پرورش شترمرغ

عنوان پروژه : پرورش شترمرغ پرواری صنعتی
کارفرما : محمد مصطفی پور
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قائنات – روستای شیرمرغ
ظرفیت پرورش : ۵۰۰ قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۸,۴۷۳,۸۸۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۱۹,۱۶۶,۰۳۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : پاییز ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۲ امتیاز)