طرح تولید پارچه پنبه ای (1)
طرح تولید پارچه پنبه ای

پارچه های تاری و پودی خام پنبه ای و الیاف مصنوعی هستند که اصطلاحاً به پارچه خام پنبهای متقال میگویند. متقال کلیه پارچههای پنبهای خام تکمیل نشده ای است که بسته به نوع مصرف در عرض های مختلف تولید و پس از تکمیل به اسامی مختلف تجاری چیت، چلوار، آستری، دبیت، وال، ململ، پوپلین، ملحفه ای، پرده ای و … به بازار عرضه میگردند . هرچند این واحد برای تولید انواع پارچههای سبک پنبهای، مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی مناسب
میباشد اما با توجه به اهمیت الیاف پنبه به خاطر طبیعی بودن و خصوصیات خاص آن ، در این طرح تنها تولید پارچه های صد در صد پنبهای شامل چلوار، چیت، دبیت، پاتیس، ملحفهای مورد توجه است. این
پارچه ها بعد از انجام عملیات تکمیل و رنگرزی و چاپ دارای مشخصات زیر خواهند بود :

انواع پارچه پنبه ای

چلوار
عبارت است از پارچه پنبه ای که سفید و تکمیل شده باشد. معمولاً در عرض ۹۰ سانتیمتر بافته میشود. اما در عرض های دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند .

چیت
عبارت است از پارچه پنبه ای که سفیدگری و چاپ و تکمیل شده باشد .

پاتیس
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده که با رنگ های روشن رنگ شده باشد .

دبیت
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده که با رنگ های تیره رنگ شده باشد .

ملحفه ای
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده که به صورت ساده چاپ میشود. یا بسته به طرح چاپ آن میتواند با زمینه رنگی باشد. علاوه بر پارچه های فوق الذکر، پارچه های دیگری نیز از الیاف صد در صد پنبه تولید میگردند که در این طرح چندان مورد توجه قرار نمیگیرند اما در صورت داشتن سفارش ، این واحد توانایی تولید آنها را نیز خواهد داشت.

پارچه مثقال

پارچه متقال پارچه ای پنبه ای است که هیچگونه عملیات رنگرزی، چاپ و تکمیل روی آن انجام نگرفته است. جنس پارچه متقال صد در صد پنبه بوده و نخ مورد مصرف در بافت آن بایستی یکنواخت و عاری از عیوب ریسندگی باشد. طرح بافت پارچه متقال اکثراً تافته میباشد. پارچه متقال در عرض های مختلف عرضه میگردد که طبق استانداردهای ملی ایران میزان تلرانس عرض ۲ ± درصد می باشد. پارچه های متقال دارای حاشیه ای به پهنای ۵ـ۱۰ میلیمتر با دو برابر تراکم تاری زمینه میباشند. حداکثر آهار در پارچه متقال نسبت به وزن کل پارچه مساوی با ۳ درصد و میزان رطوبت بازیافتی در آن طبق استاندارد ملی ایران حداکثر ۸/۵ درصد نسبت به وزن کل پارچه میباشد . پارچه های متقال باید در برابر شستشو مقاوم بوده و حداکثر جمع شدگی مجاز در اثر شستشو در جهت تار ۵ درصد و در جهت پود ۲ درصد باشد. (طبق استاندارد ملی ایران) وزن متر مربع محصول براساس نمره نخ انتخابی و تراکم های تاری و پودی مورد نظر متفاوت می باشد. اما عمدتاً پارچه های تولیدی در این واحد دارای ۱۲۰ ا ت ۱۸۰ گرم در مترمربع می باشد و باید دارای حداقل مقاومت در جهت تار معادل ۴۵ کیلوگرم نیرو و در جهت پود ۳۰ کیلوگرم نیرو می باشد. ضمناً پارچه متقال بایستی دارای یکنواختی بافت باشد و مقدار متوسط عیوب در هر حال نبایستی بیش از ۲۰ عیب باشد و فاصله عیوب از یکدیگر حداقل ۱۰ متر باشد. نمرات متداول در بافت متقال ۱۰ و ۱۶و ۲۰ انگلیسی می باشد.

طرح تولید پارچه پنبه ای (2)

بسته بندی پارچه پنبه ای

پارچه متقال از روی چله پارچه باز شده و توسط دستگاه رولکنی به رول تبدیل میشود و در انتها هر رول بایستی به وسیله کاغذ مهار گردد. سپس رولها درون گونی عدلبندی شده و روی هر عدل مشخصات پارچه متقال از قبیل تولید کننده، نوع کالا، متراژ، تعداد رول، شماره سفارش و کد مشتری قید گردد.

قیمت تولید داخلی و جهانی پارچه پنبه ای

ویژگی های بازار محصول و سهم قابل کسب یک واحد تولیدی در بازار مصرف کالا، در تصمیمگیری برای احداث واحد مزبور و انتخاب ظرفیت آن نقش عمده ای را ایفا می نماید. در این ارتباط، مهمترین پارامترهای قابل بررسی پتانسیل تولید موجود و آتی کشور، میزان مصرف (نیاز) بازار، میزان واردات و امکانات صادرات محصولات واحد، کانونهای مصرف و چگونگی رشد آنها می باشد. پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در زیر شرح داده شده است :
۱ـ قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمدهای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد .
۲ـ منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوصیات از لحاظ دسترسی به منابع تأمین مواد اولیه و کانونی مصرف محصول، هزینه های مربوط را تحت تأثیر قرار خواهد داد .
۳ـ نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات و … بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهد بود .
۴ـ هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد .
۵ـ ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول مؤثر است. به این ترتیب که افزایش تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول را دارد. با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده باید کل هزینه های تولید را تأمین نماید و باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را به دست آورد . کارخانه های تولید پارچه در ایران به رغم استفاده از یک چهارم ظرفیت خود توانسته اند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی بخشی از تولیدات خود را هرچند اندک به دیگر کشورها صادر کنن . د این امر نشان دهنده آن است که اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و آنها بتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند مطمئناً با تولید انبوه پارچه، قیمت تمام شده محصولات به طور چشم گیری کاهش خواهد یافت.

کاربرد پارچه پنبه ای

پارچه های پنبه ای تکمیل نشده که به عنوان متقال بسته بندی می شوند مصارف متفاوت و گوناگونی دارند . برحسب اینکه متقال تولیدی در کدام یک از دسته پارچههای سبک، متوسط یا سنگین قرار میگیرند، به تناسب کاربردهای خاص خودش را پیدا خواهد نمود. اما به طور کلی پارچه های متقال به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد :
الف) مصرف مستقیم به عنوان پارچه مصرفی در تولید کیسه، آستر و بسته بندی و استفاده در دوخت تشک و بالش و غیره
ب) مصرف به عنوان ماده اولیه واحدهای تکمیل و رنگرزی و چاپ برای تولید انواع پارچه های چلوار، چیت، پاتیش، دبیت، ملحفه ای که در موارد زیر مصرف میشوند :
چلوار: ملحفه، روپوس بیمارستان ها، پیراهن مردانه، لباس های زیر، سفره و رومیزی
پاتیس: برای لباس های زیر، لباس های زنانه و روکش تشتک
ملحفه ای : برای ملحفه، تشتک و بالش و پرده استفاده میشود .

کشورهای عمده تولید کننده پارچه پنبه ای

۱. چین ۲. هند ۳. پاکستان

طرح تولید پارچه پنبه ای (6)

وضعیت عرضه و تقاضا پارچه پنبه ای

کارخانه های تولید پارچه در ایران به رغم استفاده از یک چهارم ظرفیت خود توانسته اند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی بخشی از تولیدات خود را هر چند اندک به دیگر کشورها صادر کنند. این امر نشان دهنده آن است که اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و آنها بتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند، مطمئناً با تولید انبوه پارچه، قیمت تمام شده محصولات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و تولیدکنندگان قادر خواهند بود علاوه بر کاهش رقابت با تولیدات خارجی به صادرات بیشتر این محصول هم امیدوار باشند، لذا با کاهش قیمت تمام شده پارچه تقاضا برای آن نیز افزایش خواهد یافت.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید پارچه پنبه ای

۱. پارچه های سیستم پنبه ای : ۱۷۱۱۴۱۲۳۸۰
۲. پارچه های صد در صد پنبه ای : ۱۷۱۱۵۱۲۳۸۱

جدول موازنه صادرات و واردات پارچه پنبه ای

طرح تولید پارچه پنبه ای (4)

وضعیت واردات و صادرات پارچه پنبه ای

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات پارچه پنبه ای در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح تولید پارچه پنبه ای (3)

وضعیت واحد های فعال تولید پارچه پنبه ای

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده پارچه پنبه ای در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید پارچه پنبه ای (5)

خلاصه بررسی اقتصادی طرح

ظرفیت تولید سالیانه : ۶۲۵ تن
نرخ برابری دلار : ۱۲۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۱۲.۲۰۰ مترمربع
زیربنای ساختمان ها : ۴۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۵۵ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۸۰ میلیارد تومان
میزان فروش : – میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : – درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۴/۵ - (۱ امتیاز)