طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی

محصول تولیدی در این طرح هر گونه لوازم خانگی که امکان به کارگیری تکنولوژی انرژی خورشیدی در آنهاست، می باشد. با توجه به گستردگی لوازم خانگی با وکاربردهای متنوع آن، محصولات ذیل به عنوان محصول تیپ انواع لوازم خانگی لوازم خانگی خورشیدی در نظر گرفته شده است. آبگرمکن خورشیدی، اجاق خورشیدی، لامپ خورشیدی. آبگرمکن خورشیدی: نام محصول تولیدی، آبگرمکن خورشیدی می باشد که از آن برای تهیه آب گرم جهت استحمام و شستشو استفاده می شود و با انرژی تجدید شونده خورشید کار می کند. کاربرد آن برای مصارف خانگی و تجاری (غیر از گرم کردن فضای ساختمان ها) می باشد. اجاق خورشیدی: نام محصول تولیدی اجاق خورشیدی می باشد که از آن برای پخت و پز استفاده می شود و با انرژی تجدید شونده خورشید کار می کند. کاربر آن برای مصارف خانگی می باشد. لامپ خورشیدی: نام محصول تولیدی لامپ خورشیدی می باشد که از آن برای روشنایی استفاده می شود و با انرژی تجدید شونده خورشید کار می کند. کاربرد آن برای مصارف خانگی می باشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی

طرح توجیهی آبگرمکن خورشیدی: ۲۹۳۹۱۴۷۰
طرح توجیهی اجاق خورشیدی: ۲۹۳۰۱۴۳۴
طرح توجیهی لامپ خورشیدی: ۳۱۵۰۱۶۱۶

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی: آبگرمکن های خورشیدی می توانند فعال یا غیر فعال باشند. سیستم فعال دارای یک پمپ الکتریکی، دریچه ها و کنترل کننده ها برای چرخش سیال جهت انتقال حرارت می باشند. سیستم غیر فعال پمپ ندارد. سیستم مدار بسته سیال انتقال دهنده حرارت (که می تواند به عنوان مثال آب یا ضد یخ رقیق باشد) را برای جمع آوری حرارت مورد استفاده قرار می دهد و سپس در یک مبدل حرارتی این گرما به آب خانگی منتقل می شود. اجاق خورشیدی: در این نوع اجاق های خورشیدی آینه ی مقعر نور خورشید را در زیر ظرف غذا متمرکز می کند. ویژگی این نوع اجاق سرعت بالای آن است که با اجاق های معمولی رقابت می کند. لامپ خورشیدی: این نوع چراغ ها در طول روز نور خورشید را جذب ودر باطری مربوطه شارژ نموده و در غروب آفتاب به وسیله چشم الکتریکی که تاریکی را حس می کند بطور خودکار روشن شده و در طول شب تا طلوع آفتاب روشن می مانند.
اهمیت طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی بحران انرژی در سال های اخیر، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژ یهای فسیلی با انرژ یهای تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرف هجویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. انرژی خورشیدی یکی از مهمترین انواع انرژی های تجدید پذیر در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است.

طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید لوازم خانگی خورشیدی

دستگاه لبه کاری
تجهیزات Plasma Etching
تجهیزات Surface Etching
کوره سینترینگ
تجهیزات دیفوزیون
کوره خشک ساز
و …

قیمت خط تولید لوازم خانگی خورشیدی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید لوازم خانگی خورشیدی برابر با ۸۳۰۶۰.۷۹۴ میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت لوازم خانگی خورشیدی

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه پنل خورشیدی: ۹۶۰ هزار عدد
ظرفیت تولید سالیانه آبگرمکن خورشیدی: ۱۵ هزار دستگاه
ظرفیت تولید سالیانه اجاق خورشیدی: ۲۵ هزار دستگاه
ظرفیت تولید سالیانه لامپ خورشیدی: ۶۵ هزار دستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۹۴۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۲۹ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۱۶۲۶۴ میلیون ریال
سرمایه در گردش : ۷۱۸۹۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۸۸۱۵۴ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)