عنوان پروژه : احداث گلخانه تولید بلوبری ، رزبری و بلک بری
کارفرما : سیده فاطمه صحرایی
مکان اجرای طرح : استان تهران
سطح زیر کشت : 1500 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 9.893.513 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 740.564 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی