طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (1)

طرح پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهی تحت خلأ هر چند امروزه دیگر تکنیک چندان جدیدی محسوب نمی شود و در دنیا کاملاً شناخته شده می باشد، اما از طرفی دائماً در حال پیشرفت و تکامل بوده و از سوی دیگر در کشور ما هنوز به درستی و بطور کامل شناخته نشده و در حد لازم از آن بهره گیری نمیشود.

کاربرد پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهی تحت خلأ به روشهای مختلفی انجام می گیرد. هر یک از روشهای م زبور کاربردهای قابل توجهی دارند که مستقیماً به ویژگیهای روش و کیفیت پوشش بدست آمده مربوط می گردد. ادامه مشخصات روش های پوشش دهی تحت خلأ و کیفیت پوششهای حاصل به تفصیل معرفی گردیده و پارامترهای مطرح در گزینش روش تبخیر حرارتی تحت خلأ برای واحدهای حاضر بحث خواه د شد. در این قسمت تنها کاربردهای مربوط به روش انتخاب شده برای واحد حاضر معرفی میگردد. روش تبخیر حرارتی تحت خلأ عمدتاً برای تهیه پوششهای فلزی با ضخامت کم بر روی پایه هایی از جنس فلز، پلاستیک و یا شیشه مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در این ضخامتها با حداقل هزینه بهترین کیفیت پوشش، قابل حصول میباشد. یکی از عمده ترین کاربردهای این روش، تهیه پوششهای نازک از جنس آلومینیوم می باشد. این مسأله بویژه از این جهت حائز اهمیت بسیار است که تهیه پوششهای نازک آلومینیوم تنها به روشهای تحت خلأ امکان پذیر بوده و به روش آبکار ی الکتریکی مقدور نمیباشد. و از میاتن روشهای تحت خلأ نیز مناسب ترین آنها برای این منظور روش تبخیر حرارتی می باشد. انواع مختلف پوششهای نازک آلومینیومی را بدین روش تهیه می نمایند. برخی از این پوششها که در قطعات داخلی محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تماس با محیطهای شیمیایی یا عوامل ساینده نمی باشند، بدون پوشش انتهایی و برخی دیگر از آنها که در هنگام کاربرد در معرض چنین عواملی قرار دارند، با استفاده از یک پو شش انتهایی مناسب از جنس یک پلیمر شفاف ( و معمولاً ترموپلاست ) بکار گرفته می شوند. برخی از متداو لترین کاربردهای مزبور به شرح ذیل میباشند.

رفلکتورهای چراغهای جلو انواع خودروها

۱. آیینه های آلومینیومی
۲. قطعات مختلف روکش دار اتومبیلها و وسایل نقلیه
۳. قطعات مختلف روکش دار انواع اسباب بازیها، لوازم خانگی و اداری، کالاهای تزئینی و …
۴. کاغذها و پوششهای دارای روک ش (لفاف) آلومینیوم برای انواع مصارف بسته بندی (موادغذایی، ·دارویی، بهداشتی و …)
۵. ایجاد تصاویر و اجزای تزئینی دارای جلای فلزی بر روی سطح بیرونی پوششهای بسته بندی انواع محصولات

معرفی تکنیک های پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهی تحت خلأ عبارت است از ایجاد یک پوشش ( فلزی، آلیاژی، سرامیکی و …. ) بوسیله ترسیب نمودن بخارات ایجاد شده تحت شرایط خلأ از ماده مورد نظر، بر روی یک پایه (سابستریت) مناسب. اصول کلی روش به این صورت است که ابتدا در محفظه ای قطعات اولیه بدون پوشش، در مکانهای مخصوص خود قرار گرفته و به کمک واحد تولید خلأ ( پمپ خلأ ) میزان خلأ لازم ( حدود ۰/۰۰۰۱ پاسکال ) ایجاد می گردد. سپس به روش مناسبی (حرارت دهی توسط رشته مقاومت دار، بمباران یونی و یا الکترونی ) فلز یا هرجس می را که باید بر روی سطح مورد نظر ( سابستریت ) بنشانند از حالت جامد بصورت بخار تبدیل می نمایند. بدلیل کم بودن دمای سابستریت نسبت به بخارات ایجاد شده، فلز یا جسم مورد نظر بر روی سابستریت تغییر حالت داده و مجدداً به شکل جامد تبدیل می شود. بدین صورت روکش فلزی یا پوشش مورد نظر بر روی سابستریت تشکیل میگردد. تفاوت روشهای مختلف پوشش دهی تحت خلأ عمدتاً در نحوه تهیه بخارات جسم پوشش دهنده و نیز چگونگی نشاندن آن بر روی سطح سابستریت ( جسمی که پوشش داده می شود ) می باشد. روش مورد استفاده در واحد حاضر، تکنیک پوشش دهی فی زیکی تحت خلا با بکار گیری المنت حرارتی بعنوان منبع تبخیر فلز می باشد.

انواع محصولات قابل پوشش دهی تحت خلاء

از ویژگیهای قابل اهمیت تکنیکهای پوشش دهی تحت خلأ، قابلیت بکار گیری یکسان آنها برای پوشش دهی پایه هایی از جنس های بسیار متفاوت می باشد . بطور کلی از این تکنیکها برای پوشش دادن پایه هایی از جنس های مختلف فلزی، پلاستیکی، شیشه ای و یا کاغذی میتوان استفاده نمود.

فرایند تولید پوشش دهی تحت خلاء

فرایند تب خیر حرارتی تحت خلا که روش پوشش دهی مورد استفاده در این پروژه می باشد، مراحل مختلفی را در بر می گیرد که به طور کلی آن را می توان در سه بخش متمایز مورد بررسی قرار داد که عبارتند از آماده سازی سطح برای ایجاد پوشش اصلی، عملیات تحت خلا و پوشش دهی انتهایی. وجود تمامی مراحل فوق برای هر نوع کاربرد پوشش دهی الزامی نمی باشد و بر حسب نیاز ممکن است مرحله پوشش دهی محافظ انتهایی و برخی از اجزای مرحله آماده سازی اولیه سطح مورد استفاده قرار نگیرند. اما در هرصورت عملیات تحت خلا قلب واحد بوده و برای تمامی انواع پوشش دهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ویژگی ها، مشخصات فنی و کاربرد پوشش ها

واحد حاضر به عنوان یک واحد خدماتی و سرویس ده نده برای پوشش دهی انواع محصولات و قطعات ساخته شده یا نیم ساخته صنعتی و غیر صنعتی فعالیت نموده و قادر خواهد بود بر طبق سفارشات دریافت شده انواع مختلف قطعات را بر طبق مشخصات فنی پوششهای مورد نیاز پوشش دهی نماید . بنابراین واحد برای تهیه محصول خاصی طراحی نمی گردد و مسائلی از قبیل بسته بندی، مشخصات و شرایط ورود محصول برای آن مطرح نخواهد بود . در این قسمت ابتدا مشخصات عمومی پوششهایی که بد ین روش قابل تهیه هستند، معرفی گردیده و در ارتباط با همین مشخصات کاربردهای این نوع پوشش دهی و در نهایت استانداردهای موجود برای ا ین پوششها ارائه می گردد. طبقه بندی پوششها، تنها بر حسب جنس پوشش، ضخامت آن، خواص و نوع کاربرد پوششها قابل انجام است.

طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (2)

شرایط واردات پوشش دهی تحت خلاء

حقوق پایه طبق ماده ( ۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی می باشد و معادل ۴% ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودی اطلاق می شود.

بررسی قیمت داخلی و جهانی پوشش دهی تحت خلاء

ارزیابی امکانات فروش و یا بازاریابی برای ارایه خدمات صنعتی در تعیین موفقیت اقتصادی آینده واحد بسیار حایز اهمیت میباشد و در تصمیم گیری برای احداث هر واحد جدید صنعتی عامل تعیین کننده ای است. واحدهای پوشش دهی تحت خلا که به صورت مستقل و نه به عنوان یک واحد تکمیلی در یک مجموعه صنعتی احداث می شوند، به عنوان واحدهای صنعتی خدماتی و سرویس دهنده صنایع دیگر مطرح خواهد بود. بنابراین امکانات بازاریابی و فروش این واحدها مستقیم ا به کاربردهای مختلف آنها و چگونگی رشد و نیازهای صنایع سرویس گیرنده از آنها وابسته خواهد بود. فعالیت این صنایع ماهیتا یک عمل خدماتی بوده و در طی فرایند آن، محصول خاصی تولید نگردیده، بلکه بر روی قطعه معینی، بر اساس سفارش، پوشش مورد نظر ایجاد می گردد. بنابراین قیمت فروش خدمات در این صنعت ثابت نبوده و تابع سطح پوشش دهی، ضخامت پوشش مورد نظر، جنس پوشش، ابعاد و چگونگی پیچیدگی سطح پوشش شونده میباشد. یکی از روشهایی که می توان قیمت فروش خدمات را برای این صنعت ارایه نمود، براساس وزن پوشش برای جنس های مختلف می باشد، اما این گونه ارایه قیمت به دلیل اینکه ابعاد قطعه و میزان پیچیدگی سطح آن را شامل نمیگردد، به هیچ وجه دقیق نبوده و نمیتواند معیار مناسبی جهت ارزیابی قیمت فروش باشد.

اهمیت استراتژیکی در دنیای امروز

در مقایسه با روشهای سنتی پوشش دهی مانند آبکاری بر روی فلزات یا پلاستیکها و غوطه وری، روشهای پوشش دهی تحت خلا دارای این مزایا هستند که ضخامتهای بسیار کم پوشش دهی به وسیله آنها قابل ایجاد است، به طور یکسانی بر روی بسیاری از انواع مختلف قطعات پایه با جنس و شکل متفاوت قابل استفاده میباشند و یکنواختی سطح پوشش بسیار مناسب بوده و به ویژه در مورد فلزات خواص انعکاس نور و آئینهای آنها عالی است و مهمتر از همه اینکه اقتصادی ترین و ارزانترین روش پوشش دهی برای مواد خاص کاربرد خود میباشند. علاوه بر این، روشهای تحت خلا بر خلاف بسیاری از روشهای دیگر پوشش دهی با مشکلات آلوده سازی محیط زیست روبرو نمی باشند.

کشورهای عمده صاحب تکنولوژی پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهی قطعات فلزی و پلاستیکی فرآیندی کاملاً فیزیکی است. از اینرو، واحدهای صنعتی در مناطقی احداث می شوند که به مراکز مصرف نزدیک باشند . به همین دلیل ، واردات و صادرات برای این محصول صورت نمی گیرد. همچنین، آمار دقیقی در خصوص ظرفیت، تولید و مصرف قطعات پوشش دهی شده به روش خلا در مناطق مختلف جهان وجود ندارد . اما آنچه مسلم است کشورهای تولید کننده لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و الکترونیکی و مخابراتی و وسایل تز یینی تولید کننده این نوع قطعات هستند و می توان چنین نتیجه گرفت که فرایند پوشش دهی تحت خلا قطعات فلزی و پلاستیکی تقریبا در اکثر کشورهای دنیا صورت می گیرد.

طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (5)

شرایط صادرات پوشش دهی تحت خلاء

صادرات قطعات فلزی و پلاستیکی پوشش داده شده تحت خلا از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد. بر طبق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، تصویب شده ، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و شوراهای محلی که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر میشوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر نمایند.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)