طرح تولید صفحه کلید (Key board) (3)

طرح تولید صفحه کلید (Key board)

رشد روزافزون کامپیوتر محصولات و قطعات وابسته به آن را دارای بازار مناسب ساخته و سبب شده که صنایع وابسته به رایانه از اهمیت ویژه برخوردار شود. یکی از قطعات مورد نیاز برای هر رایانه صفحه کلید است که اساسی ترین راه انتقال داده به کامپیوتر میباشد. نیاز بازار ایران به این محصول همانند کامپیوتر در حال افزایش است. علاوه بر آن تنوع در کاربرد و شکل آن سبب شده که انواع مختلف کیبرد در بازارهای جهان و همچنین ایران وجود داشته باشد نتایج بررسی های مقدماتی نشان میدهد که طرح به حدود ۱۳۶۰۰ میلیون ریال سرمایه ثابت نیازمند است. اگرچه در صورت استفاده از تکنولوژی مناسب، امکان صادرات محصول وجود دارد اما در شرایط فعلی به دلیل وجود انواع مارکهای ارزان قیمت وارداتی در بازار ایران و بالا بودن هزینه دستمزد در ایران نسبت به بعضی از کشورهای جنوب شرقی آسیا، ساخت فیزیکی کامل محصول در بازار ایران توجیه ندارد مگر آنکه از واردات بی رویه جلوگیری شده و محصول با کیفیت بسیار خوب و متنوع عرضه شود.

اهمیت صفحه کلید

اهمیت کامپیوتر در جهان امروز به حدی زیاد است که بسیاری از افراد بدون آن قادر به انجام هیچ نوع فعالیتی نیستند. وابستگی بشر امروز به کامپیوتر و موارد استفاده از آن در تمام علوم و رشته ها تا اندازه ای پیش رفته است که برای غالب متخصصین دسترسی نداشتن به کامپیوتر قابل تصور نیست. اکنون برای پیشرفت علوم مختلف از قبیل پزشکی، صنعت، تجارت، اقتصاد، هنر، آموزش، ارتباطات، خدمات و سایر رشته ها کامپیوتر نقش اساسی داشته و مهمترین ابزار به شمار میرود. گسترش شبکه های ارتباطی اینترنتی نیز عامل بسیار مهمی در پیشرفت و فراگیر شدن کامپیوتر بوده است. پیش بینی میشود که اهمیت رایانه ها در زندگی انسان روز به روز بیشتر شده به گونه ای که در آینده ای نه چندان دور هیچ خانه ای حداقل بدون یک کامپیوتر وجود نداشته باشد. در ایران نیز تکنولوژی اطلاعات و استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار آن به سرعت گسترش یافته و رشد آن از بسیاری از کشورهای منطقه بیشتر بوده است و برآوردها نشان میدهد که توسعه سیستم های کامپیوتری در ایران در آینده بسیار سریع تر از قبل خواهد بود. صـفحه کلید، متداولترین وسیله ورود اطلاعات در کامپیوتر است که شامل مجموعه ای از سوییچ هـا اسـت کـه به یک ریزپردازنده متصل می گردند. ریزپردازنده وضعیت هر سوئیچ را هماهنگ و واکـنش لازم در خـصوص تغییـر وضـعیت یـک سـوئیچ را از خـود نشان خواهد داد. هر کلید در زمانهـای مخـتلف بـا دادن درخواسـت به پردازشگر و ایجاد وقفه وظیفه اجرا و یا ورود دستوری خاص را به عهده می گیرد

طرح تولید صفحه کلید (Key board) (4)

اهمیت صنعت در جهان

بدیهی است اهمیت صفحه کلید وابسته به رایانه میباشد. هر قدر اعتبار و کاربرد کامپیوتر در جهان افزایش یابد اهمیت صفحه کلید نیز فزونی میگیرد زیرا اصلی ترین راه ارتباطی با رایانه میباشد. استفاده از رایانه، در ذهن عامه مردم تداعی کننده آسایش و رفاه بیشتر و سرعت بالاتر است. در جهان امروز سرعت چنان ستوده شده که گویی به خودی خود، نوعی حسن و مزیت است و امروزه سرعت اطلاعات، همراه با حجم بی سابقه داده ها، بشر را در خود غرق کرده است. دسترسی سریع به اطلاعات به ویژه در زمینه های اقتصادی برای بسیاری از افراد و بنگاه ها و حتی دولت ها نقش حیاتی و استراتژیک دارد و اگرچه برای دستگاه کامپیوتر یا صفحه کلید آن نمیتوان اهمیت استراتژیک قایل شد، اما چون رایانه ها مهمترین راه ارتباطی افراد جهان با یکدیگر هستند و بدون آن انتقال اطلاعات بسیار کند خواهد بود، میتوان گفت که اهمیت استراتژیک انتقال و دسترسی به اطلاعات و داده ها وابستگی شدیدی به کامپیوتر دارد. بطور کلی امروزه صنایع وابسته به کامپیوتر اعم از سخت افزار و نرم افزار با وجود عمر کوتاه خود در جهان، چنان رشد و شتاب شگفت انگیزی از نظر تولید و بازار داشته که به یکی مهمترین صنایع قرن تبدیل شده است. قیمت کالاهای آن در دنیا روزانه محاسبه و اعلام و تغییرات فروش در ابزار آن فصلی و در بعضی موارد ماهیانه برآورد میشود. ورود به عرصه تولید ابزارهای IT صنعت جهان امروز و آینده میباشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید صفحه کلید (Key board)

۱. انواع صفحه کلید : ۳۰۰۰۴۱۲۳۸۹
۲. صفحه کلید با سیم : ۳۰۰۰۵۱۲۳۹۲
۳. صفحه کلید بی سیم بلوتوس : ۳۰۰۰۵۱۲۳۹۱

طرح تولید صفحه کلید (Key board) (5)

بررسی بازار طرح تولید صفحه کلید (Key board)

در ارتباط با تعـداد کـیبـورد کامپیوتـر موجود در کشور و میزان فروش آن آمار درستی در دست نیـست و نـیاز بـه بـرآورد و تخمـین دارد. وزارت صنایع و معادن تولید صفحه کلید را برابـر ۷۰۸۵۰۰ عـدد اعلام نموده است. در بـازار داخلـی نیـز بـه دلـیل فقـدان اطلاعات بهتر است از آمار فروش کامپیوتر برای برآورد میزان صفحه کلید مورد نیاز کمک گرفت. جدول ۴-۵برآوردی از تعداد کامپیوترهای به فروش رسیده را نشان میدهد. بر طبق این آمار بازار کامپیوتر در ایران سالانه به میزان ۳۸ درصد رشد داشته است. با توجه به پیشرفت سریع در تکنولوژی و تولید قطعات و همچنین آشنایی طیف وسیعتری از کاربران با سیستم های کامپیوتری و نیاز بیشتر، میتوان پیش بینی کرد که تعداد کامپیوترهای موجود در کشور به شدت رو به افزایش باشد. بررسـی هـا و مطالعـات انجـام شده در جهان و ایران نشان میدهد که صفحه کلید مانند سایر ابزار کامپیوتـر در ایـران بـازار بسیار مناسب داشته و هنوز هم سهمی از بازار داخلی در اختیار واردات میباشد. امـا نکـته مهـم در تولـید صـفحه کلـید و سـایر قطعـات جانبی کامپیوتر، وجود برندهای فراوان با قـیمت های اندک در بازار ایران و جهان است که سبب میشود محصولات جدید قدرت رقابت با آنها را نـه تـنها در بـازار جهانـی بلکه حتی در بازار داخلی نداشته باشند. تنها نکتهای که سبب میشود تولـیدکنندگان ایرانی بتوانند بازار را از دست رقبا درآورند، حفظ استانداردها و نوآوری در تولید و استفاده از تکنولوژی مناسب است که سبب میشود محصول با کیفیت به بازار عرضه گردد. در این صـورت نـه تـنها در سطح ملی بازار مناسبی خواهند داشت بلکه در سطوح منطقه ای نیز میتوان به صـادرات محـصول امـیدوار بود. تـوجه بـه ایـن نکـته ضـروری اسـت کـه برخی از تولیدکنندگان ایرانی بطور سنتی تمایل به عرضه محـصولات ارزان و در نتـیجه بدون کیفیت را دارند. امروزه چین سمبل این چنین محصولاتی است که به دلیل کاهش تقاضا، در حال تغییر سیاست بوده و سعی در جذب شرکت های معتبر چند ملیتی برای بهبود کالاهای خود دارد.

وضعیت واردات و صادرات طرح تولید صفحه کلید (Key board)

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات صفحه کلید (Key board) در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح تولید صفحه کلید (Key board) (2)

صادرات و واردات محصول و شرایط آن، آزاد بودن واردات کیبرد و سایر قطعات سخت افزاری در ایران سبب شده که با وجود شرکتهای معتبر سازنده کیبرد در ایران بخش مهمی از بازار در اختیار کالاهای وارداتی بوده و سالانه ۱میلیون صفحه کلید صادر گردد. بایستی توجه داشت که بازار داخل ایران برای کلیه قطعات الکترونیکی به ویژه کامپیوتر و قطعات وابسته به آن، مناسب بوده و برای اشباع بازار نیاز به تولید داخلی وجود دارد. اما تنوع فراوان محصول و اختلاف زیاد قیمت سبب شده که همه گونه صفحه کلید، با قیمت های بسیار متفاوت وارداتی (غالباً بسیار ارزان) به همراه تولیدات داخلی در بازار وجود داشته باشد. بنابراین در زمینه صفحه کلید میتوان گفت که هم واردات قابل توجه دارد و هم صادرات مناسب. کیفیت و تنوع محصول ویژگی صادراتی آن را تعیین میسازد.

وضعیت واحد های فعال تولید صفحه کلید (Key board)

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده طرح تولید صفحه کلید (Key board) در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید صفحه کلید (Key board) (1)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

امتیاز