طرح تکثیر گیاهچه و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (2)

طرح تکثیر گیاهچه و تولید مینی تیوبر سیب زمینی

به غده های حاصل از کاشت گیاهچه های درون شیشه ای در گلخانه مینی تیوبر یا غده چه گفته می شود، مینی تیوبر جزء طبقات بذری پیش پایه محسوب شده و در ایران تحت عنوان کلاس اس (S) نامگذاری می شود. به غده های حاصل از کشت مینی تیوبرها در مزرعه غده هایی با کلاس سوپرالیت (SE)گفته می شود. سیب زمینی به علت تکثیر رویشی یکی از گیاهان حساس به انواع بیماری های گیاهی با منشاء ویروسی است که ابتلا به این بیماری ها سبب کاهش عملکرد در سطح می شود. یکی از مهمترین عوامل موثر در سلامت و افزایش تولید سیب زمینی استفاده از غده بذری سالم و مناسب است که بنا به گفته کارشناسان کشاورزی تا ۳۰ درصد بر میزان تولید سیب زمینی تاثیر می گذارد. از آنجایی که تکثیر و تولید سیب زمینی با اهداف خوراکی و بذری به روش غیرجنسی و با استفاده از غده های این گیاه انجام می شود، عوامل خسارت زای زنده و به طور خاص ویروس ها در چرخه تولید سبب تباهی بذر و کاهش تولید می شوند. در سال های گذشته بذر سیب زمینی از کشورهای خارجی وارد می شد اما در سال های اخیر تولید مینی تیوبر سیب زمینی با هدف قطع وابستگی کشور به کشورهای خارجی در زمینه واردات بذر سیب زمینی و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین ممانعت از ورود احتمالی آفات و بیماری های قرنطینه ای به کشور آغاز شده است.

تاریخچه مینی تیوبر در ایران

مینی تیوبر سیب زمینی ،غده سیب زمینی است که به صورت آزمایشگاهی و یا گلخانه ای تولید و تکثیر شده و برای کاشت در اختیار کشاورزان پیشرو قرار می گیرد .از سال ۱۳۶۴جهت تولید هسته اولیه سیب زمینی بذری ( مینی تیوبر ) مطالعاتی در کشور آغاز گردید که تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت .در طی این دو دهه تیم های متعددی در دانشگا ه اصفهان ،موسسه تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی و مراکز تحقیقات همدان و خراسان رضوی ،جهت بدست آوردن فناوری تولید مینی تیوبر فعالیت نمودند.سرانجام نتایج حاصله از تحقیقات انجام گرفته توسط موسسات و مراکز مختلف پژوهشی و آموزشی در کشور ، تکنولوژی تولید بذر سیب زمینی عاری از عوامل بیماریزا رابه صورت مینی تیوبر ارائه نمود . نهایتا در سال ۱۳۸۵بر اساس مصوبه کمیته عالی سیب زمینی بذری و با توجه به اعلام آمادگی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ، مبنی بر انتقال دانش فنی به بخش خصوصی ،تولید مینی تیوبر مورد نیاز در داخل کشور ، در قالب برنامه خودکفایی تولید مینی تیوبر سالم قرارگرفت .

انواع مینی تیوبر

۱.آگریا
۲.فونتانه
۳.میلوا

طرح تکثیر گیاهچه و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (1)ط

مراحل تکثیر گیاهچه

۱. تهیه محیط کشت پایه MS،که به آن ۳۰ گرم در لیتر ساکارزو ۷ گرم درلیتر آگار اضافه شده باشد.
۲. تنظیم pH محیط کشت به حدود ۷/۵ و سپس توزیع آن در داخل ارلن های ۲۵۰ میلی لیتری از قرار هرارلـن ۴۰ میلی لیتر.
۳. استریل کردن ظروف محتوی محیط کشت، با استفاده از اتـوکلاو در دمـای ۱۲۱ درجـه سـانتی گـراد و فشـار ۲/۱ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه.
۴. تهیه ریز قلمه از گیاهچه های تأیید شده، که در فضای کاملا” استریل اتاق کشـت انجـام مـی شـود. هـر ریـز نمونه بایستی حداقل دارای یک میان گره باشد. درداخل هرارلن ۲۵۰ میلی لیتری حاوی محیط کشـت، تعـداد ۵ میان گره قرارداده می شود.
۵. نگهداری ظروف کشت شده در اتاقک رشد، به مدت ۲۸ روز در دمای ۲±۲۵درجه سانتی گـراد و فتو پریـود ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی با شدت نور ۵۰۰۰ لوکس
۶ -انتقال گیاهچه ها به گلخانه و تولید هسته اولیه بذری. در این مرحله نسبت به انتقال گیاهچه های تولید شده در آزمایشگاه و کشت آنها در گلخانه اقدام می گردد. دیوارهای داخلی و کف گلخانه قبل از کشت باید توسط محلول قارچ کش کاپتان با غلظت ۲ درصد ضدعفونی گردد. ترکیب بستر کاشت شامل ۳۵ درصد خاک زراعی ، ۶۰ درصد خاکبرگ و ۵ درصد کود دامی می باشد. گیاهچه های تکثیر شده در آزمایشگاه کشت بافت پس از انتقال به گلخانه و سازگاری به صورت مستقیم در خاک با تراکم ۵۰ گیاهچه در مترمربع ( فاصله روی ردیف ۱۰ سانتی متر و بین ردیف ۲۰ سانتی متر) کشت می گردند.

انواع روش های کشت

۱. روش کشت مستقیم نسبت به دو روش کشت غیر مستقیم ، کشت در گلدان و سپس انتقال نشاء به زمین
۲ -کشت در گلدان تا پایان فصل رشد به دلیل کوتاه شدن طول فصل رشد، تولید بیشتر مینی تیوبر در واحد سطح و امکان کشت با تراکم بالا، برتری دارد. پس از کشت و آبیاری، به منظور سازگاری گیاهچه ها با شرایط هوای آزاد و جلوگیری از تلفات آنها، پوشش پلاستیکی به مدت هفت روز در ارتفاع ۴۰ سانتی متر بر روی گیاهچه ها قرار داده می شود.

نور

میزان نور لازم در گلخانه با استفاده از ترکیب لامپ های فلورسنت و سدیمی ( شدت نور ۲۰۰۰۰ لوکس ) و فتو پریود ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی در طول فصل رشد تأمین می گردد. بمنظور تولید و تکثیر انبوه مینی تیوبرسالم و عاری از عوامل پاتوژن به ویژه ویروس ها، ابتدا رقم موردنظر انتخاب می گردد. سپس با استفاده از کشت مریستم و در شرایط ترموتراپی به روش کشت درون شیشه ای گیاهچه اولیه سالم تهیه می گردد. در این شرایط، دما برای مدت ۱۶ ساعت ۳۶ درجه سانتی گراد و برای ۸ ساعت ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردید. همچنین نور بصورت مداوم و با شدتی حدود ۵۰۰۰ لوکس تابانده شد و رطوبت نسبی در حدود ۸۵ – ۷۵ درصد تنظیم گردید. گلدان ها به مدت ۴ هفته تحت این شرایط قرار گرفتند.

طرح تکثیر گیاهچه و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (4)

حرارت

درجه حرارت گلخانه با استفاده از سیستم فن و پد، دستگاه هیتر و همچنین نصب کولرهای آبی در محدوده دمایی ۲۵ -۲۲ درجه سانتی گراد تنظیم می گردد. دور آبیاری با توجه به نیاز آبی وفصل رشد گیاه از ۸ -۵ روز متغیر می باشد. قبل از کشت، کود دامی کاملاً پوسیده با خاک بستر کشت مخلوط گردید. جهت تغذیه گیاهان در طول فصل رشد با توجه به آنالیز خاک بستر، از کودهای شیمیایی NPK و سولوپتاس شماره ۲ به ترتیب به میزان ۲۰۰ و ۱۰ کیلو گرم در هکتار استفاده می شود. عملیات خاک دهی لازم است در طول فصل رشد ۳ بار با فواصل زمانی ۲۰ روز با ترکیب ذکر شده در فوق انجام شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تکثیر گیاهچه و تولید مینی تیوبر سیب زمینی

۱. سیب زمینی (کشاورزی) : ۰۱۱۱۴۱۲۳۵۴
۲. سیب زمینی شیرین (کشاورزی) : ۰۱۱۱۴۱۲۳۵۵
۳. سیب زمینی هندی (کشاورزی) : ۰۱۱۱۴۱۲۳۵۶

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)