عنوان پروژه : احداث پرواربندی بره
i class=”fa fa-user” aria-hidden=”true”> کارفرما : محمد نیک رفتار
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – مجتمع شیشک
ظرفیت پرورش سالیانه : 75 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1.722.230 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.387.258 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی