عنوان پروژه : احداث مرغداری بومی گوشتی
کارفرما : علیرضا هاشمزهی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان
ظرفیت تولید سالیانه : 1000 قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 9.605.124 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.695.443 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی