصي را بكار برد.

طرح تولید سيستم آبياري قطره اي (4)

مزایای سيستم آبياري قطره اي

١- كاربرد روش آبياري قطره اي كارآيي مصرف آب را افزايش مي دهد.
٢- به دليل جزئي بودن سطح مرطوب شده خاك، مقدار تبخير آب بسيار كم است.
٣- در اين روش از جاري شده آب در سطح زمين جلوگيري مي شود. بنابراين مصرف آب توسط علف هاي هرز را مي توان كنترل نمود.
٤- با توجه به مشخص بودن نياز روزانه گياه به آب و تعيين مقدار دقيق آبياري روزانه و محدود بودن عمق آبياري، از نفوذ آب به اعماق پائين تر از منطقه توسعه ريشه جلوگيري ميشود.
٥- در اين روش تلفات ناشي از خيس شدن برگ هاي گياه وجود ندارد.
٦- در اين روش مقدار نيروي انساني نسبت به ساير روش ها كاهش مي يابد.
٧- امكان خودكار نمودن سيستم و كنترل از راه دور براي تمام قسمت هاي آن وجود دارد.
٨- در صورت بروز آفات و بيماري هاي گياهي امكان سمپاشي بوسيله اين روش وجود دارد.
٩- در اين روش رطوبت خاك در حد مطلوب نگه داشته مي شود.
١٠ – در آبياري قطره اي كود را همراه آب مي توان به گياه رساند.
١١ – آبياري قطره اي علاوه بر آنكه مانع عمليات برداشت نمي شود،

معايب سيستم آبياري قطره اي

١- محصولاتي كه به صورت متراكم كشت مي شوند، نمي توان با اين روش آبياري كرد.
٢- آبياري محصولاتي مانند سبزيجات كه نياز به انتقال لوله هاي لاترال بطور فصلي دارند با اين روش ها گرانتر تمام مي شود.
٣- احتمال رسوب مواد شيميايي و بسته شدن روزنه هاي قطره چكان در آبياري قطره اي وجود دارد.

اهميت استراتژيك كالا

سيستم آبياري قطره اي از اجزاء مختلفي ماننده لوله هاي آبده پلي اتيلن، قطره چكان، فيلتر و … تشكيل شده است. اهميت استفاده از اين سيستم براي آبياري زمين هاي زير كشت آبي جهت جلوگيري از اتلاف آب و استفاده بهينه از آن بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اينكه فرآيند توليد قطعات اين سيستم آسان بوده و نيز در دسترس بودن مواد اوليه آن، به اين نتيجه مي رسيم كه سيستم آبياري قطره اي از اهميت استراتژيك زيادي برخوردار نمي باشد.

طرح تولید سيستم آبياري قطره اي (5)

كشورهاي عمده توليدكننده سيستم آبياري قطره اي

مي باشد، بنابراين مي توان (LDPE،HDPE) با توجه به اينكه ماده اوليه لوله و اتصالات آن پلي اتيلن گفت كه كشورهاي توليد كننده پلي اتيلن خود توليد كننده لوله و اتصالات آن نيز مي باشند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید سيستم آبياري قطره اي

1. سیستم آبیاری قطره ای : 2921512333
2. انواع سیستم های آبیاری : 2921412329

وضعیت واحد های فعال تولید سيستم آبياري قطره اي

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده سيستم آبياري قطره اي در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید سيستم آبياري قطره اي (1)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.