طرح تولید پارچه پنبه ای (1)
طرح تولید پارچه پنبه ای

پارچه های تاری و پودی خام پنبه ای و الیاف مصنوعی هستند كه اصطلاحاً به پارچه خام پنبهای متقال میگویند. متقال كلیه پارچههای پنبهای خام تكمیل نشده ای است كه بسته به نوع مصرف در عرض های مختلف تولید و پس از تكمیل به اسامی مختلف تجاری چیت، چلوار، آستری، دبیت، وال، ململ، پوپلین، ملحفه ای، پرده ای و … به بازار عرضه میگردند . هرچند این واحد برای تولید انواع پارچههای سبك پنبهای، مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی مناسب
میباشد اما با توجه به اهمیت الیاف پنبه به خاطر طبیعی بودن و خصوصیات خاص آن ، در این طرح تنها تولید پارچه های صد در صد پنبهای شامل چلوار، چیت، دبیت، پاتیس، ملحفهای مورد توجه است. این
پارچه ها بعد از انجام عملیات تكمیل و رنگرزی و چاپ دارای مشخصات زیر خواهند بود :

انواع پارچه پنبه ای

چلوار
عبارت است از پارچه پنبه ای كه سفید و تكمیل شده باشد. معمولاً در عرض 90 سانتیمتر بافته میشود. اما در عرض های دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند .

چیت
عبارت است از پارچه پنبه ای كه سفیدگری و چاپ و تكمیل شده باشد .

پاتیس
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده كه با رنگ های روشن رنگ شده باشد .

دبیت
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده كه با رنگ های تیره رنگ شده باشد .

ملحفه ای
عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده كه به صورت ساده چاپ میشود. یا بسته به طرح چاپ آن میتواند با زمینه رنگی باشد. علاوه بر پارچه های فوق الذكر، پارچه های دیگری نیز از الیاف صد در صد پنبه تولید میگردند كه در این طرح چندان مورد توجه قرار نمیگیرند اما در صورت داشتن سفارش ، این واحد توانایی تولید آنها را نیز خواهد داشت.

پارچه مثقال

پارچه متقال پارچه ای پنبه ای است كه هیچگونه عملیات رنگرزی، چاپ و تكمیل روی آن انجام نگرفته است. جنس پارچه متقال صد در صد پنبه بوده و نخ مورد مصرف در بافت آن بایستی یكنواخت و عاری از عیوب ریسندگی باشد. طرح بافت پارچه متقال اكثراً تافته میباشد. پارچه متقال در عرض های مختلف عرضه میگردد كه طبق استانداردهای ملی ایران میزان تلرانس عرض 2 ± درصد می باشد. پارچه های متقال دارای حاشیه ای به پهنای 5ـ10 میلیمتر با دو برابر تراكم تاری زمینه میباشند. حداكثر آهار در پارچه متقال نسبت به وزن كل پارچه مساوی با 3 درصد و میزان رطوبت بازیافتی در آن طبق استاندارد ملی ایران حداكثر 8/5 درصد نسبت به وزن كل پارچه میباشد . پارچه های متقال باید در برابر شستشو مقاوم بوده و حداكثر جمع شدگی مجاز در اثر شستشو در جهت تار 5 درصد و در جهت پود 2 درصد باشد. (طبق استاندارد ملی ایران) وزن متر مربع محصول براساس نمره نخ انتخابی و تراكم های تاری و پودی مورد نظر متفاوت می باشد. اما عمدتاً پارچه های تولیدی در این واحد دارای 120 ا ت 180 گرم در مترمربع می باشد و باید دارای حداقل مقاومت در جهت تار معادل 45 كیلوگرم نیرو و در جهت پود 30 كیلوگرم نیرو می باشد. ضمناً پارچه متقال بایستی دارای یكنواختی بافت باشد و مقدار متوسط عیوب در هر حال نبایستی بیش از 20 عیب باشد و فاصله عیوب از یكدیگر حداقل 10 متر باشد. نمرات متداول در بافت متقال 10 و 16و 20 انگلیسی می باشد.

طرح تولید پارچه پنبه ای (2)

بسته بندی پارچه پنبه ای

پارچه متقال از روی چله پارچه باز شده و توسط دستگاه رولكنی به رول تبدیل میشود و در انتها هر رول بایستی به وسیله كاغذ مهار گردد. سپس رولها درون گونی عدلبندی شده و روی هر عدل مشخصات پارچه متقال از قبیل تولید كننده، نوع كالا، متراژ، تعداد رول، شماره سفارش و كد مشتری قید گردد.

قیمت تولید داخلی و جهانی پارچه پنبه ای

ویژگی های بازار محصول و سهم قابل كسب یك واحد تولیدی در بازار مصرف كالا، در تصمیمگیری برای احداث واحد مزبور و انتخاب ظرفیت آن نقش عمده ای را ایفا می نماید. در این ارتباط، مهمترین پارامترهای قابل بررسی پتانسیل تولید موجود و آتی كشور، میزان مصرف (نیاز) بازار، میزان واردات و امكانات صادرات محصولات واحد، كانونهای مصرف و چگونگی رشد آنها می باشد. پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهند بود كه برخی از پارامترهای مهم در زیر شرح داده شده است :
1ـ قیمت مواد اولیه مصرفی كه یكی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمدهای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد .
2ـ منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوصیات از لحاظ دسترسی به منابع تأمین مواد اولیه و كانونی مصرف محصول، هزینه های مربوط را تحت تأثیر قرار خواهد داد .
3ـ نوع تكنولوژی مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری، كیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات و … بر قیمت فروش محصول مؤثر خواهد بود .
4ـ هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد .
5ـ ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول مؤثر است. به این ترتیب كه افزایش تولید از طریق سرشكن نمودن هزینه های سربار باعث كاهش قیمت تمام شده محصول را دارد. با توجه به نكات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده باید كل هزینه های تولید را تأمین نماید و باید در حدی باشد كه بتوان سهمی از بازار را به دست آورد . كارخانه های تولید پارچه در ایران به رغم استفاده از یك چهارم ظرفیت خود توانسته اند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی بخشی از تولیدات خود را هرچند اندك به دیگر كشورها صادر كنن . د این امر نشان دهنده آن است كه اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با قیمت مناسب در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد و آنها بتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده كنند مطمئناً با تولید انبوه پارچه، قیمت تمام شده محصولات به طور چشم گیری كاهش خواهد یافت.

كاربرد پارچه پنبه ای

پارچه های پنبه ای تكمیل نشده كه به عنوان متقال بسته بندی می شوند مصارف متفاوت و گوناگونی دارند . برحسب اینكه متقال تولیدی در كدام یك از دسته پارچههای سبك، متوسط یا سنگین قرار میگیرند، به تناسب كاربردهای خاص خودش را پیدا خواهد نمود. اما به طور كلی پارچه های متقال به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد :
الف) مصرف مستقیم به عنوان پارچه مصرفی در تولید كیسه، آستر و بسته بندی و استفاده در دوخت تشك و بالش و غیره
ب) مصرف به عنوان ماده اولیه واحدهای تكمیل و رنگرزی و چاپ برای تولید انواع پارچه های چلوار، چیت، پاتیش، دبیت، ملحفه ای كه در موارد زیر مصرف میشوند :
چلوار: ملحفه، روپوس بیمارستان ها، پیراهن مردانه، لباس های زیر، سفره و رومیزی
پاتیس: برای لباس های زیر، لباس های زنانه و روكش تشتك
ملحفه ای : برای ملحفه، تشتك و بالش و پرده استفاده میشود .

كشورهای عمده تولید كننده پارچه پنبه ای

1. چین 2. هند 3. پاكستان

طرح تولید پارچه پنبه ای (6)

وضعیت عرضه و تقاضا پارچه پنبه ای

كارخانه های تولید پارچه در ایران به رغم استفاده از یك چهارم ظرفیت خود توانسته اند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی بخشی از تولیدات خود را هر چند اندك به دیگر كشورها صادر كنند. این امر نشان دهنده آن است كه اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با قیمت مناسب در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد و آنها بتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده كنند، مطمئناً با تولید انبوه پارچه، قیمت تمام شده محصولات به طور چشمگیری كاهش خواهد یافت و تولیدكنندگان قادر خواهند بود علاوه بر كاهش رقابت با تولیدات خارجی به صادرات بیشتر این محصول هم امیدوار باشند، لذا با كاهش قیمت تمام شده پارچه تقاضا برای آن نیز افزایش خواهد یافت.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید پارچه پنبه ای

1. پارچه های سیستم پنبه ای : 1711412380
2. پارچه های صد در صد پنبه ای : 1711512381

جدول موازنه صادرات و واردات پارچه پنبه ای

طرح تولید پارچه پنبه ای (4)

وضعیت واردات و صادرات پارچه پنبه ای

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات پارچه پنبه ای در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح تولید پارچه پنبه ای (3)

وضعیت واحد های فعال تولید پارچه پنبه ای

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده پارچه پنبه ای در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید پارچه پنبه ای (5)

خلاصه بررسی اقتصادی طرح

ظرفیت تولید سالیانه : 625 تن
نرخ برابری دلار : 12000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 12.200 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 4000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 55 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 80 میلیارد تومان
میزان فروش : – میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : – درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.