طرح ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

شناورهای دریائی بعنوان خودرو دریائی محسوب می گردند . این وسائل روی آب حرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار یا مسافر بوده و یا برای انجام امور دیگر ماننـد صـید آبزیـان ، لایروبـی هـا، انجـام عملیات نفتی و … مورد استفاده قرار می گیرند .

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

طرح توجیهی تولید سـاخت و تعمیـر انـواع کـشتی و قایق: ۳۵۱۱۱۴۱۰

موارد مصرف و کاربرد طرح ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

همانطوری که از عنوان محصولات مورد مطالعه نیز مشخص است ، قطعات مـورد مطالعـه در سـاخت یـا تعمیرات بعنوان قطعه یدکی انواع شناور های صیادی و تفریحی و همچنین کشتی هـا مـورد اسـتفاده قرار می گیرد . همچنین برخی از این قطعات برای تجهیز شـناورهای صـیادی و تبـدیل آنهـا بـه شـناور مخصوص صید مورد استفاده دارند .

اهمیت طرح ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی در کشور

روزی بسیاری از مردمانی که در حاشیه بنادر و شهرها و روستاهای ساحلی کشور زندگی می کننـد ، از طریق صید آبزیان و فروش آن در بازار تامین می گردد بطوریکه این کسب و کار بـرای هـزاران نفـر اشتغال ایجاد کرده است . از طرف دیگر گوشـت و فـرآورده هـای آن در کـشورمان بعنـوان کالاهـای اساسی مردم محسوب می شوند و در این میان گوشت سفید آبزیان به لحاظ ارزش غذائی از جایگاه ویژه ای در الگوی غذائی انسان ها برخوردار است ولی در کشور ما این امر کمتر مورد توجه واقـع گردیـده و بواسطه آن سرانه مصرف آبزیان در مقایسه با مصرف سایر گوشت ها از میزان پائین تری برخوردار می باشد

تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

کوره ذوب پاتیلی
قالب ماسه ای
ماشین تراش
ماشین فرز
ماشین سنگ
قالب پرسکاری و …

قیمت خط ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی ، برابر با ۲۸۲۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

طرح ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناور های دریائی

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه:۲۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۲۳۱۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)