طرح‌ توجیهی رایگان یا ارزان

مبانی محاسبات تاسیسات برق در طرح توجیهی

مبانی محاسبات تاسیسات برق در طرح توجیهی

اساسی ترین و عمده ترین بخش تأسیسات و حتی سرمایه گذاری ثابت در کنار زمین، وجود برق در محل انتخاب زمین است. محرک اصلی تولید با استفاده از ماشین آلات، برق می باشد که تامین آن بر دو بخش اصلی و فرعی قرار گرفته است. رکن اصلی، وجود برق در منطقه و انشعاب آن بر اساس نیاز پروژه می باشد که از سوی نهاد ذی ربط(سازمان برق منطقه ای) در قبال اخذ هزینه مصوب تامین می گردد.
انشعاب برق موردنیاز تابعی است از برق مصرفی ماشین آلات، تاسیسات برقی، مصارف عمومی(روشنایی لازم برای ساختمان ها و محوطه، لوازم صوتی و تصویری و اخباری، لوازم تامین نیازهای پرسنلی مانند تامین غذا) که معمولاً جمع نیازها در یک ساعت را میزان انشعاب برق موردنیاز می گویند. واحد انشعاب برق، کیلو وات می باشد که حسب نیاز کم تر از هزار کیلووات در ساعت را با کیلووات و بیش از هزار کیلو وات را با مگاوات اندازه گیری و انشعاب می کنند.
واحد اندازه گیری نور نیز که از یک لامپ پخش می شود، متر شمع بوده و آن مقدار نوری است که یک شمع از فاصله ۳۰ سانتیمتر بر روی یک سطح به سماحت ۰۹/۰ مترمربع می اندازد. این مورد در مورد یک لامپ ۷۵ وات، نور ۳۰ شمع جمع شده در ۹۰ سانتیمتر را تداعی می کند.
در پاره ای از واحدهای تولیدی علاوه بر بخش های موردنیاز ذکر شده در زمان اخذ انشعاب برق، مقادیر مازادی نیز برای اجرای طرح توسعه در آینده برای پروژه در نظر گرفته می شود که نتیجه آن انشعاب برق بیش از حد نیاز فعلی خواهد بود.
ارکان فرعی سیستم برق رسانی یک واحد صنعتی تجهیزاتی است که در ارتباط با برق موردنیاز در طرح ارزیابی و توسط سرمایه گذار نسبت به تامین آن ها پس از انشعاب برق اقدام می شود تا پس از وصل برق سرتاسری به کارخانه به وسیله این تجهیزات توزیع داخلی برق فراهم گردد. مهم ترین این زوام و تجهیزات عبارتند از:
-تابلو اصلی ، ترانسفورماتور ، خازن ها و کابل های فشار قوی :
ترانسفورماتور تحویل گیرنده برق از شبکه خارج از کارخانه و توزیع کننده برق در داخل کارخانه که به صورت ایستگاهی در پست زمینی و یا در تیرهای هوایی دوقلو یا چهارقلو در حاشیه مرزی واحد تولیدی و خارج از آن نصب می گردند. در واحدهای بزرگ صنعتی که برق موردنیاز در حد مگاوات است عمل تبدیل برق با ولتاژهای بالا(فشارقوی) به ولتاژ پایین (فشار قوی) به ۶۳ کیلووات (برق فشار ضعیف) می باشد.
-تابلوها، خازن ها و کابل های فشار ضعیف
شبکه توزیع و ارتباط داخلی که از پست اصلی آغاز و به صورت سیم ها در داکت های عمودی و کانال های زیرزمینی با رنگ های مشخص برای هر دستگاه یا سیستم قرار می گیرد تا بخش مصرفی برق در هر مورد از ماشین آلات و تاسیسات و مصارف غیرصنعتی ادامه داشته و در نقطه مصرف نهایی در یک تابلوی فرعی که منحصر به ماشین خاص یا تاسیسات خاص می باشد، متمرکز می گردد. معمولاً در صنایع با مصارف بالای برق، تابلوها و خازن ها و کابل های فرعی در یک پست فرعی متمرکز می شوند و از آن نقطه به دستگاه یا خط موردنیاز انتقال می یابند.
به عنوان نمونه در صنعت پتروشیمی و سیمان که در هر بخش تولید، مثل سنگ شکن یا کوره و یا آسیاب دارای یک پست برق اختصاصی(فرعی) است، انتقال کابل ها از پست اصلی به پست فرعی از طریق کانال های آدم رو زیرزمینی و با استفاده از بسری فلزی به نام سینی انجام می گیرد.
-سیستم برق اضطراری (emergency electrical system)
برق اضطراری یا دیزل ژنراتور دستگاهی است مولد که با استفاده از سوخت حرارتی (گازوئیل، مازوت، گاز) امکان تولید برق خارج از شبکه را برای واحد صنعتی در مواقع قطع برق فراهم می کند. ظرفیت نیروی برق تولیدی این دستگاه دقیقاً بر اساس نیازهای ضروری خط در صنایع مختلف متفاوت بوده و صرفاً در حداقل نیاز طراحی و سفارش داده می شود. ظرفیت آن نیز کم تر از ظرفیت انشعاب برق است. به طور مثال، در صنایع کوره ای پیوسته(ذوب آهن، شیشه) که قطع برق، خطر سرد شدن کوره و وقوع خسارت را برای کوره در پیش دارد، میزان برق اضطراری دقیقاً بر اساس برق موردنیاز کوره تعیین و تامین می گردد.
برخی از اصطلاحات متداول در صنعت برق
ولت: فشار(پتانسیل) الکتریکی که به وسیله تولید برق(ژنراتور) ایجاد می گردد.
آمپر: واحدی که جریان برق در سیستم را اندازه می گیرد.
وات: واحدی که توان برق لازم را برای به کار انداختن لوازم الکتریکی تامین می کند. مقدار وات = ولت × آمپر
کیلووات ساعت: یک کیلو وات برابر هزار ولت و معمولاً واحد اندازه گیری مصرف برق در ساعت می باشد.
مدار: شبکه الکتریکی که سیم های برق را از منبع برق به لوازم الکتریکی هدایت می کند.
غلاف هادی : لوله ای که سیم های مدار برق در آن قرار می گیرد و قطر آن بستگی به تعداد سیم یا ضخامت حساب شده دارد. جنس آن یا سخت مانند لوله های فولادی و یا قابل انحناء مانند خرطومی می باشد.
جریان الکتریکی : جریان الکتریسیته جاری که از طریق سیم یا کابل منتقل می شود. واحد اندازه گیری آن آمپر است. اگر جریان الکتریسیته بیش از حد در سیم ها باشد بار سیم را سنگین کرده و موجب گرم شدن سیم ها و در نهایت منجر به آتش سوزی می گردد.
مقاومت (resistance): استحکام الکتریکی که از عبور جریان الکتریکی در سیم ها جلوگیری می کند. معمولاً مواد هادی یا رسانای آن از جنس مس بوده و مواد غیرهادی یا نارسانای آن از جنس شیشه و لاستیک است.
منبع: نیروی الکتریکی است که از نیروی برق فشارقوی سراسری برای توزیع در اماکن مسکونی، تولیدی و موسسه ها استفاده می شود. برای هر یک، بسته به مقدار برق موردنیاز به وسیله کابل ها و سیم های مخصوص از شبکه به مرکز کنترل اماکن موردنظر اتصال می یابد. سپس، از کنترل به شبکه تقسیم یا تخته توزیع این سیم هدایت شده و برق را به قسمت های مختلف نیازمند منتقل می کند.

امتیاز